صفحه نخست آرشیو نوشته‌ها کتابِ جواب یک دهاتی به آقای محلاتی

کتابِ جواب یک دهاتی به آقای محلاتی

http://old.aqeedeh.com/news/267/ :لینک
سه شنبه، ۰۴ خرداد (جوزا) ۱۳۸۹
کتابِ جواب یک دهاتی به آقای محلاتی
این کتاب ردی است از استاد بزرگوار حیدر علی قلمداران بر کتاب «جواب مناقشات برخطبۀ غدیر و وجوب خمس أرباح مکاسب و مسألة شفاعت»، تألیف آیت الله ذبیح الله محلاّتی».
محلاتی کتابی به عنوان «جواب مناقشات برخطبة غدیر و وجوب خمس أرباح مکاسب و مسألة شفاعت» در ردّ مقالة علاّمه آیت الله سیّد «ابوالفضل برقعی قمی» که در مجله رنگین کمان در ردّ بر خطبة غدیر –که شیعه آن را به رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نسبت داده‌اند- نوشته و به طریق سؤال، گفته‌هایی که خود به علامة برقعی بسته، آورده و خود با کلمة جواب به خیال خود ردّ کرده است! در حالیکه در نزد اشخاص مطّلع، جُز بر آگاهی مردم دانا به تعصّب و کم اطلاعی خود، نیفزوده است چنانکه در این کتاب معلوم خواهد شد.
مساله مهم در این کتاب موضوع غدیر که از روزهای أول یعنی گذشت بیش از صد سال از هجرت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دستاویز سیاست و عداوت کسانی شد که با حکومت و زمامداران آن روز اسلام مخالفت داشتند و از ناحیۀ دشمنان وحدت اسلامی نیز تقویت می‌شد و در نتیجه این ماجرا از صورت حقیقی خود خارج گردید و در دست انداز سیاست، معنی و منظور دیگری به آن دادند و هر مغرض و متعصبی آمد و چیزی بر آن زیاد کرد تا بدین غایت رسید!! که در این کتاب با گوشه هایی از این جنایات دشمنان اسلام آشنا خواهید.
همچنین در قسمت پایانی کتاب بحث مفصلی درباره خمس وجود دارد که باطل بودن این عمل شیعیان را آشکار می نماید.
 
در پایان بعد از معرفی کتاب مختصری در باره نویسنده آن بیان می نماییم تا با سیرت این بزرگمرد آشنا شوید.
متأسفانه کمتر کساني در ايران بزرگ با علماء و دانشمنداني همچون آيت الله شريعت سنگلچي و آيت الله العظمي سيد رضا بن ابوالفضل البرقعي, و علامه اسماعيل آل اسحاق و استاد حيدر علي قلمداران و دکتر علي مظفريان, ودکترمرتضي راد مهر و دهها عالم و دانشمند ديگري آشنا هستند که مذهب پدري را با تشخيص دقيق رها کرده ومکتب حق را برگزيده‌اند, گرچه شخصيتهاي مذکور همگي به رحمت خدا رفته‌اند اما آثار گرانبهايشان نشان دهنده و معرف شخصيتهاي والاي اين بزرگواران است
استاد حيدر علي قلمداران "رحمه الله" در طول زندگي شخصيتي راستگو, عفيف, راست کردار, عابد, زاهد, شجاع, سخاوتمند و صريح اللهجه بود و همه‌ی کساني که به نحوي با ايشان ارتباط نزديک داشته‌اند ايشان را انساني والا, بي‌پيرايه, بي‌تکلف, و بي‌اعتناء به خوراک و پوشاک می‌شناختند. گويا استاد در اين راستا به هم نامش علي رضی الله عنه و ساير بزرگان دين اقتداء کرده بود. و زندگي اش شباهب زيادي به زندگي سلف و پيشگامان راستين اين امت داشت.
با وجوي که می‌توانست در پناه نام بلند و پر آوازه و در پرتو قلم و علم و تحقيقات وافرش به مناصب و مدارج دنيوي دست يابد و براي خود و خانواده‌اش زندگي مرفهي فراهم آورد اما مشي زاهدانه اش مانع گرايش او به قدرت زمان و نيل به متاع و حطام دنيا و در پيش گرفتن تقيه و همراهي با خرافات و اباطيل گرديد, و هرگز حقيقت را در پاي جو حاکم ذبح نکرد, بلکه نام و نان و متاع زود گذر دنيا را فداي حق و حقيقت نمود. خوشا به سعادتش.
 
قابل ذکر است که استاد حيدر علي قلمداران تأليفات و تصنيفات و ترجمه و نوشته های فراوان و مقالات مهم ديني به یادگار مانده است که شما می توانید بعضی از کتابهای ایشان را که در کتابخانه عقیده نشر گردیده است از اینجا دریافت نمایید.