صفحه نخست آرشیو نوشته‌ها معاویه رضی الله عنه را بشناسید

معاویه رضی الله عنه را بشناسید

http://old.aqeedeh.com/news/257/ :لینک
جمعه، ۰۶ فروردین (حمل) ۱۳۸۹
معاویه رضی الله عنه را بشناسید
اصحاب و ياران گرامى پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم شاگردان مکتب نبوت، پیشگامان دین، مشعل هدایت و به شهادت قرآن وسنت بهترين امت، و برساير مسلمانان برترى دارند.
   صحابه رضی الله عنهم به بركت صحبت پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم و به اساس پيشگامى در اسلام، و بنا بر مجاهداتيكه در راه الله به خرج داده اند، داراى مقام عالى، وجايگاه والاى هستند.
 صحابه اشخاصي اند كه الله در قرآن و پيامبرش صلی الله علیه وآله وسلم در احاديث صحيحه محبت و رضايت شان را از آنها اعلام داشته است؛ بنابرآن بر ما مسلمانان نيز لازم است كه به تأسى از قرآن وسنت به آنها محبت واحترام داشته باشيم.
   صحابه رضی الله عنهم مؤمنان واقعى بودند كه دلهاى شان مملو از ايمان واخلاص، وايمانشان خالصانه، و از آلايش شرك ونفاق پاك بود؛ لذا مى بينيم كه قرآن در آيه هاى متعدد ايمان آنها را اساس و معيار ايمان ديگران قرارداده است كه اين خود دليل ايمان راستين آنها است. همانگونه که حديثهای صحیح لازم مى گرداند كه آنها را جز به خير و نيكى ياد نكنيم.
   موضوع صحابه, تنها موضوع تاریخی محض نیست که هر تر و خشکی را که در حاشیه و یا متن کتاب های تاریخ دید، بدون تفکیک اینکه از کدام منبع ومصدر اخذ گردیده؟ راوی آن کیست؟ و بدون تشخیص صحت و سقم سند آن، این روایات تاریخی را مدار اعتبار قرار داده، وبر مبنای آن طعن وانتقادی را بر یاران گرامی پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم روا داشت، بلکه بالاتر از آن، قضیهء دین است؛ چون صحابه رضی الله عنهم سند دین ما هستند، و عدالت آنها به اتفاق اهل سنت از قرآن وسنت به ثبوت رسيده است.
   آیات و احادیث صحیح بغض وعداوت با اصحاب، و روا داشتن طعن وسب به آنها را نشانهء کفر، نفاق وبى دينى معرفی کرده است..
چرا انتخاب سخن از معاویه رضی الله عنه؟
    چون بسیاری از راویان تاریخ وتاریخ نویسان و برخی از طفیلیهای عرصهء علم وافراد مغرض بر مبنای روایات تاریخی – که 99% آن، موضوع, جعلی ویا ضعیف است- و با اعتماد بر منابع بیگانه وغیر موثق، تهمتها و برچسپ هایی را بر این صحابی بزرگ چسپانیده اند که دامن او از آلودگی آن کاملا پاک و مبرا بوده است، ویا برخی نظرهای اجتهادی او را بصورت مبالغه آمیز بزرگ ساخته، در نظر عامه گناه بزرگی جلوه داده اند.
   برعکس از تمام خوبیها، قهرمانیها، فتوحات و ابتکارهای بی نظیر سیاسی، نظامی و اداری او چشم پوشی نموده اند.  
   لذا خواستم که گوشهء از زندگی این یار گرامی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم وخلیفهء مجاهد را – که نه تنها با نقل و روایت بلکه با تدبیر، سیاست حکیمانه وجهاد خود وسیلهء نشر و تبلیغ دین به نسل های آینده بود- در روشنی آیات، احادیث صحیح، روایات تاریخی موثق ودیدگاه صحابه و ائمۀ دین توضیح نمایم؛ زیرا سخن از معاویه رضی الله عنه، در حقیقت سخن از آن شخصیتی است که در مدرسهء نبوت تربیه و آموزش یافته است.
   سخن از معاویه رضی الله عنه ، در حقیقت سخن از آن یار گرامی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم است که به شهادت قرآن مورد رضایت الله قرار یافته، مستحق بهشت برین گشته است.
   سخن از معاویه رضی الله عنه ، سخن از آن شخص امینی است که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در بزرگترین امانت الهی(وحی) بر وی اعتماد کرده کاتب وحی تعیین نموده است.
   معاویه رضی الله عنه بزرگترین شخصیت سیاسی اسلام است که نه تنها تاریخ اسلام بلکه تاریخ بشریت از تکرار نظیر آن عاجز مانده است. اگر این ابر مرد تاریخ از دیگر ملت ها میبود، او را با خط زرین در سرفهرست شخصیت های بزرگ تاریخ ثبت میکردند 
 سخن از معاویه رضی الله عنه، در حقیقت سخن از آن امیر مجاهد و مبتکری است که برای نخستین بار جنگ دریایی را ابتکار و به راه انداخته، به زبان پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم مستحق جنت گردیده است.
   معاویه رضی الله عنه آن خلیفهء مدبر و فاتحی است که فتوحات اسلامی را بعد از سالها توقف، دوباره بروی مسلمانان ولشکر اسلامی گشوده است.
   معاویه رضی الله عنه از دیدگاه سلف و بزرگان دین حیثیت حجاب و پرده ای را نسبت به دیگر صحابه رضی الله عنهم دارد، شخصی این صحابی بزرگ را مورد انتقاد قرار داد، دیگران مانند: عمرو بن عاص، مغیره بن شعبه رضی الله عنهم، ویا بالاتر از آنان طلحه، زبیر، ام المومنین عایشه صدیقه رضی الله عنهم اجمعین و ... نیز از شر او در امان نمی ماند.
 در این باره محدث شام ابو توبه ربیع بن نافع حلبی ميگويد: معاویه رضی الله عنه حجاب یاران رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم است، کسی این حجاب را بردارد، جرأت انتقاد به دیگر اصحاب را نیز پیدا میکند.
اینک در زمانی که شیعیان رافضی و عده ای جاهل منتسب به اهل سنت زبان بدگویی و توهین به سیدنا معاویه رضی الله عنه گشوده اند، کتابخانه عقیده تصمیم گرفت برای رفع شبهات دشمنان اسلام و صحابه رضی الله عنهم اجمعین کتابهایی را در سیرت این یار بزرگوار رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم خدمت برادران و خواهران مسلمان معرفی نماید تا باشد که امت اسلامی با حقیقت این بزرگمرد تاریخ اسلام بهتر آشنا شوند.
برای دریافت کتاب بر روی اسم آن فشار دهید.