صفحه نخست سوالات متداول چرا شما کتاب‌های برخی ناشرین، مؤلفین یا مترجمین را بدون اجازه منتشر می کنید؟

چرا شما کتاب‌های برخی ناشرین، مؤلفین یا مترجمین را بدون اجازه منتشر می کنید؟

http://old.aqeedeh.com/faqs/11/ :کپی لینک
سه شنبه، ۰۶ فروردین (حمل) ۱۳۹۲

ما بر اساس فتوای برخی علمای جهان اسلام که نشر علوم شرعی و اسلامی اگر به قصد نشر دین مبین اسلام باشد و در آن هیچ گونه سود یا تجارتی صورت نگیرد حتی بدون اجازه صاحبان آن جایز می باشد، منتشر می کنیم زیرا اساس این علوم و شرع از طرف الله عز و جل می باشد، هر چند که این موضوع محل اختلاف نظر هست، ما بر اساس فتوای کسانی که جایز می دانند عمل می کنیم