صفحه نخست بررسی مسائل و روابط میان اهل بیت و صحابه خاندان و یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم
1.76 MB
788.75 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/942/946
خاندان و یاران رسول الله صلی... نام كتاب:
محمد عبدالرحمن قاسم نويسنده:
گروه علمی فرهنگی موحدین مترجم:
۴۱۷۹ تعداد دریافت: ۲۰۶۸۶ تعداد نمایش:
شنبه، ۱۶ آبان (عقرب) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
پنجشنبه، ۳۰ اردیبهشت (ثور) ۱۳۹۵ به روز رسانی:
۲۰۱ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
کلیدواژه‌های این کتاب

خلاصه کتاب «منهاج السنه النبویه» اثر دانشمند بزرگ جهان اسلام ابن تیمیه است. نویسنده در این اثر، موضع‌گیری اهل سنت و شیعیان را درباره عقاید، فضایل و خاندان و یاران پیامبر اسلام بیان می‌کند. هدف از تألیف اثر، آگاهی بخشی به مردم درباره حقیقت عقاید آن بزرگواران و راهنمایی آنان به مسیر هدایت و سعادت است، همچنین هدایت جوانان شیعه به راه حق و پرده‌برداری از دروغ‌های تاریخی، خرافات و بدعت‌های شیعه. نویسنده در آغاز، به مفهوم و مصادیق آل رسول و اهل بیت پرداخته و آنگاه دیدگاه شیعه امامیه را درباره توحید و قضا و قدر توضیح داده و علل اختلاف آنان را با اهل سنت در این مورد به تفصیل بیان می‌کند. رویکرد شیعه رافضیِ غالی به مفهوم نبوت و امامت و بیان خطاهای آنان در استدلال‌هایشان، موضوع بخش بعدی کتاب است. نویسنده در ادامه، دروغ‌های تاریخی شیعیان درباره خلفا و رابطه اهل بیت با ایشان را برملا ساخته و نشان می‌دهد که عقاید بدعت‌آمیز روافض، چگونه باعث هتک حرمت خاندان رسول صلی الله علیه وسلم می‌شود. بحث در عقاید غُلات شیعه اسماعیلیه، نصیریه و قرامطه باطنیه، دیدگاه‌های فقهی اهل بیت و تطابق آنها با نظرات اهل سنت و نکاتی در فضیلت و علم ائمه شیعه، از جمله دیگر مباحث کتاب است.

 • خاندان و یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم
  • مقدمه
  • آل رسول خدا
   • دوستان و یاران حضرت محمد
  • عقاید صحابه و نزدیکان پیامبر و موضع گیری اهل سنت و شیعه درباره ی‏ آن‏ها
   • عقاید صحابه
   • عقاید ائمه و بزرگان اهل بیت
  • توحید و اقسام سه گانه‎ی آن
   • مذهب سلف صالح درباره‎ی توحید اسماء و صفات و درباره‎ی قرآن و رؤیت خدا در جهان آخرت
   • عقیده‎ی سلف صالح درباره‎ی قرآن
   • عقیده‎ی سلف صالح درباره‎ی رؤیت خدا در جهان آخرت
   • شیعیان در عین اینکه در اکثر اصول مورد اختلاف شان با اهل سنت و جماعت، با اجماع صحابه مخالفت می کنند، با اجماع اهل بیت نیز مخالفت می کنند
  • توحید امامیه
   • اختلاف شیعه امامیه در توحیدشان
   • چه زمانی این غلو و تعطیل در میان شیعیان پیدا شد؟
   • متأخرین رافضی در شرک همچون مسیحیان‎اند
   • برخی از این نوع غلو در میان گرو‏هی از اهل عبادت و زهد دیده می‏شود
  • قدر
   • ایمان به آن و دیدگاه اهل سنت و اهل بیت درباره‎ی آن
   • اختلاف نظر شیعیان درباره‎ی قدر
   • زیدیه
   • اختلاف قدریه در ظلم و عدل و تحلیل و بررسی آن
  • نبوت
   • عصمت پیامبران و غلو رافضی‏ های امامیه درباره‎ی آن
