صفحه نخست آرشیو نوشته‌ها چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم؟

چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم؟

http://old.aqeedeh.com/news/269/ :لینک
يکشنبه، ۲۳ خرداد (جوزا) ۱۳۸۹
چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم؟
تربیت فرزندان در سایه نظام خانوادگی جزو بخش‌هائی از تربیت فرد محسوب می‌گردد که براساس آن انسانی شایسته و مفید برای زندگی در جامعه شکل می‌گیرد، چنین انسانی تکالیف محوله را به خوبی بانجام می رساند و مسؤولیت خویش را به نحو احسن ادا می‌کند.
کتابی که اینک خدمت شما عزیزان تقدیم می گردد، کوششی در جهت بیان راه و روش جامع و صحیح‌ تربیت فرزندان در اسلام است.
و چنانچه خوانندة گرامی موفق به مطالعة آن شود در می‌یابد که قوانین و نظام تربیت‌اسلامی بسیار دقیق و حساب شده است، راهی است که به سبب آن تکامل و تعالی انسان در دین و دنیا تحصیل خواهد شد، و معلوم می‌گردد که اسلام در این باره شیوه‌ای منحصر بفرد و اختصاصی دارد و اگر دست‌اندرکاران پرورش و تربیت‌انسانی آنرا بکار بندند، خوشبختی، امنیت و پیشرفت را برای مردم خود تضمین کرده و هرج و مرج و تبهکاری و ناامنی را از جامعة خود می‌زدایند. آنگاه همگان خواهند فهمید که اسلام دین زندگی است، سرشار از آگاهی بوده و پیشتاز اصلاح و پرورش انسانی است و اگر جامعة بشری به دستوراتش عمل کند و دولت‌ها برمبنای اصول و قوانین آن برنامه‌ریزی و حرکت کنند و جوامع از چشمة جوشان آن سیراب شوند، صلح و آرامش سراسر گیتی را فرا می‌گیرد و مردم در زیر سایه درخت تنومند اسلام، معنا و لذت خوشبختی را درک خواهند کرد.
نویسندۀ محترم در مقدمۀ این کتاب می فرماید:
"نکته‌ای که مرا به تالیف این کتاب واداشت، عدم وجود نوشته‌ای در زمینة تربیت ‌وپرورش فرزندان در بین کتب اسلامی بود، یا حداقل اینجانب با وجود جست‌وجو در این مورد به آن دست نیافته‌ام، منظورم کتابی است که در زمینه‌های مختلف تربیت فرزند از ولادت تا رسیدن به سن تکلیف در فصولی مستقل و مجزا بحث کند".
کتاب حاضر نتیجة تلاشی فراوان همراه با جستجوئی طولانی در بهره‌گیری از مراجع و منابع مهم در تربیت فرزند است که شامل تمامی ادوار آن تا رسیدن به سن تکلیف می‌باشد که امید است برای دست اندرکاران مفید واقع شود. و الله متعال به نویسنده و مترجم و کسانی که در نشر آن همکاری نمودند پاداش نیکو در دنیا و آخرت نصیب فرماید.
برادران و خواهران عزیز می تواند کتاب چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم؟
را با فشار بر روی اسم کتاب در این صفحه از کتابخانه عقیده دریافت نمایند.