صفحه نخست آرشیو نوشته‌ها شیعۀ امامیه اثناعشری

شیعۀ امامیه اثناعشری

http://old.aqeedeh.com/news/305/ :لینک
يکشنبه، ۰۵ دی (جدی) ۱۳۸۹
پس از اینکه شیعیان برخی از عقاید شان را علنی ساختند و  عایشه مادر مومنان و صدیقه بنت صدیق و محبوبۀ رسول الله صلی الله صلی الله وآله وسلم را دشنام دادند و به آنچه که منافقان وی را متهم ساخته بودند، متهم نمودند در حالیکه پروردگار جهانیان وی را از این تهمت مبرا داشت و آیاتی را فرستاد که تا روز قیامت تلاوت می گردد چهره حقیقی آنها برملا گشت.
شیعیان بعد از اینکه ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی الله عنهما را دشنام دادند و تکفیر نمودند و چنین پنداشتند که این دو بزرگوار در جهنم در مرتبه پایین تر از ابلیس اند و این در حالیست که ابلیس از کسانی که پایین تر از وی در جهنم می باشند تعجب می نماید!
و پس از اینکه شیعیان دوازده امامی عقاید شان را در کتب و ماهواره ها علنی ساختند و از برنامۀ آینده شان در ادارۀ جهان اسلام پرده برداشتند و اینکه مهدی غایب موهوم کعبه را ویران می سازد و به شهر کوفه آن را نقل میدهد و دستان فرزندان بنی شیبه را که کلید کعبه را تا امروز به ارث برده اند _بعد از اینکه این کلید را از رسول الله صلی الله صلی الله وآله وسلم تسلیم شده اند_ قطع می نماید و قریش را به قتل می رساند و کسانی را که در شهر رسول الله صلی الله صلی الله وآله وسلم میباشند می کشد و ابوبکر وعمر را زنده از قبرهای شان بیرون آورده و می سوزاند و به مدت چهل روز خون مسلمین را مباح قرار میدهد!!
پس بعد از اینکه شیعه های امامیه عقاید شان را اینچنین علنی ساختند بر هر مسلمان در گوشه و کنار زمین واجب می گردد که شیعه های امامیه جعفری را بشناسد؟
زیرا این امر از مهمترین مسایلی است که بر تمامی مسلمانان واجب است که همه ابعاد آن را بدانند واینکه چگونه می توانند خود را از شر و آزار این فرقه رهایی بخشند؟
تاریخ پیدایش فرقه امامیه اثنا عشری
این فرقه در نیمه قرن سوم در سال 255 هجری قمری پدید می آید دقیقا هنگامی که حسن عسکری رحمه الله بدون فرزند از دنیا می رود پیروانش بعد از وفات وی به چهارده فرقه تقسیم می شوند. و این فرقه مدعی است که حسن عسکری فرزندی داشت اما چون بر زندگی وی خوف داشت او را از انظار پنهان داشت و مخفی ساخت. البته بعد از اینکه همه علوم را به وی می آموزد و در حالیکه فرزندش بیش از سه سال نداشت حسن عسکری زبانش را بر دهان وی می گذارد و این کودک همه علوم اولین و آخرین را از وی دریافت می کند!! آنها بر این گمانند که پدرش در حالیکه وی سه سال داشت می میرد و او در سردابی در شهر سامرای عراق بعلت هراس از دشنمانش مخفی می شود. سپس هزاران خرافه دیگر را برای وی می بافند و وی را امام دوازدهم می گردانند که آغازش از علی رضی الله عنه است و به امام غایب منتهی می گردد. از همه پیامبران و پدرانش بلکه همه مخلوقات، وی را افضل می دانند و می گویند: که اولین غیبت وی، غیبت صغری بود که هفتاد و چند سال ادامه داشت و بر این زعم هستند که در این مدت وی را نوابی بود که با ایشان صحبت می کردند و خمس و کمک های شیعیان و فتوا های آن ها را به وی نقل می رساندند و او کتبا به امور آنها رسیدگی می کرد و سپس غیبت کبری را زعم کردند که تا امروز ادامه دارد!
