صفحه نخست سوالات متداول آیا حق چاپ کتاب های سایت برای شخص یا موسسه ای محفوظ است؟

آیا حق چاپ کتاب های سایت برای شخص یا موسسه ای محفوظ است؟

http://old.aqeedeh.com/faqs/16/ :کپی لینک
يکشنبه، ۲۱ مهر (میزان) ۱۳۹۲

اگر شخص یا موسسه ای قصد دارد کتاب های سایت را چاپ کرده و به صورت مجانی و خیریه توزیع کند، مانعی ندارد.

ولی چاپ و فروش کتاب های سایت ممنوع است مگر برای پدیدآورندگان هر کتاب (انتشاراتی که کتاب را تالیف یا ترجمه و نشر کرده است)