صفحه نخست آرشیو نوشته‌ها كتابِ عقیده و ایمان از دیدگاه اسلام

كتابِ عقیده و ایمان از دیدگاه اسلام

http://old.aqeedeh.com/news/256/ :لینک
سه شنبه، ۲۵ اسفند (حوت) ۱۳۸۸
كتابِ عقیده و ایمان از دیدگاه اسلام
اين كتاب در زمینۀ عقیده و باور اسلامی، نگاشته شده است.
كتابِ عقیده و ایمان از دیدگاه اسلام همچنان که از نامش پیدا است کتابی است در زمینه عقیده وباور اسلامی که از دومنبع اصلی یعنی قرآن و سنت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه وآله وسلم برگرفته شده که این دو منبع سنگ زیرین و اساس عقیدة گروه نخستین این امت را بنا نهاده‏اند.
فکر نمی کنم کسی مخالف این واقعیت باشد که عقیده و باور گروه نخست این امت، عقیده ای پاک وصاف همچون آب دریاها و نیرومند و استوار همچون کوههای سر به فلک کشیده بوده است والله متعال به وسیله صاحبان این عقیده و باور، مسیر تاریخ بشریت را تغییر داد.
پس ما باید عقیده و باور خود به منبع های اصلی خود یعنی منابعی که نیاکان و سلف صالح از اهل بيت و صحابه و صالحان این امت به وسیله آنها سیراب شده و از چشمه‏های آن بهرمند شدند بازگردانیم.
قضیه بازگشت به قرآن و سنت مسئله‏ای است که امروزه گروههای زیادی با زبان وسخنرانی ومقالات ونوشته‏های خود ادعای آن را دارند اما در میدان عمل و کردار و در مجال استلال با آن مخالف بوده و آشکارا می بینیم که رأی و نظر انسان را بر نصوص قرآنی و احادیث نبوی ترجیح داده و مسیری جدا از مسیر حق و راهی غیراز راه ا سلام و قرآن را در معامله و داد و ستدهایشان در پیش گرفته اند.
به همین دلیل كتابخانۀ عقیده همیشه تلاش کرده که بر بازگشت به این دو مصدر یعنی قرآن و سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، به خصوص در زمینه های عقیده و شریعت بیشترتأکید نماید و شبهه‏های دشمنان اسلام را  براي شما عزيزان روشن نماید.
در این کتاب به مباحث فراوان دیگری نیز اشاره شده، مانند تعریف عقیده و جایگاه آن در شریعت و حکم انکار کردن آن، یا رد یکی از اصول آن، گاهی هم نويسنده به بیان شبهه‏ی کسانی پرداخته که هم در قدیم و هم در این عصر آن را مطرح نموده‏اند، مانند تکفیر مردم به صرف ارتکاب گناه.
در بحث ایمان به الله متعال نیز در اين كتاب دلایل کافی برای اثبات وجود الله، مناقشه و مجادله با بی باوران و رد نظریه‏های الحادی و آنهایی که می‏گویند دنیا به صورت تصادفی به وجود آمده، یا اینکه طبیعت آن را به وجود آورده، بیان شده است.
پس از آن به بیان راههای شناخت پروردگار خود یعنی آیات کونی وآیات قرآنی پرداخته شده و موضوع را با الهام ازآیات قرآن وسنت پاک پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم دنبال نموده و این مسایل لب و اساس و محور اصلی کتاب را تشکیل داده است.
 نويسنده در پایان به بیان و توضیح مفهوم واقعی توحید و یگانگی الله متعال و چگونگی تحقق آن پرداخته و مفهوم لا اله الاّ الله و معنی و شرایط آن را بیان داشته، همچنانکه به بیان مسایلی که با توحید در تضاد هستند و آن را نقض می کنند (شرک) توجه نموده است.
اميدواریم الله متعال به نویسنده و مترجم و ناشر این کتاب گرانبها اجر عظیم در دنیا و آخرت نصیب نماید.
و آرزو می کنیم که الله متعال این کتاب را چراغ هدایتی بر فراز راه حق جویان قرار دهد.
شما می توانید با فشار بر روی اسم کتاب آنرا از کتابخانه عقیده دریافت نمایید.