علمای شیعه اعمالی را به این امام مزعوم نسبت می دهند که در هنگام خروجش به آن اقدام می نماید و از جملۀ این کارها ویران ساختن بیت الله الحرام و نقل سنگهای آن به شهر کوفه و کشتن خاندان بنی شیبه و حجاج بیت الله و نابود کردن قریشی ها بعد از کشتن امام حرم و بیرون آوردن صدیق و فاروق _رضی الله عنهما_ از قبرهایشان و به آتش کشیدن آنها و کشتار جمعی اهل مدینه و مسکن گزیدن در شهر کوفه و پایتخت گردانیدن این شهر و سپس به مدت چهل روز خونهای مسلمین را مباح دانستن و ... تا اینکه یاران و اصحابش که این چنین رفتار و کرداری دارند و قلبهایشان همچون قطعه های آهن سخت می گردد، از کشتار خسته می شوند پس امام به قتل آن ها امر مینماید و سپس بر همه جهان حکم می راند!
 عقاید ویژه امامی ها که آن ها را از تمامی مسلمانان متمایز می گرداند:
امامی ها با کلیه فرقه های شیعه که قبل از آنها بودند تفاوت دارند در حالیکه فرقه های شیعه بیش از صد فرقه اند (نگاه به کتاب فرق الشیعه از نوبختی) و آنها از همه مسلمین متمایزند زیرا ائمه بعد از رسول الله صلی الله صلی الله وآله وسلم را در دوازده نفر حصر می کنند و مدعی اند که با امامت علی رضی الله عنه آغاز می گردد و به امام مخفی شده در سرداب خاتمه می یابد و هر امامتی در غیر این دوازه امام، باطل است. پس امامت ابی بکر رضی الله عنه و تمامی خلفا و حکام مسلمین از صدر اسلام تا به امروز بلکه تا روز قیامت را باطل می شمارند و می گویند که خلافت ابی بکر و عمر و عثمان _رضی الله عنهم_ همه خلافتهای غصب شده و باطل اند. این دوازده امام که از علی رضی الله عنه آغاز می گردد و به امام غایب خاتمه می یابد ایمان به تمامی آنها فرض است و کسی که به امامت این دوازده امام ایمان ندارد کافر است و معتقد اند که اینها از تمامی انبیا و مرسلین بهترند و کسی که به آنها ایمان نیاورد، کافر است.
این ها با این عقیده از دیگر فرقه های شیعه که بیش از صد فرقه می باشند و از دیگر طوایف مسلمین جدا گشته و خود را اثنا عشری نامیده اند و همه فرقه های شیعه را که قبل از آن ها بودند یا تا کنون هستند مانند زیدیه و اسماعیلیه، تکفیر نمودند.
و بنابر این عقیده علی رضی الله عنه را نیز باید تکفیر نمایند بلکه همه کسانی را که زعم داشتند که این ها اهل بیت و خاندان رسول الله صلی الله صلی الله وآله وسلم بودند زیرا هیچ یک از آنها این عقیده اثنا عشری را نمی شناختند گذشته از اینکه به آن معتقد باشد و به آن دعوت کند! و همه مسلمین از همه مذاهب نزد فرقه اثناعشری ها کافر می باشند زیرا کسیکه به معتقد شان ایمان نداشته باشد، کافر است.
اثناعشری ها به خاطر اثبات عقاید ویژه شان که بر اساس آن از دیگر مسلمین جدا گشته اند، هزاران روایت را جعل نمودند.
هنگامی که امامی ها با این عقیده از دیگر مسلمین متمایز گردیدند به این دلیل که از این عقیده تا 250سال در جهان اسلام اثری نبود و گروه های دیگر نیز دارنده چنین عقیده ای نبودند و امامی ها می دانستند که معتقد شان مبنی بر کوچکترین دلیلی از کتاب یا سنت و یا سخنی از اهل بیت و یا اصحاب رسول الله صلی الله صلی الله وآله وسلم نیست پس هزاران مرویات دروغ را در این زمینه تراشیدند.
آنها مدعی شدند که تمامی پیامبران به مهدی مخفی در سرداب بشارت داده اند و قرآن و رسول الله _صلی الله صلی الله وآله وسلم_ و همه پدرانش به آمدن وی مژده داده اند وی با دوستانش در غیبت صغری وغیبت کبری ملاقات می کند و به وی نامه های نوشته شده می رسد و او نیز به این نامه ها پاسخ می دهد.
