نام نويسنده: امین الدین سعیدی

لینک: http://old.aqeedeh.com/author/403/
:مختصرى درباره اين نويسنده

استاد امین الدین «سعیدی» فرزند  مرحوم مولوی دکتور محمد سعید «سعید افغانی»  نواسه (نوه) خطیب مولوی عبد المجید در سال ( ۱۹۵۸ )در قریه (روستاى) خیر آ باد عمرزائی ولایت (استان) لغمان، در یک فامیل روحانی چشم به جهان ګشوده است، تعلیمات ابتدایی خویش را در مکتب (دبستان) ابتدایه مسجد جامع حیدرخانی  ومکتب ده زیارت ولایت لغمان به اتمام رسانیده ودر سال (۱۳۴۹ )  شامل مدرسه عالی امام ابو حنیفه  (رح ) در شهر کابل ګردید.

بعد از ختم تحصیلات عالی، ابتدا  بحیث معلم  تفسیر  وعلوم  دینی در مکاتب شهر کابل مقرر شد .  در سال (۱۳۵۸)  بحیث مدیر بورد تبلیغات اسلامی  وزارت اطلاعات وکلتور  وبعدآ بحیث رئیس دفتر مطبوعاتی آن وزارت ودر سال (۱۳۶۳) بحیث عضو مدیریت  دوم   سیاسی (شرقمیانه وافریقا )وزارت امور خارجه موظف ګردید .

در سال ( ۱۳۶۴ ) بحیث سکرتر  اول  واتشه مطبوعاتی سفارت  افغانستان در شهر دمشق کشور جمهوری عربی  سوریه مقرر ګردید، در سال  ( ۱۳۶۷ ) هجری شمسی مطابق (1987) م دوباره  به کشور مراجعت نموده وبحیث مدیر  امور شرقمیانه  وافریقا  در وزارت  امور خارجه  اجرای  وظیفه نموده است .

موصوف در سال ( 1989) م  بحیث مستشار  وزیر مختار  سفارت افغاني در شهر «تریبولی» کشور جمهوری عربی لیبیا  اجرای وظیفه نموده ودر سال ( 1992 )م به کشور جمهوری فدرالی المان  مهاجر  ودر این کشور  تحصیلات خویش  را در رشته امراض  روانی ، منجمت واداره  به پایان  رسانیده ومصروف کار است.

« سعیدی »   متاهل  بوده وچهار  طفل  دارد ، به زبان های  پشتو ، دری ،  عربی  والمانی  تسلط دارد. وهمچنان با برادر خویش  محترم دکتور  صلاح الدین «سعیدی- سعید افغانی» مسؤلیت «مرکز مطالعـــات سـتراتـــیــــژیـــک افغان ومسؤلیت مرکز کلتوری دحـــــق لاره » را به  عهده دارد .

آثار چاپ شده :

- تعلیمات اسلامی ، سال  (۱۹۹۸ م ) مرکز فرهنګی « دحق لاره » جرمنی

- پشتو متلونه ، سال  (۱۹۹۸م) مرکز فرهنګی « دحق لاره » جرمنی

- عقیده وایمان ،سال  (۱۹۹۹م) مرکز فرهنګی « دحق لاره » جرمنی

- شیطان ، سال  (۲۰۰۴م) ، مرکز فرهنګی « دحق لاره » جرمنی

- زن در اسلام  ،سال  (۲۰۰۵م) مرکز فرهنګی « دحق لاره » جرمنی

- رمضان المبارک، سال  (۲۰۰۶م) مرکز فرهنګی « دحق لاره » جرمنی

- نماز راه ارتباط با خدا ،سال  (۲۰۰۷م) مرکز فرهنګی « دحق لاره » جرمنی

- زن ونبوت ،سال  (۲۰۰۷م) مرکز فرهنګی « دحق لاره » جرمنی

- مقام ومنزلت شب قدر ، سال  (۲۰۰۷م) مرکز فرهنګی « دحق لاره » جرمنی

- نکاح در اسلام ، سال  (۲۰۰۷م) مرکز فرهنګی « دحق لاره » جرمنی

- غازی مولوی عبد المجید ،سال  (۲۰۰۸م ) مرکز فرهنګی « دحق لاره » جرمنی

- خود کشی یا عمل  انتحاری در اسلام ، سال  (۲۰۰۹م) مرکز فرهنګی « دحق لاره » جرمنی

ادرس :

Mailing Address In Germany: Mr. A. Saidi - Im Vogelsang 38, 50321 – Bruhl, Germany,

 E- mail: [email protected]