نام نويسنده: عبدالرحیم ملازاده

لینک: http://old.aqeedeh.com/author/212/
:مختصرى درباره اين نويسنده

دكتر مولانا عبدالرحیم ملازاده تحصيلكرده دانشگاه های مدينه منوره  و دمشق و لبنان، برادر جناب مولانا عبدالعزيز رهبرمذهبي فقيد بلوچستان مي باشند. همچنين عالم مجاهد شهيد عبدالملك ملازاده نيز برادر زاده ي دكتر شيخ عبدالرحيم بودند كه در پاكستان به دست كوردلان بي دين به شهادت رسيدند.