صفحه نخست آرشیو نوشته‌ها معرفی کتاب به روشنی آفتاب

معرفی کتاب به روشنی آفتاب

http://old.aqeedeh.com/news/243/ :لینک
پنجشنبه، ۲۴ دی (جدی) ۱۳۸۸

در چند سال اخیر علمای اهل تشیع پشت پا بر همه قواعد زده و واضحات تاریخ اسلام را منکر میشوند چنانکه به وقت مباحثه بارها دیده ایم، یار غار بودن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه  و ازدواج سیدنا عثمان رضی الله عنه با دو دختر حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم را منکر میشوند و جدیداً کارشان بالا گرفته تا جایی که ازدواج حضرت عمر رضی الله عنه با ام کلثوم رضی الله عنها ، دختر و عزیزه حضرت علی رضی الله عنه را نیزمنکر میشوند! نه تنها این ازدواج را، بلکه وجود ام کلثوم رضی الله عنها را انکار میکنند!

این دکاندارن مغرض چون دکانهای خود را در معرض خطر و خود را نزدیک به ور شکستگی دیدند مصمم شده تا به هر نحوی این ازدواج را مردود اعلام کرده تا به این ترفند سائلان و حقیقت جویان را دست به سر کرده و چند صباحی بر عمر ولایت فقیهشان (بخوانید قبیحشان) بیافزایند.

برای نابود کردن حق حتی حاضرند حضرت علی رضی الله عنه را به بدترین صفات موصوف کنند ولی حاضر به بستن دکانهای خود نیستند! حضرت علی رضی الله عنه را به دیوثی! به بی عرضه گی، به ترسویی و دهها صفت زشت و ناپسند، به صورت خواسته و ناخواسته متهم کرده اند تا شاید بدینوسیله چند صباحی بر عمر دولت خود بیافزایند!!

البته این را نیز بدانید: این انکار چیز عجیبی نیست که از این عالم نماها سر زده! بلکه آنها در رد حقایق استادند و هر روز چیز جدیدی را کشف میکنند که علمای 1000 سال پیش حتی به ذهن آنها خطور نمیکرده و اصولاً جرات چنین هذیان گویی ها را نداشته اند. چون میدانستند زیر رگبار مشت و لگد" علم تاریخ" دوام نخواهند آورد و مضحکه همه خواهند گردید!

روافض علیهم لعنت الله اصل را بر کافر بودن حضرت عمر رضی الله عنه (زبانشان لال)  گذاشته و به وسیله همین فکر تمام شبهات خنده دار و بعضاً شرم آور خود را بنا نهاده اند. قصد تالیف این کتاب نیز جواب دادن به شبهات آنهاست.

لازم به ذکر است که متن شبهه از دو مقاله سایت ولیعصر (سایت قزوینی رافضی) گرفته شده که یکی مختصر و دومی مفصل است! و نویسنده به دلیل طولانی بودنشان در هر بحثی فقط اصل شبهه را نقل میکند تا خواننده بهتر بفهمد و باعث گنگ بودن موضوع نشود.

برادران و خواهران عزيز مي توانند با فشار بر روی اسم کتاب آنرا از کتابخانه عقیده داونلود نمایند

 به روشنی آفتاب - ازدواج امیرالمومنین عمر با ام کلثوم رضی الله عنهما