از این قبیل دروغ ها وخرافات و چرندیات زیادی ساخته و پرداخته شد مثلا در زمینه ازدواج مادرش با پدرش و ولادتش و رضاعتش و مخفی شدن در هر دو مرحله صغری و کبری و با کسانی که وی آنها را ملاقات می کند و اینکه او اکنون کجا است؟ و در غیبت کبری با چه کسانی ملاقات نموده است و اعمالی که آن را بعد از خروجش انجام میدهد همه این ها در صدها مجلد از روایات دروغین نوشته شد.
 و در تایید این افکار هزاران حدیث را ساختند که گویا هر امامی که آن ها وی را امام ساخته اند به این عقیده دعوت می کردند.
اعمالی که امام غایب شیعیان پس از خروجش انجام می دهد
امامی ها روایات مکذوبی را تراشیده اند درمورد کارهای امام دوازدهم بعد از خروجش از سرداب سامرا، از قبیل کشتار جمعی مسلمین ، ویران ساختن کعبه و نقل آن به شهر کوفه و حکم به تورات و رها نمودن حکم به قرآن و قبل از این آنها بر این باورند که قرآنی که محرف نیست علی رضی الله عنه آن را از صحابه _رضی الله عنهم _ پنهان ساخته است و آن را نوشته و ائمه دوازدگانه آن را به ارث برده اند. و می گویند که امام غایب قرآن حقیقی را بیرون خواهد آورد اما وی به تورات فیصله می نماید و به آرای خود حکم می کند و در هنگام اصدار حکم علیه انسانی، حجتی و دلیلی را مطالبه نمی نماید. این اعمال ننگین را به تفصیل در کتاب های شان نوشته اند و از آنجمله می توان به آنچه که (یاسر خبیث) برخی از آن را در نوار ها و مقاله هایش، قبل از اینکه از کویت بگریزد ظاهر ساخت، و همچنین شبکه های ماهواره ای شیعه اشاره کرد.
امامی ها همه متفق اند که وقت ظهور امام دوازدهم فرا رسیده است.
علمای شیعه و بزرگان شان امروز بر این اند که زمان زمان ظهور مهدی است و همه دلایل اشاره براین دارد و خود را آماده ساخته اند تا تحت امرش باشند و فرامین وی را در هنگام ظهورش اجراء نمایند و در این زمینه کتاب های مفصلی را نوشته اند مانند کتاب (یوم الخلاص از کامل سلیمان) و (مهدی و وقت الظهور از محمد صدر) و (الممهدون للمهدی از کورانی). و احمدی نژاد رییس جمهور ایران نیز گفته است که به زودی درفش را به امام دوازدهم قبل از انتهای مدت ریاست جمهوری اش تسلیم می کند!!                                  
عقاید امامی ها با اسلام منافات دارد.
عجیب است که امامی ها به عقایدی معتقد اند که به طور کلی با اسلام منافات دارد چگونه انسانی در دایره اسلام باقی می ماند در حالیکه معتقد است که کعبه در جایش نیست و جایگاه صحیح آن کوفه است نه مکه. و کسی که این اشتباه را تصحیح می کند امام دوازدهم است که از اعمالش، ویرانی کعبه و نقل سنگ های آن از مکه به کوفه است (نویسندگان کتاب وقت الظهور محمد صدر و دیگران ثروتمندان شیعه را تشویق داشتند که اموالشان شان را در کوفه سرمایه گزاری کنند و در آنجا زمین بخرند چون قیمت این زمین ها هنگامی که امام دوازدهم کعبه را به این شهر نقل می دهد، بسیار گران می شود!!!).
عقاید امامی ها دربارۀ قرآن.
چگونه انسانی می تواند مومن به الله متعال و به قرآن کریمی که بر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نازل شده باشد در حالیکه این انسان معتقد است که قرآن کنونی که در نزد مسلمین است و مسلمین آن را تلاوت و حفظ نموده و به آن عمل می کنند قرآن حقیقی نیست. قرآن حقیقی قرآنیست که آن را علی رضی الله عنه جمع کرد و در زندگی اش آن را پنهان داشت و حتی در هنگام خلافتش نیز آن را همچنین پنهان نگه داشت و نزد فرزندانش بعد از خود آن را امانت گذاشت تا اینکه به امام دوازدهم رسید.  پس قرآن حقیقی همچنان مخفی است تا اینکه امام  غائب ظهور نماید!!
