صفحه نخست آرشیو نوشته‌ها کتاب "درسهایی از مدرسه رسول الله" به کتابخانه عقیده پیوست

کتاب "درسهایی از مدرسه رسول الله" به کتابخانه عقیده پیوست

http://old.aqeedeh.com/news/315/ :لینک
جمعه، ۰۲ اردیبهشت (ثور) ۱۳۹۰
کتاب "درسهایی از مدرسه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم" نوشته دکتر عادل بن علی الشدی" از جمله کتابهایی است که به زائران مسجد نبوی در مدینه منوره به عنوان ارمغان حجاز اهداء میشود. به شکرانه حق این کتاب به فارسی برگردانده شده به کاروان کتابهای "کتابخانه عقیده پیوست".
در زنگ اول این کتاب می خوانیم:« از روزی که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بانگ هدایت بشریت سردادند تا به امروز قلمها از او مینگارند، عقلها در اقیانوس زندگیش موج میزنند، اندیشهها لحظه لحظه و حرکت حرکت او را پشت و رو میکنند، و مفاهیم جدید و معانی نوینی استخراج میکنند، و باز هم همه بر این اعتقادند که بشریت تنها راه و چاره روزش را از دریای بیکران او برچیده، و برای آیندگان مروارید و گهرهایی از فهم و درک در صدفهای روایات تاریخی او نهفته است که عقلهای ما، ما را یاری نمیکنند تا آنها را دریابیم!
و اینچنین است که قرآن، و سیرت عطراگین سفیر آسمان تا بروز قیامت زنده و پایدارند، و رهبریت و برنامهریزی برای هر زمان و مکانی را بر دوش گرفتهاند.
و اگر حضرت موسی علیه السلام را پیروانی بود، و اگر حضرت عیسی علیه السلام را مریدانی، سیمای رسول خاتم در خود سیمای همه پیامبران و رسولان خدا را جمع کرده است. او در بزرگی و عظمت خویش آنچنان فروتن و متواضع بود که مقام شاگردان خویش را از خدمت و سربازی و پیروی به راتب بالاتر بوده آنها را دوستان و یاران خود نامید!...... این کتابچه هرگز این ادعا را ندارد که گمان برد؛ بحر را در کوزه گرد آورده، بلکه تنها قطرهای است ناچیز که بر منقار گنجشککی کوچک از این دریای بیکران برگرفته شده است..
و حال که شرف این را یافته که شما؛ ای شیفته محمد مصطفی  صلی الله علیه وآله وسلم و ای عاشق پیک آسمان، و ای پیرو و محبوب او، آنرا بدست گیری، تنها میخواهد به شما بگوید که راه سعادت را یافتهای، از این قطره برگیر و ره اقیانوس پیما. قرآن را در دو دستت و رسول هدایت را در کنارت داشته باش، و یک آیه از قرآن برگیر، سپس در تابلوی متحرک رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بنگر که چگونه آنرا به نمایش گذاشته، و پا بر جای پای او بگذار، تا پله پله بسوی آسمان و رضایت الهی بالا روی..».
در این کتاب نویسنده 42 درس از زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در زمینههای مختلف اخلاقی و تربیتی گلچین نموده که راهگشای سالگان درب رسالت قرار دهد.
پایان نامه این سفرنامه 227 صفحهای در زندگی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم تصویری است شگفت انگیز از لحظات وداع با یار خدا که دلها را به لرزه درمیآورد و زخم جگرهای خونین را تازه میکند. مطالعه این کتاب خواننده را از این زندگی ماشینی برچیده، در پرتو عشق و محبت به رسول هدایت به زمان فجر رسالت و در کنار زمزمههای اول جبریل و رسول حق قرار میدهد. او همراه با آنها از غار حراء، بیرون میآید و در مکتب رسالت درسها و پندها و اندرزها میآموزد، و در نهایت در مدینه رسول خدا را وداع میگوید تا بار دگر به روزگار خود بازگردد. با مطالعه این کتاب دریچههای بسیاری را بر روی خود باز گردانید و بر تصورات پوچ و بیهوده بسیاری خط بطلان کشید...
این کتاب را از بخش سیرت نبوی صلی الله علیه وآله وسلم داونلود نمایید