صفحه نخست آرشیو نوشته‌ها رمضان ماه رحمت و مغفرت

رمضان ماه رحمت و مغفرت

http://old.aqeedeh.com/news/280/ :لینک
دوشنبه، ۲۵ مرداد (اسد) ۱۳۸۹
الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و بعد..
بزرگترین نفعی كه انسان می تواند در این ماه كریم به دست بیاورد توبه و بازگشت به سوی پروردگار و محاسبه نفس است.
درب توبه باز است و عطای الهی در دسترس و فضل و بزرگواری اش هر صبح و شام در برابر ماست؛ اما كجاست آن بازگشته و كجاست آن خواهان مغفرت الهی؟
این را الله متعال فرموده است:
{بگو ای بندگان من كه بر خودتان با گناهان اسراف روا داشته اید، از رحمت پوردگار ناامید نشوید الله همه گناهان را می بخشد، اوست آمرزنده مهربان} زمر/53
این ماه فصل توبه و مغفرت است، ماه گذشت و برگشت است، این زمانی است باارزشتر از هر زمان دیگر.
از رسول الله – صلی الله علیه و سلم – به سند صحیح روایت شده است كه فرمود:
«الله دست خود را بر شب می گستراند كه گناهكار روز توبه كند و دست خود را بر روز می گستراند كه گناهكار شب توبه كند تا وقتی كه خورشید از مغرب طلوع كند».                                                             [به روایت امام مسلم نیشابوری]
بدی های ما بسیار است و گذشت او بیشتر، گناهان ما بزرگند و رحمت او بزرگتر، لغزشهای ما عظیمند و مغفرت او باعظمت تر.
الله متعال می فرماید:
{و آنهایی كه اگر عمل زشتى انجام دادند یا [با انجام گناه] به خود ظلم كردند به یاد الله افتاده و برای گناهان خود از او طلب آمرزش كردند و چه كسی گناهان را می بخشد جز الله و در حالی كه می دانند بر انجام آنچه از گناهان [در گذشته] انجام داده اند پافشاری نكردند} آل عمران/135
پافشاری نكردند،‌ بر انجام گناه اصرار ننمودند، اشتباه كردند اما [در حضور الله متعال] به اشتباه خود اعتراف كردند، گناه كردند اما استغفار نمودند، و بد كردند اما پشیمان شدند، و الله نیز آنها را مورد آمورزش خود قرار داد.
از رسول الله – صلی الله علیه و سلم – با سند صحیح روایت است كه فرمود:
«به خاك مالیده شود بینی آنكه رمضان را دریافت و مورد آمرزش قرار نگرفت»
                                     [به روایت ترمذی و حاكم. نگا: صحیح الجامع 3510]
رمضان فرصتی است كه دیگر تكرار نمی شود، چنین فرصتی پیش نمی آید مگر اندك، آیا هست تلاشگری كه از آن استفاده برد؟
گناهان سال، همه سال از پرونده كسی كه در این ماه با الله متعال صادق باشد پاك می شود اگر از گناهان كبیره اجتناب كند...
در حدیث قدسی الله سبحانه و تعالی خطاب به بندگانش می فرماید:
«ای بندگان من، شما شب و روز گناه می كنید و من تمام گناهان را می بخشم، پس از من طلب بخشش كنید تا شما را بیامرزم» [به روایت امام مسلم]
گناه جزو طبیعت ماست اما برخی از ما توبه می كنند و برمی گردند و از الله متعال طلب آمرزش می كنند و برخی دیگر بر آن پایفشاری می كنند و ادامه داده و تكبیر می ورزند و این گروه دومی همان گروه نگونبخت و گم شده از راه هدایتند.
باز الله متعال در حدیث قدسی می فرماید:
«ای فرزند آدم، تو مرا فرانخواندی و به من امید نبستی مگر اینكه هر آنچه كرده بودی را بخشیدم و [تعداد گناهانت] برایم مهم نیست» [به روایت ترمذی]
ای روزه داران این ماه فرصت ماست برای توبه نصوح و این روزها همه اش غنیمت است. آیا از این فرصت و از این غنیمت استفاده می بریم؟
خیلی ها رمضان گذشته را با ما روزه گرفتند سپس به سوی پروردگار بازگشتند، رفتند، با اعمال خود و آثار خود را بر جا گذاشتند. و ما به این رمضان رسیدیم.
برادرم، خواهرم، می دانی كه:
از علامتهای قبول روزه داران به درگاه الله متعال متعال صدق در توبه و عزم به بازنگشتن به گناه و پشیمانی از آن است.
{و اوست كه توبه را از بندگانش می پذیرد و از بدی ها می گذرد و می داند كه چه می كنید} شوری/25
و از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است كه:
«قسم به آنكه جانم در دست اوست اگر شما گناه نكنید [به مانند فرشتگان] حداوند شما را خواهد برد و گروهی را خواهد آورد كه گناه كنند و از الله متعال طلب بخشش كنند و بخشیده شوند» [به روایت مسلم]
آنكه در رمضان توبه نكند كی توبه خواهد كرد؟ آنكه در این ماه به سوی پروردگارش بازنگردد كی برخواهد گشت؟
بعضی از روزه داران در ماه رمضان به راه درست می روند اما تا رمضان تمام شد و روزه پایان یافت به همان حال قبل از رمضان باز می گردند و تمام آنچه را در رمضان ساخته اند ویران می كنند و تمام عهدهایی را كه با پروردگار بسته اند زیر پا می گذارند. تمام عمر همینطور در ساختن و ویران كردن و بستن و نقض كردن می گذرد...
بسیاری از سلف [گذشتگان صالح از صحابه و تابعین و تابع تابعین] با پایان یافتن رمضان در فراقش می گریستند و بر رفتنش تاسف می خوردند و این از صفای دل و روشنی درونشان بود.
دوستان عزيز!
سايت عقيده افتخار دارد كه مجموعه كتابهاى مفيدى را دربارۀ این ماه پر فیض و برکت و احكام روزه خدمت شما عزیزان معرفى نماید که در بخش فقه و احکام كتابخانه عقيده نشر گردیده است امیدواریم این ماه، ماه رحمت و مغفرت و رهایی از آتش جهنم برای همۀ مسلمانان باشد.