چگونه انسانی مسلمان می باشد در حالی که معتقد است مهدی چنین جنایات ننگین و کفرآمیزی را از روز نخست خروجش تا آخر زندگی اش انجام میدهد.
و اینکه عایشه صدیقه همسر رسول الله، مادر مومنان صدیقه دختر صدیق زن فاجره ای بود -العیاذ بالله- و میگویند که قرآنی که برائتش را نازل کرده است قرآن حقیقی نیست و مهدی هنگامی که خارج می شود وی را از قبرش بیرون می سازد و حد زنا می زند..!!
و اینکه اصحاب رسول الله صلی الله صلی الله وآله وسلم بدترین مخلوقات اند و کافرتر از همه کافران اند و عذاب دو یار رسول الله صلی الله صلی الله وآله وسلم، ابی بکر و عمر _رضی الله عنمها_ بزرگتر از عذاب ابلیس است و آن دو بزرگوار اکنون تعذیب می گردند و در آتش جهنم بسر می برند!!
و اینکه ایمان به دوازده امام فرض است و کسی که به آنها ایمان نیاورد کافر است بنابر این علی رضی الله عنه و همه فرزندانش بلکه همه آل بیت کافرند چون از هیچ کدام از این بزرگواران کلمه دوازده امام روایت نشده است و نه اصحاب شان از فرقه های دیگر شیعه این دوازده امام را می شناختند و این معقتد فاسد که گویا ایمان به ائمه دوازدگانه از علی تا امام غایب فرض است در نیمه قرن سوم هجری ظهور کرد و بنابر این اعتقاد فاسد همه مسلمین کافرند و علی رضی الله عنه و همه آل بیت و هر کسی که نسبت به وی دعوای امامت شده است نیز داخل این دایره کفرند چون هیچ یک از اینها نه این معتقد را می شناختند و نه شنیده بود که این دوازده امام به نص قرآن امامند و برهمه مسلمین فرض است که به این ها ایمان بیاورند و از انها طاعت کنند و کسیکه به این معتقد، ایمان نداشته باشد کافر است.
بدین ترتیب در می یابیم که اثنا عشری ها با این معتقد، خود را از نعمت عقل محروم گردانده اند و جای شگفت این است که همه تمامی عقایدی که فرقه امامیه به آن ایمان دارند بطلانش با قرآن و عقل، آشکار و مبرهن است.
کعبه در مسجد حرام است و آیه های محکم و اجماع امت اسلام نسل اندر نسل همه نشاندهنده این حقیقت است، پس چگونه یک مسلمان عاقل می پذیرد که کعبه در جای اصلی اش نیست و اگر مهدی آمد به کوفه نقل داده می شود ؟!
 با قرآن و عقل ثابت است که رسول الله صلی الله صلی الله وآله وسلم با اصحابش رضی الله عنهم که آن ها را بی نهایت دوست میداشت و آنها نیز وی را بیش از جانشان دوست میداشتند و دختران برخی از آنها را به همسری گرفت و دخترانش را به ازدواج آنها درآورد و باطن و ظاهر آنها از گذرگاه وحی بر وی آشکار بود و همه اصحاب وی بودند و نبی صلی الله صلی الله وآله وسلم همه آنها را می شناخت و نه آنچنانکه این مجرمان نسبت می دهند که وی _صلی الله صلی الله وآله وسلم_ آن ها را لعنت می کرد و بد میگفت و کفر و نفاق شان را میدانست و با این همه با آنها تصنعی برخورد می کرد و چون از آنها خوف داشت با آنها تقیه می کرد!! حاشا که الله چنین رسولی را با چنین اخلاقی که این مجرمان به وی نسبت می دهند برگزیند!! الله متعال به ایمان و داخل شدن آن بزرگواران به جنت در آیات زیادی از قرآن شهادت می دهد، الله بعد از حادثه بدر به کفار می فرماید:"إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ " (الانفال 19)
ترجمه: [اى مشركان] اگر شما پيروزى [حق] را مى‏طلبيد اينك پيروزى به سراغ شما آمد [و اسلام پيروز شد] و اگر [از دشمنى] بازايستيد آن براى شما بهتر است و اگر [به جنگ] برگرديد ما هم بر مى‏گرديم و [بدانيد] كه گروه شما هر چند زياد باشد هرگز از شما چيزى را دفع نتوانند كرد و يقينا الله با مؤمنان است.