   • پیامبران بر فسق و دروغ اصرار نمی‏ورزند
  • امامت
   • امام معصوم، خود پیامبر اکرم است
   • شیعیان بیشتر از هر کسی از پیروی پیامبر معصوم به دورند
   • جز رافضی‏های امامیه کسی معتقد به عصمت ائمه نیست و در این مورد کسی موافق آنان نیست، مگر کسانی که بدتر از آنان باشند
   • رافضی‏ ها در برتر دانستن ائمه‎ی خود و تسلیم دین به آنان همانند مسیحیان هستند
   • اطاعت کردن اهل سنت از حاکمان، مقید است
   • شرط عصمت در ائمه مقدور نیست و امت اسلام به ضمانت عصمت ائمه امر نشده است
   • به واسطه‎ی شرط عصمت ائمه هیچ منفعتی در دین و دنیا حاصل نمی گردد
   • ائمه در تعداد معینی محصور نیستند
   • حضرت علی قبل از کشته شدن حضرت عثمان نه ادعای امامت کرده و نه ادعای عصمت، و نصی مبنی بر عصمت او وجود ندارد
   • هیچ نصی بر تعیین حضرت علی به عنوان جانشین پیامبر وجود ندارد
   • حضرت علی با دفن پیامبر از امامت باز نماند
   • حضرت ابوبکر اصلاً در سپاه اسامه نبود تا با حضرت علی نزاع و اختلاف نداشته باشد
   • مذهب زیدیه راجع به امامت حضرت علی و امامان پس از او
   • بر امامت بقیه‎ی دوازده امام نیز نصی وجود ندارد
   • حدیث «دوازده امام» بر ائمه‎ی شیعه منطبق نیست
   • امام دوازدهم مفقود است، پس نمی‏تواند امام باشد
   • شیعیان درباره‎ی ائمه‎ی خود از جمله امام منتظرشان که مدعی وجود نصّ بر امامت شان هستند، اختلاف نظر دارند
   • مقاصد امامت: قدرت و علم
  • فضایل صحابه و خویشاوندان پیامبر و دیدگاه اهل سنت و تشیع درباره‎ی آنها
   • اساس ستایش و تمجید در قرآن بر مبنای ایمان و کارهای شایسته است نه بر مبنای نسب و رابطه ی خویشاوندی و دامادی
   • حق آل حضرت محمد بر امت اسلام، محبت و دوست داشتن بیشتر آنان از دیگران است
   • رعایت حقوق نزدیکان پیامبر و حضرت فاطمهل توسط دو خلیفه: حضرت ابوبکر و حضرت عمر
   • محبت اهل سنت نسبت به حضرت علی و نکوهش آنان بر کسانی که او را دشنام می‏دادند
   • رعایت حقوق حضرت ابوبکر و حضرت عمر توسط نزدیکان و خویشاوندان پیامبر
   • عزت و اقتدار اسلام در زمان خلفای راشدین تا دوازده خلیفه
   • دلالت قرآن بر ایمان حضرت ابوبکر، حضرت عمر و حضرت عثمان و کسانی که در زمان خلافت و قدرت، همراه آنان بودند و زمان فتنه و آشوب را دیدند، به خلاف کسانی چون رافضی‏ ها و خوارج که در زمان فتنه سر بر آوردند
   • بدگویی رافضی‏ها از حضرت ابوبکر و حضرت عمر و سایر صحابه و امت اسلام به جز هم کیشان خودشان
   • رافضی ها ادعا می‏کنند که صحابه و پیروان آنها کافر و مرتد شده‏اند
   • کسانی که از حضرت ابوبکر و حضرت عمر عیب و ایراد می گیرند
   • تمام آن‏چه که به عنوان عیب و ایراد مطرح می‏کنند، بیشترش دروغ است
   • رافضی‏ ها از سه دسته‎ی مذکور در آیه‎ی زیر خارج اند
   • تهمت و بدگویی به صحابه نارواتر و زشت‌تر از تهمت و بدگویی به دیگران است
   • به شیعیان امر شده که برای صحابه طلب آمرزش کنند اما آنان صحابه را دشنام دادند
   • شیعیان، کسانی را که خلافت خلفای سه ‏گانه قبول دارند، ناصبی می‏نامند
