صفحه نخست آرشیو نوشته‌ها توحيد و یکتاپرستی در حج

توحيد و یکتاپرستی در حج

http://old.aqeedeh.com/news/340/ :لینک
پنجشنبه، ۲۱ اسفند (حوت) ۱۳۹۳

توحيد و یکتاپرستی در حج

مسألة توحيد از واضح ترين و مهمترين قضايایی شمرده می شود كه رسول الله  صلی الله علیه وآله وسلم در حج به آن تأكيد كرده و اهميت آن را بيان نموده اند و از بارز ترين جوانبی كه مسأله توحيد در آن بوضوح بنظر می رسد مواردی را ذکر می کنیم:

الف - تلبيه: كه شعار حج بوده، و متضمن افراد الله لا شريك در ملك و عبادت است و پيامبر الله  بعد از نيت داخل شدن در حج تا وقت مشاهدة خانة كعبه بطور مداوم تلبيه را تكرار می نمود.

جابر ابن عبداللّه انصاری رضي الله عنه كلمات تلبيه را از آن  حضرت اين طور نقل می كند: (لبّيك الّلهمّ لبّيك، لبّيك لا شريكَ لكَ لبَّيك، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لك والملكَ لا شريك لكَ).

ب - اهتمام خاص رسول الله  صلی الله علیه وآله وسلم به اخلاص عمل: و دعای آن حضرت به حضور پروردگار كه او را از رياء و خود بينی به دور نگه دارد؛ چنانكه درحديث انس رضي الله عنه آمده كه پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم در هنگام بستن احرام فرمودند: (الّلهم حجّة لا رياء فيها ولا سمعة).

«ای بار الها! توفيق حجّی را می خواهم كه رياء و شهرت در آن نباشد».

ج - خواندن سوره های اخلاص در دو ركعت طواف: امام ترمذی با سند صحيح روايت نموده كه آن حضرت-صلي الله عليه وسلم- سوره های اخلاص (قل يا أيّها الكافرون -و- قل هو الله أحد) را در دو ركعت طواف قرائت نمودند.

د- تبلور جوانبی از توحيد در نيايش آن حضرت بر بالای صفا و مروه: چنانکه جابر انصاری رضي الله عنه در حديث طويلی حج ایشان را بطور مفصّل  بيان می نمايد: (...بعدا بر تپة "صفا" بالا رفتند تا اينكه بيت الله را ديدند، رو به قبله نموده "الله" را به يگانگی ياد كردند و بزرگيش را بيان نمود و فرمودند: هیچ معبودی جز الله یکتا شایستۀ عبادت نیست، پادشاهی و ستايش برای او است، و او بر هر چيز توانا ميباشد. . سه مرتبه اين جملات و يا مشابه اينها را تكرار نمودند پس از آن به "مروه" آمده و اعمال و دعاهايی را كه به صفا انجام داده بودند در مروه نيز تكرار نمودند).

هـ- نيايش توحیدی آن حضرت در عرفه، چنانکه در حديث آمده: بهترين دعا، دعای روز عرفه است و بهترين دعای كه من ميگويم و پيامبران پيش از من گفته اند: (لا إله إلّا الله وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو علي كلِّ شيئ قدير) است.

با تأسف شديد امروزه هر بيننده متوجّه جهل و نادانی ميشود كه دامنگير مسلمانها شده است، و همچنين مشاهده ميشود كه انواع بدعت ها و خرافات حتی در مراسم بزرگ و جهانی حج دربين مردم به چشم می خورد.

بديهی است كه مسئوليت عظيم ارشاد و راهنمائی مسلمانها بسوی اصل دين و حقيقت توحيد كه پيامبران به خاطر آن فرستاده شده اند و بر حذر داشتن آنها از همه انواع و اقسام شرك و بدعت به دوش علماء و دعوتگران ميباشد.

اهميت مسألة توحيد و تقديم آن برساير اركان عملی اسلام از سيرت پيامبر بزرگ اسلام است آنگاه كه معاذ رضي الله عنه را بسوی "يمن" فرستادند برايش فرمودند: ايشان را به گواه‍ی بر كلمة توحيد (لا إله إلّا الله) و براينكه من رسول الله  هستم دعوت بده، اگراين دعوت ترا پذيرفتند؛ آنها را بفهمان كه خدای متعال در هر شبانه روز پنج نماز بر آنها فرض نموده است، و اگر اين را نيز اطاعت كردند، به ايشان خبر بده كه خدای بزرگ بر آنها صدقه در مالهايشان فرض گردانيده كه از ثروتمندان شان گرفته شده به فقرا‍ی شان تقسيم ميشود.

پس چه جالب و لايق است برای حجاج محترم كه خود بر توحيد استوار باشند و خويشتن را داعی و حامل لوای توحيد قرار دهند.

به اين مناسبت توحیدی سایت عقیده کتاب هایی در مورد توحید را خدمت شما معرفی می نماید که امیدواریم مورد استفاده برادران و خواهران مسلمان قرار گیرد. 

 

·        توحید عبادت
·        حقیقت توحيد
·        کتاب توحید