پس الله به ایمان آنها شهادت داد و گفت که الله با آنها است و بعد از حادثه احد می گوید:"وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" (ال عمران 121)
ترجمه: و (به يادآور) زماني را كه صبحگاهان از ميان خانواده خود براي انتخاب اردوگاه جنگ براي مؤ منان، بيرون رفتي، و خداوند شنوا و دانا است.
الله گواهی بر ایمان کسی میدهد که همراه با رسول الله _صلی الله صلی الله وآله وسلم_ و در رکاب ایشان جنگید (اما رافضی ها می گویند که آنها کافر بودند و کفر را در زندگی رسول الله _صلی الله صلی الله وآله وسلم_ پنهان داشتند یعنی منافق بودند و پس از وی نیز مرتد شدند) این در حالیست که الله متعال در قرآن در مورد آنها می گوید:"مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا" (الاحزاب 23)
ترجمه: از ميان مؤمنان مردانى‏اند كه به آنچه با الله عهد بستند صادقانه وفا كردند برخى از آنان به شهادت رسيدند و برخى از آنها در [همين] انتظارند و [هرگز عقيده خود را] تبديل نكردند.
الله متعال شهادت می دهد که آنها به آنچه در عهد ایمان خود با الله بسته بودند وفا کردند و به نصرت رسول الله _صلی الله صلی الله وآله وسلم_ شتافتند و کسیکه از اینها مرد و یا در قید حیات باقی ماند در این عهد تبدیلی و تغییری ایجاد نکردند.
 الله متعال در غزوه حدیبیه گواهی میدهد که از آنها راضی است و فتح نزدیکی را نصیب آنها می گرداند که فتح خیبر است:"لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (18) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا " (الفتح 18)
ترجمه: الله از مؤمناني كه در زير آن درخت با تو بيعت كردند راضي و خشنود شد، الله آنچه را در درون قلب آنها (از صداقت و ايمان) نهفته بود ميدانست، لذا آرامش را بر دلهاي آنها نازل كرد، و فتح نزديكي، به عنوان پاداش، نصيب آنها فرمود.
و الله متعال بار دیگر خبر داد که در غزوه تبوک (عسره) همه را آمرزیده است. " لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ " (التوبه 117)
ترجمه: خداوند رحمت خود را شامل حال پيامبر، و (همچنين) مهاجران و انصار كه در زمان عسرت و شدت (در جنگ تبوك) از او پيروي كردند، نمود، پس از آنكه نزديك بود دلهاي گروهي از آنها از حق منحرف شود (و از ميدان جنگ باز گردند) سپس الله توبه آنها را پذيرفت كه او نسبت به آنان مهربان و رحيم است.
و الله عزوجل در کلام جاویدانش خبر میدهد که سابقین اولین کسانی که در راه و روش نیک آنها از آنان تبعیت و پیروی نمودند در بهشت برین پروردگار جاویدانند:"وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" (التوبه 100)
ترجمه: و پيشروان نخستين از مهاجران و انصار و كسانى كه به نيكوكارى از ايشان پيروى كرده‏اند [تابعان‏]، خداوند از آنان خشنود است و آنان نيز از او خشنودند و براى آنان بوستانهايى آماده كرده است كه جويباران از فرودست آن جارى است و جاودانه در آنند، اين رستگارى بزرگ است‏.
وکسی که الله را در این همه تکذیب کند و معتقد باشد که همه صحابه _رضی الله عنهم_ به جز سه یا چهار صحابی، همه کفار و مرتد و مخالف رسول الله صلی الله صلی الله وآله وسلم بودند و باوی در زندگی و بعد از مرگش عناد می ورزیدند بدون شک چنین شخصی زندیق و مجرم و افاکی است که ذره ای از روشنی ایمان قلبش را دق الباب ننموده است و بعد از این تکذیب تکذیبی نیست، "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ " (الانعام 21)
ترجمه: چه كسي ستمكارتر از كسي است كه بر الله دروغ بسته يا آيات او را تكذيب نموده، مسلما ظالمان روي رستگاري نخواهند ديد.
