صفحه نخست آرشیو نوشته‌ها كتاب عقيدۀ اهل بيت عليهم السلام

كتاب عقيدۀ اهل بيت عليهم السلام

http://old.aqeedeh.com/news/314/ :لینک
شنبه، ۲۰ فروردین (حمل) ۱۳۹۰
برادران وخواهران مسلمان خوشحالیم که کتاب عقيدۀ اهل بيت عليهم السلام را که نوشتۀ شیخ عبد الله جوران الخضير و ترجمۀ استاد اسحاق دبیری رحمه الله می باشد خدمت شما عزیزان معرفی نماییم و ناگفته پیداست که از جمله ياران بزرگوار پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم ، اهل بيت پاک آن سرور گرامي بودند که در رأس آنها علي -عليه السلام-، آن عالم درياگونه و پرهيزگار و پاک، پسر عموي پيامبر -صلى الله عليه وآله وسلم-، همسر سرور زنان جهان فاطمه زهرا -رضي الله عنها- مي‌باشد.
همچنين نوه‌هاي بزرگوار رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- و دو ريحانه او در اين دنيا و محبوبان آن، امام حسن و امام حسين -عليهما السلام- و درياي خروشان علم، مبلغ قرآن، عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- می باشند که همه به تبليغ و دعوت اسلام پرداختند.
پس از آنها از ميان امامان اهل بيت بهترين جانشينان براي بهترين پيشينيان يعني امام علي بن حسين سجاد -عليه السلام-، فرزندش امام محمد باقر -عليه السلام- و برادرش زيد -عليه السلام- که بسيار فهميده و داراي ذهن صاف و روشني بود، همچنين پس از ايشان امام و پيشواي بزرگ، حسن مثني بن حسن بن علي بن ابيطالب، امام ابي عبدالله جعفر صادق -عليه السلام- که همگان از او به نيکي ياد مي‌کردند و امامان ديگري که پس از آنان آمدند، همگي بر روش جدشان، پيامبر -صلى الله عليه وآله وسلم- حرکت و از سنّت او پيروي مي‌کردند.
اما چنانکه در مثل آمده است، «هيچ گلي بي‌خار نيست»، هنگامي که گروهي از مردم دريافتند که سيره و زندگي آن بزرگواران در ميان مردم همانند انتشار نور در سپيده‌دم منتشر شده است، شروع به دروغ بستن بر آنان و نسبت دادن اقـوال باطل و محال - که مو را بر تـن انسان سيخ مي‌کند و گوش را کر مي‌کند - آن هم در بزرگترين ارکان دين و اموري که به ذات اقدس الهي مربوط مي‌شود – به آن بزرگواران پرداختند.
در اين كتاب مؤلف محترم سخنان ارزشمند ايشان را درباره توحيد پروردگار و بري بودن آنها از هر عيب و نقصي که اهل بهتان بدان‌ها نسبت مي‌دادند، ذکر مي نمايد كه شامل بخش هاي ذيل مي باشد.
فصل اول: اهميت توحيد و انواع آن.
بخش اول: هدف از فرستادن پيامبران -عليهم السلام-.
بخش دوم: ارزش و اهميت توحيد و انواع آن.
فصل دوم: توحيد ربوبيت.
بخش اول: تعريف توحيد ربوبيت.
بخش دوم: اهميت ايمان به قضا و قدر.
الف) نتايج و ثمرات ايمان به قضا و قدر.
ب) کساني که در ايمان به قضا و قدر منحرف شده‌اند.
ج) داشتن صبر در برابر قضا و قدر الهي.
فصل سوم: توحيد الوهيت.
بخش اول: تعريف توحيد الوهيت.
بخش دوم: سوال و جواب دربارة توحيد الوهيت.
بخش سوم: پرهيز از خطر شرک ورزيدن به پروردگار.
بخش چهارم: نمونه‌هايي از وقوع شرک در ميان مردم.
فصل چهارم: توحيد اسماء و صفات.
بخش اول: قواعدي درباره فهميدن و شناخت نام‌هاي خداوند و اثبات آنها.
بخش دوم: قواعدي دربارة فهميدن و شناخت صفات بلند مرتبه پروردگار.
بخش سوم: اصول مشترکي دربارة دلايل نام‌ها و صفات پروردگار.
بخش چهارم: نمونه‌هايي از صفات خداوند.
اين كتاب ارزشمند را در بخش عقيده وايمان كتابخانه عقيده مطالعه نماييد.