نام نويسنده: عبدالعزیز بن باز

لینک: http://old.aqeedeh.com/author/43/
:مختصرى درباره اين نويسنده
شيخ علامه عبدالعزيز بن باز از اكابر علماى معاصر عربستان سعودى و جهان اسلام بود كه مدت طولاني منصب مفتي عربستان سعودى و رئيس اداره فتواي و پژوهش های علمی را به عهده داشت.