نام نويسنده: شبلی النعمانی

لینک: http://old.aqeedeh.com/author/528/
:مختصرى درباره اين نويسنده
علامه شبلی نعمانی متولد سال 1858م یکی از علما و مصلحین هندی می باشد نام کامل وی شبلی بن حبیب الله بن سراج الدوله النعمانی است. که از جمله بارزترین علمای هند در عصر حاضر محسوب می گردد که در بخش ادبیات عرب و علوم اسلامی و فکر و اندیشه خدمات شایانی انجام داده است. این دانشمند گرامی در 18 نوامبر 1914م درفانی را وداع گفت.