نام نويسنده: ایوب گنجی

لینک: http://old.aqeedeh.com/author/60/
:مختصرى درباره اين نويسنده

ماموستا ایوب گنجی از علمای مشهور اهل سنت کردستان ایران و امام جماعت مسجد جامع قباء بهاران سنندج می باشد.

ایشان کتاب های مفید و ارجمندی به کتابخانۀ فارسی اهل سنت تقدیم نموده اند که از آن جمله می توان از این کتابها نام که در کتابخانه عقیده منتشر شده است:

1.     گذارید از مادرم‌ عایشه صدّیقه‌ رضی‌الله عنها بگویم

2.     حقایقی از جنگ جمل و صفین

3.     سعد و سعید یاوران‌ راستین‌ پیامبر

4.     طلحه و زبیر همسایگان بهشتی پیامبر

5.     فاطمه زهرا از خود دفاع می کند

6.     معاویه را بهتر بشناسیم

7.     همگام‌ با نبی‌ رحمت‌ در سه‌ سفر سرنوشت‌ساز

8.     چرا مسلمانان‌ شکست‌ می‌خورند؟

ناگفته نماند که ماموستا ایوب گنجی بارها در زندانهای ظالمان مورد بازجویی و شکنجۀ جنایتکاران ولایت فقیه قرار گرفته است.