نام نويسنده: عبدالدائم الکحیل

لینک: http://old.aqeedeh.com/author/295/
:مختصرى درباره اين نويسنده

مهندس عبد الدائم الكحيل پژوهشگر اعجاز علمی در قرآن و سنت می باشد.

ایشان در سال 1966 میلادی در شهر حمص سوریه متولد گردیده است.

برای دریافت معلومات بیشتر می توانید به ویبسایت ایشان مراجعه نمایید.

http://www.kaheel7.com