صفحه نخست سوالات متداول چه ضوابطی برای اضافه کتاب‌ها در سایت هست و سیاست عمومی شما در این باره چیست؟

چه ضوابطی برای اضافه کتاب‌ها در سایت هست و سیاست عمومی شما در این باره چیست؟

http://old.aqeedeh.com/faqs/13/ :کپی لینک
سه شنبه، ۰۶ فروردین (حمل) ۱۳۹۲

تلاش ما بر این هست که در این سایت کتاب‌های همه مذاهب معتبر اسلامی را منتشر کنیم و از افکار گوناگون بهره ببریم و سعی داریم سایت حاوی کتاب‌های متنوع باشد تا همه بتوانند از این سایت استفاده ببرند اما کتاب‌هایی که حاوی تکفیر مسلمانان، نشر افکار تروریستی یا تشویق به آن و یا تندروی باشد را به سایت اضافه نمی کنیم، ما تلاش داریم که روش اعتدال و وسطیت را تبلیغ کنیم.

و روش ما بر این اصل استوار هست که هر کتابی، منفعتش بیشتر از ضررش باشد، آن را منتشر می کنیم، بنابراین اصل، محتوای سایت لزوما بیانگر دیدگاه سایت، مدیریت یا کارکنان آن نیست، بلکه بیانگر دیدگاه نویسنده آن است.

ممکن است در متون برخی از کتاب های منتشر شده مسائلی مطرح شده باشد که از چشم مراجعه کنندگان، پنهان مانده باشد، از شما خواهشمندیم اگر مواردی یافتید که بر خلاف سیاست عمومی سایت می باشد، آن موارد را به اداره سایت از طریق ایمیل متذکر شوید.          [email protected]