   • شیعیان، علی‏ای را که وجود ندارد دوست می‏دارند و با علی‏ای که متصف به صفات حقیقی‏اش است دشمنی می‎ورزند
   • شیعه، اهل بیت (حضرت علی و دو پسرش) را تحقیر و خوار می‏کنند
   • شیعیان، زید بن علی و امثال او را که از فرزندان حضرت فاطمه بودند، نفرین کردند و به کفر و فسق آنان شهادت دادند
   • رافضی ها برای به قتل رساندن هاشمیان و اسارت زنان و کودکان هاشمی تلاش کردند
   • رافضی ها بیشتر از همه‎ی مردم به اهل بیت بی‏حرمتی کرده و عیب و ایراد می‏گیرند
   • توهین رافضی ها به حضرت عایشه در حالی که او از اهل بیت پیامبر است، و توهین آنان به حضرت عباس و مدح و تمجید آنان از ابوطالب که کافر مُرد و مدح و تمجیدشان از آزر، پدر حضرت ابراهیم و پدر و مادر پیامبر و پسر نوح
   • تهمت رافضی ها به حضرت عایشه و همسر نوح
   • توهین رافضی ها به حضرت فاطمه
   • رافضی‏ها، دشمنان خداوند از جمله یهود و نصارا و مشرکان و گروه‏های بی‏دین را دوست می‏دارند و به آنان در مبارزه با مسلمانان و آل حضرت محمد کمک و همکاری می‏نمایند
   • سرمایه‎ی اصلی رافضی ‏ها تقیه است که همان نفاق می‏باشد
   • هر آنچه که از اهل بیت در باره‎ی تقیه نقل شده، دروغ است و کسی از آنان به گفتن این حرفها مجبور نشده است
   • دروغ بستن رافضی‏ ها بر خدا و پیامبر و بر صحابه و نزدیکان پیامبر
   • برخی از دروغ ‏های رافضی ها بر خداوند و تحریف قرآن از جانب آنان
   • دروغگویی رافضی ها در روایت از رسول خدا
   • رافضی ها سندهای متصل صحیحی ندارند
   • دروغ بستن رافضی ها بر صحابه، و اهل بیت و بر ابوذر، و سلمان و عمار
   • تعصب و حماقت‏های رافضی‏ها
   • هدف شیعیان از برگزاری عزاداری و نوحه‏ خوانی برای حضرت حسین
   • دروغ‏ هایی که درباره‎ی کشته شدن حضرت حسین روایت می‏کنند
   • چه کسی دستور قتل حضرت حسین را صادر کرد؟
   • چه کسی با چوبدستی به دندان‏ های پیشین حضرت حسین زد؟!
   • حضرت حسین مظلومانه کشته شد
   • مردم نسبت به کشته شدن حضرت حسین سه دسته‏اند
  • شیعه
   • پیدایش شیعه و تقسیم آنان به رافضیه و زیدیه
   • در میان علمای حدیث کسی نیست که حضرت علی را بر حضرت ابوبکر و حضرت عمر برتر بداند
   • تعداد فرقه‏ های شیعه
   • زیدیه
   • مذهب زیدی ها راجع به برتری دادن میان حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت علی، و راجع به قضیه‎ی خلافت و شورش بر ائمه و راجع به احکام
   • خوارج پیشگامان و بزرگان این‏ رافضی ها هستند و رافضی‏ها اگر قدرت پیدا کنند از آنان بدترند
   • شری که در اثر خروج علیه حاکمان ایجاد می‏شود غالباً از خیر ناشی از آن بیشتر و بزرگ‏تر است
   • شیعه اساس هر فتنه و شری است
   • در میان بزرگان و شیوخ رافضیه در هیچ زمینه ‏ای از علوم اسلامی و زهد و سخن حق، امام و پیشوایی وجود ندارد
   • حجت‏ های آنان و نهایت جهل شان
   • در میان پادشاهان و وزرایی که اسلام را یاری دادند، یک رافضی یافت نمی‏شود. رافضی‏ ها کجا یافت می‏شوند؟
   • مذهب اثناعشریه بدعت‏ ها و منکرات عظیمی را جمع کرده است
   • اولین کسی که بدعت رفض را بنا نهاد یک منافق زندیق بود که قصد ایجاد فساد در اسلام را داشت
   • امیران آنها نیز هدفشان در حکومت، تباه کردن دین بود
