صفحه نخست آرشیو نوشته‌ها فرارسیدن ماه پرفیض و برکت رمضان مبارک باد

فرارسیدن ماه پرفیض و برکت رمضان مبارک باد

http://old.aqeedeh.com/news/279/ :لینک
شنبه، ۲۳ مرداد (اسد) ۱۳۸۹
حمد وسپاس بيکران و ستايش ومدح وثنای بی‌مانند از آنِ آن ذات پاک يکتائی که امت ما را بر امتهای پيشين برتريها داد، اله و خالقی که به ما ماه پر نور و برکت رمضان را هديه کرد، خدائی که شب قدر را به ما ارزانی داشت تا با يک شب اجر هزار ماه طاعت و عبادت بدست آريم…
سلام و درود و صلوات پر بار بادا رسول هدايت را، راهنمای بشريت وهادی انسان از سياه چالهای ظلمت و تاريکی بسوی مراتب والای نور و هدايت… پيام آور توحيد و رسالت… آنکه پرتو ماه پر نور رمضان بر دستان مبارکش از جانب پروردگارمان به ما ارزانی داشته شد…
فرارسیدن ماه پرفیض و برکت رمضان مبارک باد
رمضان ايستگاه پر نور سال است… در رمضان حقيقت هر انسان برملا می‌شود و پرده از واقعيتش بر کشيده می‌گردد… تو گويی رمضان ندای رب العالمين است … برای بندگانی که هميشه گناه و کوتاهی خويش بر دوش شيطان لعين می‌اندازند و شانه از زير بار کوتاهي‌های خويش خالی می‌کنند…
ندای پر طنين آسمانی است که با صلابت قلبها را بخود می‌آرد که ای بندگان خدا… حال که ما شيطانها را به زنجير کشيده‌ايم درهای جهنم سوزناک را قفل و زنجير زده‌ايم و درهای بهشت‌های برين را باز گشوده‌ايم… به ميدان آی و خودت را نشان ده.
ثابت کن که کيستی و چه در توان داری… با دستان خود جايگاهت را در بهشتهای والای الهی رقم زن…
آری! رمضان ماه نور و يکرويی است… ماه مرد خدا بودن و يا شيطان شدن (!) است.. آنکه در رمضان ره خدا نجويد و پا در ره شيطان نهد او ديگر راه شيطان نپيموده ويا در دام شيطان نيفتاده، بلکه او خود شيطانی است از شياطين بشر… چرا که در رمضان شيطانی نيست که او را از راه به چاه کشد… اين صفات شيطانی است که در خون و رگ او با او آميخته شده و فطرت و وجدان ايمانی او را درهم شکسته از او موجودی ديگر در کالبد انسانی پرورده… که اگر توان ديدن او را با آينه صدق و صفای ايمانی داشته باشی همان چهره ننگ و عصيانگر شيطان را در چهار چوب کالبدی انسانيش خواهی ديد…
بار دگر رمضان به ديدار انسانيت می‌آيد در حاليکه هنوز سرزمينهای مسلمانان غرق در خون است… رمضان به اميد اينکه شايد خونهای سال گذشته خشک شده باشند و ملتهای اسلامی ره بسوی رشادت برده باشند و يا اينکه از خواب سنگين خرگوشی بيدار شده باشند بار دگر فرا رسيد… اما ديد که با تلاقهای خون مسلمانان مظلوم سيلاب شده، درياچه‌های خون اقيانوس گشته… کمرهای مسلمانان در هر جای دنيا زير تازيانه‌های کفر به زانو در افتاده است…
چشمان رمضان چنين حيره و حيران به جهان دوخته گشته… اما چه کند که او را زبانی و توانی نيست.
آيا گمان می‌بری که اگر رمضان را توانی بود و خبر از قصه هميشگی ظلم و ستم، ذلّت و خواری … آيا بار دگر می‌آمد… گمانم هرگز!
آيا اگر رمضان را زبانی می بود با صدای بلند داد بر نمی آورد که:
ـ ای مسلمانان بر خيزيد… اين چه عزا وچه ماتم است؟ تا کی در زير تازيانه های ظالمان شراب ذلت وخواری را مستانه می نوشيد؟
من آمده ام تا گناهانتان را شستشو دهم، بيائيد دست در دستانم نهيد تا پاک شويد وبه سوی درگاه پروردگارتان دستان لرزان اميد وآرزو دراز کنيد شايد که خداوند در شما همت حرکت نهد… برخيزيد وکيان ظلم وستم از زمين برچينيد…
اما چه که بغض گلوی رمضان را محکم فشرده وتوان سخن از او ربوده است… وای کاش مسلمانان پيام رمضان دريابند وحرف ناگفته را خود شنوند.
سايت عقيده افتخار دارد كه مجموعه كتابهاى مفيدى را دربارۀ این ماه پر فیض و برکت و احكام روزه خدمت شما عزیزان معرفى نماید که در بخش فقه و احکام كتابخانه عقيده نشر گردیده است امیدواریم این ماه، ماه رحمت و مغفرت و رهایی از آتش جهنم برای همۀ مسلمانان باشد.