نام نويسنده: الإمام الحافظ أبی محمد عبد الغنی بن عبد الواحد المَقْدِسِی

لینک: http://old.aqeedeh.com/author/190/
:مختصرى درباره اين نويسنده

   ایشان امام و حافظ بزرگ ابو محمد عبد الغنی بن عبد الواحد بن علی بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الـمَقْدِسي الجَمَّاعِیلِی می باشد , اصلیتش از فلسطین بوده ولی در دمشق زندگی و در مصر وفات کرده است .

   در سال 541 هجری قمری در روستای جَمَّاعیل به دنیا آمد و در روز دوشنبه 23 ربیع الأول سال 600 هجری قمری چشم از دنیا فرو بست .

   از خود چندین تالیف بر جای گذاشته که مهمترین آنها کتاب عمده الأحکام و کتاب الکمال فی أسماء الرجال می باشد .