نام نويسنده: علی محمد صلابی

لینک: http://old.aqeedeh.com/author/279/
:مختصرى درباره اين نويسنده

دکتر علی محمد صلابی در شهر بنغازی لیبی سال 1383 هـ / 1963 م به دنیا آمد

مرتبه لیسانس را به تقدیر ممتاز در سال 1413/ 1414 هـ برابر با 1992 / 1993م از دانشکده دعوت و اصول دین دانشگاه اسلامی مدینه منوره به دست آورد.

ودرجه فوق لیسانس را از دانشگاه أم درمان الاسلامیه  از دانشکده اصول دین در سال  1417 هـ / 1996 م به دست آورد.

 و در سال 1999م به درجه دکترا نائل گردید .