شگفت آور تر از همه این است که انسانی به دو امر متناقض ایمان داشته باشد که یکی دیگری را نقض نماید. آیا ممکن است انسانی به الله و کتاب فرستاده شده اش ایمان داشته باشد درحالیکه سخن الله متعال را رد می کند و تکذیب می نماید چنانکه در برائت مادر مومنان عایشه صدیقه و فضیلت ایشان و فضیلت اصحاب پیامبر _صلی الله صلی الله وآله وسلم _ آیات بیشماری در قرآن کریم موجود است اما شیعیان همۀ این فضایل را رد می کنند!!
جالب است بدانید ایمان به دوازده امام اصلا قبل از وفات حسن عسکری کسی که امامی ها وی را امام یازدهم می دانند وجودی نداشت و امام علی _رضی الله عنه_  هنگامی که متولی خلافت میگردد هرگز این چنین سخنی را به زبان نمی آورد و نه به مقتضای آن عمل می کند بلکه به ضد آن اقدام می نماید با صدیق و فاروق و عثمان _رضی الله عنهم_ بیعت می کند و وزیر صادق برای آنها می باشد و دخترش ام کلثوم را به همسری عمر رضی الله عنه در می آورد و خودش از کنیزان بنی حنیفه ازدواج می کند کسانی را که ابوبکر بنابر ارتداد و امتناع شان از پرداخت زکات با آنها می جنگد، و بعد از خود کسی را تعیین نمی کند که خلافت یا امامت را در دست گیرد و هرگز از امامت ساخته و پرداختۀ شیعه سخنی به میان نمی آورد و نه به مقتضای آن عمل می کند. این معتقد فاسد به کفر فرزندش حسن بن علی رضی الله عنهما نیز می انجامد کسی که بعد از بیعت با وی، به معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنهما تنازل می نماید تا معاویه خلافت را در دست گیرد، و نیز به کفر دیگر ائمه می انجامد چون بسیاری از آنها از مشاورین و وزرای دولت بنی امیه و بنی عباس بودند.
پس بنابر این معتقد امامیه، تمامی ائمه کافرند!!
امامی ها با ساختن عقاید باطل خود ندانسته تمامی فرزندان آل بیت را (به جز آن دوازده نفر) که مطالبه خلافت می کردند مانند حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب و زید بن حسین بن علی بن ابی طالب و دیگران را تکفیر می نمایند.
سوالی که مطرح می شود این است که اگر دین اثناعشری که متناقض با بدیهیات عقل و آنچه رسول صلی الله صلی الله وآله وسلم آورده است می باشد، پس چرا این جمع غفیر از مردم به این عقاید معتقدند؟
جواب این است که این دین را جمعی از حاقدین و کینه توزان علیه دین اسلام اساس گذاشته اند و برای آن اصولی وضع کرده اند که رسیدن به حق را دور می سازد.
دین اثناعشری بر اساس دروغ بنا شده است: کودکی تولد می گردد و به مخفی گاه پنهان میگردد وی مهدی منتظر است وی کسی است حسن عسکری او را متولی امر بعد از وفاتش می گرداند این دروغ هزاران دروغ دیگری را می زاید!! روایاتی که ولادت و تعلیم و فضل و غیاب و خروج و اعمال مهدی را یکایک بیان می دارد!! و بافتن دروغ مبنی بر اینکه الله متعال خبر این امام را در همه کتاب هایش و بر تمامی انبیاء و رسلش فرستاده است و رسول خاتم _صلی الله صلی الله وآله وسلم_ و همه ائمه به آمدن وی بشارت داده اند.
پس کسی که به رویات فراوانی از این قبیل که به ائمه اهل بیت نسبت داده می شود دربارۀ کودکی گوش میدهد برای وی دشوار می گردد که همه را تکذیب کند؟!
اصل دوم امامیه تقیه است ومدعی اند که این مذهب تمامی ائمه است و به مخالفان شان سخن مخالف حق می گفتند و این اصل آنها را واداشت که سخنان ضد و نقیض را بر زبان آورند و این متناقضات را جمع کنند و به ائمه نسبت دهند و مدعی شوند که برخی حقند و آنچه که مخالف آن است امام را آن را از باب تقیه گفته است!! و این حرکت امامیه زمینه تعارضات و تناقضات گسترده آنها را به آسانی و سادگی بدون شرم و حیا مهیا می سازد!!
