صفحه نخست آرشیو نوشته‌ها کتاب تئوری امامت در ترازوی نقد

کتاب تئوری امامت در ترازوی نقد

http://old.aqeedeh.com/news/242/ :لینک
يکشنبه، ۱۳ دی (جدی) ۱۳۸۸

نویسنده محترم در این کتاب می‌کوشد تا نشان دهد که تئوری امامت – آنچنانکه در بین اهل تشیع رایج است – در ترازوی نقد وزنی ندارد و نیازمند به تجدید نظر و بازسازی تئوریک است.

برای اینکه این کتاب را بهتر بشناسید لازم است که اندکی دربارۀ مؤلف صحبت نماییم...

مؤلف  این کتاب آقای استاد «حجت الله نیكوئی» اهل قم و از استادان معاصر به شمار میروند. اما معلومات مفصلی در مورد وی در دسترس نمیباشد.

وی در شهر قم بدنیا آمد و بعد از اتمام دیپلوم در همان شهر، وارد دانشكدۀ زبان انگلیس (قسمت ترجمه) در دانشگاه پیام نور شد، و در آنجا ادامۀ تحصیل داد و بعداً بعنوان كارمند در «سازمان تبلیغات اسلامی» مشغول به كار شد.

 استاد نیكوئی توجه زیادی به مطالعۀ كتاب های دینی و بحث دربارۀ حقایق دین، در متن كتابهای قدیم و جدید داشت، و میل شدید به نقد و بررسی عقاید اساسی دین داشت و هیچ عقیده‌ای را نمی‌پذیرفت جز اینكه با دلایل قاطع وبراهین محكم ثابت شده باشد.

اقامت ایشان در قم و نزدیكی او به حوزۀ علمیه و كتابخانه های متعدد و بسیار غنی آن باعث شده كه مطالعات زیادی نه فقط از كتب شیعه بلكه از كتابهای اهل سنت و سایر فرق و مذاهبی اسلامی داشته باشد. و همچنین عمل وی در سازمان تبلیغات اسلامی باعث گسترش معلومات ایشان ومطالعۀ آراء مختلف در همۀ جهات شد.

آقای «نیكوئی» نزد آیت الله شیخ نعمت الله صالحی نجف آبادی [صاحب كتاب شهید جاوید] رفت و آمد میكرد و از روح نقادی آن شیخ بزرگوار استفاده هایی كرد، و همچنین كتابهای دكتر عبد الكریم سروش را مطالعه نمود و تحت تاثیر افكار آن قرار گرفت بویژه كتاب «قبض وبسط تئوریك شریعت» است.

كما اینكه از بعضی كلمات «نیكوئی» اینچنین برمیآید كه ایشان كتابهای استاد مرحوم حیدر علی قلمداران را نیز مطالعه كرده بویژه كتاب «شاهراه اتحاد یا بررسی نصوص امامت» و گفته های قلمداران را خیلی پسندید.

در حدود سن سی سالگی آقای «نیكوئی» كتابی تالیف كرد به اسم «تئوری امامت در ترازوی نقد» كه در آن با كمال جرأت و صراحت تئوری امامت آنچنانکه در بین شیعۀ امامیة رایج است در ترازوی نقد گذاشت و ثابت كرد كه این نظریه وزنی ندارد و نیازمند به تجدید نظر و بازسازی تئوریک است.

البته انتشار این كتاب (كه در حدود پانزده یا بیست سال پیش صورت گرفت) سر و صدایی در محافل دینی براه انداخت، و تعدادی از علمای بزرگ شیعه به مخالفت این كتاب پرداختند، و مؤلف آن را دعوت به مناظره نمودند.

در این راستا مؤلف (نیكوئی) با شیخ فاضلی بنام «علی شیروانی» كه از شاگردان ممتاز آیت الله محمد تقی مصباح یزدی مهمترین استاد ومدافع تشیع سنتی در حوزه است، مناظرۀ حضوری و چند جلسه داشته، كه بدون نتیجه متوقف شد، سپس با آقایی به نام شیخ «حسن رحیم پور اصغری» مناظرات و مباحثات غیر مستقیم داشته كه آنهم بدون نتیجه به پایان رسید.

در این مدت البته آقای نیكوئی به خاطر عقاید مخالف شیعۀ او، از كارش اخراج شد و بعداً هم به زندان رفت، و از زندان با تعهد كتبی و اقرار به اینكه او اشتباه كرده و تمام ادلۀ راستین شیعه را خوب مطالعه نكرده آزاد شد.

بعد از آزادی، استاد «نیكوئی» از صحنه های علمی متواری و به زندگی عادی مشغول شد.

اینک کتابخانۀ عقیده یکی از آثار گرانبهای ایشان را تقدیم حقجویان می کند باشد که غافلان به خود آیند و راه حق را از راه باطل بشناسند.

 کتاب تئوری امامت در ترازوی نقد