  • غلات شیعه اسماعیلیه، نصیریه و قرامطه باطنیه
   • اسماعیلیه
   • نصیریه
   • قرامطه باطنیه
  • تعطیل صفات خدا از شرک بزرگتر است
   • علم به وجود صانع و حدوث عالم راه های زیادی دارد
  • فرقه‎ی ناجیه وصف حال اهل سنت و جماعت است نه رافضی‏ ها و سایر فِرق
   • حکم هفتاد و دو فرقه اگر در کفر و یا شرک واقع نشوند
   • اهل بدعت‏ ها اهل شبهات هستند
  • اصول فقه شیعه
   • رافضی‏ ها در دین خود عقلیات و شرعیاتی دارند
   • تکیه ‏گاه شیعیان در تفسیر
   • تکیه ‏گاه شیعیان در حدیث
   • تکیه‏ گاه شیعیان در فقه
   • کتاب‏های رافضی ها درباره‎ی مسائل اختلافی، اصول فقه، شرح حال، زهد و پارسایی، عبادات و دعاها و سایر موارد
   • شیعه درباره‎ی هر آنچه که با اهل سنت در آن مخالفت می‏کنند، راه خطا را پیموده اند
   • اهل سنت همان کسانی هستند که خداوند به واسطه‎ی آنان دینش را حفظ کرده است
  • فقه شیعه
   • احکام فرعی شیعیان سه دسته ‏اند
   • برخی از موارد ناپسند رافضی ها که در آن شبیه یهود و نصاری عمل کرده‎اند
   • شیعیان پاها را نمی‏شویند و خُفَّین را مسح نمی‏کشند
   • رافضی‏ ها کف و پشت پاهایشان را نمی‏شویند
   • یک پنجم(خمس) درآمد و کار مسلمانان از آنان گرفته می‏شود و به جانشین معصوم در نزد رافضی‏ها پرداخت می‏گردد
   • رافضی‏ها متعه (ازدواج موقت) را جایز می‏دانند در حالی که متعه حتی در نزد اهل بیت حرام است
   • شیعیان عبارت «حی علی خیر العمل» را به اذان افزودند
   • ذکر هر عبارتی غیر از شهادتین در اذان از بزرگ‏ترین گمراهی‏ هاست
   • صلوات فرستادن فقط برای حضرت علی بدون دیگران اشتباه است
   • اعلام رضایتِ فقط از حضرت علی و یا دوازده امام و یا کشیدن تصویر آنان بر دیوار و یا تلقین آنان بر میت بدعتِ ناپسند است. قصد آنان از این کار چیست؟
   • آن‏چه که مشروع باشد به صرف انجام آن توسط اهل بدعت اعم از رافضی‏ها و دیگران، رها نمی‏شود
  • فقهای اهل بیت
   • علمای اهل بیت ائمه‎ی اهل سنت نیز هستند
   • علم حضرت علی
   • بررسی روایاتی که راجع به علم حضرت علی نقل شده‎اند
   • علوم باطلی که به حضرت علی نسبت داده‏اند
   • حضرت علی علم غیب نداشت!
   • حضرت حسن و حضرت حسین، روایت، علم و زهدشان
   • محمد بن علی بن ابی طالب (محمد بن حنفيه)
   • ابن عباس، روایت و فتواهای او
   • علی بن حسین، روایت او و آن‏چه که از او روایت شده است، و مناقب این بزرگوار
   • محمد بن علی، باقر، کسانی که او از آنان علم آموخته و کسانی که از او حدیث روایت کرده‏اند و علم او
   • جعفر بن محمد (صادق)
   • آنچه که به دروغ به او نسبت داده اند
   • موسی بن جعفر(کاظم)
   • علی بن موسی (رضا)
   • محمد بن علی (جواد)
   • علی بن محمد (هادی) که به او عسکری هم گفته می‏شود
   • حسن بن علی (عسکری)
   • محمد بن حسن عسکری (مهدی منتظر)
  • خلاصه‏ ای درباره‎ی فضیلت و علم امامان دوازده‏گانه
   • شافعی مطلبی
   • بنی ‏هاشم در زمان ابن تیمیه

اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه ایشان

 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است