سومین امری که در انتشار مذهب امامیه نقش بازی کرد واجب دانستن خمس بر کسی که معتقد به این اعتقاد است، می باشد و این خمس هزاران انسان را آماده این ساخت که برای نشر اکاذیب مذهب باطل و متناقض امامی خود را فارغ بسازند و آنچه را حوزه های علمیه می نامند و مسئولیت آموزش و تعلیم این مذهب می باشد تاسیس نمایند و آن را در قم و نجف وسایر شهرها گسترش دهند.
خمس بر هر انسان شیعی فرض است چه درآمد مالی اش کم باشد چه زیاد. آخوندها بوسیله خمس اموال هنگفتی را به چنگ آورده و از آن در نشر مذهب و دعوت به سوی آن استفاده می کنند و اما در مقابل این خمس، اگر مردم به عملی از اعمال ویژه دین شیعه عمل نمایند بزرگان امامیه آنها را به جنت و درجات عالیه بشارت می دهند و اگر چه این عمل سینه زنی در سالروز شهادت حسین بن علی _رضی الله عنهما_ باشد. یا نکاح متعه که به خیال آنها از نزدیکترین اعمال به الله متعال است و اگر کسی با زنی متعه کرد و سپس غسل نمود الله از هر قطره آب غسل(نجس) وی سی هزار ملک می آفریند و تا روز قیامت برای وی دعا می کنند!! و بشارت هایی از این قبیل که از حد و حصر بیرونند و عوام شیعه امامی را که خمس می دهند به طمع می اندازد، همانند بشارت به بهشت و درجات عالیه در ازای اعمالی که امامیه را از دیگران متمایز می گرداند در حالیکه این اعمال از بزرگترین گناهان می باشد اما آخوندها، این اعمال را بهترین عبادتها قلمداد می کنند!!
و از اسباب نشر این مذهب در بین عوام الناس و جهال، تکالیف اندک آن می باشد که به مجرد اعتقاد به فضایلی که آن را به آل بیت نسبت میدهند انسان به جنت داخل می گردد فضایلی که در آن تمامی صفات الوهیت و ربوبیت (که مخصوص الله است) را در ائمه مدعی شده اند مانند اینکه علی _رضی الله عنه_ در روز قیامت مردم را محاسبه می کند نه الله. و علی جنت و جهنم را توزیع و تقسیم میکند و اتباعش را به جنت داخل می گرداند و دشمنانش را در جهنم داخل میکند؟! و معتقدند که ائمه شان می آفرینند و رزق میدهند و زنده می گردانند و می میرانند و آنچه بخواهند از احکام، آن را حاکم میگردانند و بدین ترتیب تمامی صفات الوهیت و ربوبیت را به آنها نسبت می دهند و اینکه ائمه بهتر و برتر از انبیا و مرسلین و تمامی مخلوقاتند.
این افکار فریبنده سبب انتشار این مذهب در بین عوام و بی سوادان می گردد.
یکی دیگر از اسباب نشر این مذهب استفاده از کینه و دشمنی بر ضد اسلام بود که بعد از فروپاشی دولت ساسانی در ایران در قلبهای برخی از فرزندان مجوسی متولد گردید و در نتیجه آنها علیه دین مقدس اسلام دسیسه نمودند و در سایه (ادعای محبت) آل بیت استفاده کرده و علیه دین اسلام در زیر این عنوان جنگیدند.
تمامی اینها اسبابی اند که در نشر این مذهب با اینکه با عقل و وحی الهی مخالف است نقش مهمی بازی کرده اند.
خطر آینده ای که همۀ امت اسلام را تهدید می کند
امروز مسلمانان با مصیبت بسیار بزرگ و فتنه عظیمی مواجهند که به جز الله کسی دیگر حجم فراگیر این خطر را نمی داند و آن اینکه امامیه برای اولین بار در تاریخ موفق شدند که دولتی را به نام مهدی غایب پایه گذاری نمایند.
واگر امام دوازدهم (مهدی شیعه) زاده نشده و اصلا وجودی ندارد اما دولت امامیه اثناعشری در ایران به اسم مهدی برپا گردیده و این دولت از ولی فقیه کسی که به ادعای آنها نایب امام زمان است دستور می گیرد و وی حکومت می کند و قانون این دولت و نظام آن و همه ارکان مجالس (مجلس نخبگان و تشیخص مصلحت و مجلش شورا و...) و تمامی دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح و پلیس و سپاه پاسداران همه  و همه بر اساس اسم امام ساخته و برپا شده اند و به نیابت وی عمل می کنند و تمامی آنها  در هر لحظه منتظر خروج وی می باشند!!!!.
امامی که هرگز وجود خارجی ندارد امروز در ایران حاکم است و به اسمش قوانین صادر میگردد و همۀ اوامر اجراء میگردد پس امام دوازدهم (مهدی شیعه) تنها اعتقادی در قلب نیست که در خارج وجود نداشته باشد بلکه عقیده ای است که به آن عمل میگردد، پس امام دروغین توسط نواب دروغینش بر جهان حکومت می کند!!!
اما برای اینکه ظهور کند و خارج گردد برنامه ای را برای وی ریخته اند که وی آن را اجراء نماید. (و این برنامه سراسر انتقام از مسلمانان و عربها می باشد که الله قرآن را در بین آنها و به زبان آنها نازل نمود و آنها اسلام را به سرزمین فارس رسانده و بر حکومت جور ساسانی پایان بخشیدند) مهدی شیعیان در آغاز، امام حرم مکه را در روز جمعه به قتل می رساند و دستان فرزندان بنی شیبه را قطع می کند و قریش را یکسره ریشه کن می نماید و حجاج را به قتل می رساند سپس به مدینه منوره رفته ابوبکر و عمر را از قبرهای شان بیرون آورده و به آتش می افگند و مادر مومنان عایشه را سنگسار می کند و اهل مدینه را می کشد سپس به مکه باز می گردد تا کعبه را ویران نماید و آن را به کوفه نقل دهد سپس تورات را از طبریه بیرون می کند و به آن حکم  می نماید سپس تا چهل روز خون مسلمین را مباح می گرداند تا همه را نابود بگرداند سپس پدرانش را همه زنده  می نماید تا ملک عظیم وی را بنگرند پس کسانی را که بر پدرانش ستم نموده اند و حکومت نموده اند، زنده می گرداند تا همه خلفا و سلاطینی را که یکی پس از دیگری بر امت اسلام حاکم بوده اند، را به قتل برساند و قبل از روز قیامت همه را محاسبه نماید.
این برخی از دست آوردهای مهدی (موعود شیعیان) است که معتقدند پس از آنکه ظهور نمود آن را انجام میدهد و هم اینک زمان ظهورش فرارسیده است.
همه روایاتی را که در زمینه انجام دادن اعمالی آورده اند که مهدی در هنگام ظهورش به آن اقدام می نماید به جز وقت مناسب سیاسی هیچ چیزی دیگری مانع تنفیذ آن نمی گردد و امروز آن وقت مناسب سیاسی برای آنها فرا رسیده است تا بر جهان اسلام یورش برند و بر حرمین شریفین مسلط گردند. امروز امت اسلامی در تفرقه و حیرت به سر میبرد و اکثر اهل سنت، این دسیسه بزرگ را درک نمی کنند و این خطر را احساس نکرده اند.
 امروزه جهان غرب مسلمانان را با زیرکی تمامی می فریبند و دولت اثنا عشری را بر آنها مسلط میگردانند زیرا این دولت در نهایت میتواند اسلام را نابود نماید اسلامی که دشمنان اسلام و یهود و نصارا از آن در هراس اند. اگر مسلمانان جهان متوجه این دسیسۀ آنها نشوند آیندۀ دردناکی در انتظار آنها خواهد بود مانند آیندۀ عراق و افغانستان که غرب و در رأس آن آمریکا این دو کشور مسلمان را دو دسته تقدیم ایران نمود.
پس آیا مسلمانان از این دسیسه ها و توطئه های بزرگی که علیه آنها چیده می شود و آنچه که در انتظار شان است آگاهند؟!!!  
برای آشنایی بیشتر با مذهب شیعه این کتابها را مطالعه نمایید: