صفحه نخست فرق شیعه (اسماعیلیه، نصیریه، شیخیه، بابیت و بهائیت و...) تاریخ شاه اسماعیل صفوی - ارمغان آوران تشیع
1.29 MB
727.56 KB
721.79 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/53/825
تاریخ شاه اسماعیل صفوی - ارم... نام كتاب:
امیر حسین خنجی نويسنده:
تالیف مترجم:
۱۶۲۳۶ تعداد دریافت: ۵۷۱۴۰ تعداد نمایش:
سه شنبه، ۰۶ مرداد (اسد) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
سه شنبه، ۲۶ دی (جدی) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۲۱۴ تعداد صفحات: ۱۶.۵x۲۲.۵ وزیری اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب

پژوهشِ تاریخی مفصلی است درباره تاریخ زندگی و اقدامات شاه اسماعیل صفوی و تأثیرات حکومت صفویان در ایران. نویسنده در این اثر بر آن است تا اندیشه‌ها و عملکردهای شاه اسماعیل و اطرافیان اثر گذارِ وی را در تاریخ ایران بررسی نموده و نتایج آن را تحلیل کند. وی در این راه،  به جنبه‌های روانشناختی شخصیت افراد، توجه ویژه‌ای داشته است. او بحث را با معرفی پیشینه خاندان صفوی به ویژه صفی الدین اردبیلی و فرزندان وی، آغاز و سپس به منشأ قزلباش‌ها و عقاید آنها پرداخته و تأثیر عقاید شیخ جنید، شیخ حیدر، سلطان یعقوب بایندر و سلطان علی را بر افکار آنها را بیان می‌کند. شرح دوران کودکی و نوجوانی شاه اسماعیل، چگونگی انتقام از شروانشاه، تشکیل سلطنت در تبریز و تسخیر آذربایجان در بخش سوم مورد بحث قرار می‌گیرد. در بخش بعد، ضمن اشاره به علت و نحوه جدایی ماوراء النهر از ایران، نحوه تسخیر کشور را توسط قزلباش‌ها بیان می‌نماید. انگیزه‌های نبرد چالدیران و پیامدهای اسف بار آن برای کشور، موضوعی است که نویسنده در ادامه بدان می‌پردازد. او بخش ششم کتاب را به بیان چگونگی گسترش نفوذ عثمانی در خاور میانه، جدایی عراق و کردستان از ایران و آغاز انزوای سیاسی حکومت شیعیِ صفویه اختصاص داده است. بحث در نتایج ظهور قزلباش‌ها در ایران، برنامه‌ریزی انتشار ایدئولوژی صفوی در کشور، و نحوه تئوریزه‌ شدن تشیعِ صفوی توسط فقهای لبنانی، موضوعات بخش پایانی کتاب هستند.

 • تاریخ شاه اسماعیل صفوی - ارمغان آوران تشیع
  • فصل نخست: خاندانِ صفوی و پدیده ی قزلباش
   • گفتار نخست: خاندان صفوی
    • شیخ صفی الدین اردبیلی
    • فرزندان شیخ صفی الدین
   • گفتار دوم: منشأ قزلباشان و عقاید آنها
    • شیخ جنید در آناتولی
    • شیخ حیدر
    • سلطان یعقوب بایندر و شیخ حیدر
    • سلطان علی
  • فصل دوم: تشکیل سلطنتِ قزلباش
   • گفتار نخست: شاه اسماعیل صفوی
    • کودکی و نوجوانی شاه اسماعیل
    • انتقام از شروانشاه
    • تشکیل سلطنت در تبریز و تسخیر آذربایجان
   • گفتار دوم: تسخیر ایران توسط قزلباشان
    • جدائی ماوراءالنهر از ایران
  • فصل سوم: فاجعه ی چالدیران و پیامدهای آن
   • گفتار نخست: تحریکات قزلباشان صفوی در کشور عثمانی
   • گفتار دوم: جنگ چالدیران و از دست‌رفتن شمال غرب ایران
   • گفتار سوم: گسترش نفوذ عثمانی‌ها در خاورمیانه آغاز انزوای تاریخی ایران
    • جدائی عراق و کردستان از ایران
  • فصل چهارم: نتایج ظهور قزلباشان در ایران
   • گفتار نخست: سازمان و تشکیلات قزلباشان صفوی
   • گفتار دوم: انتشار ایدئولوژی صفوی در ایران
    • مذهب قزلباشان صفوی
   • گفتار سوم: تئوریزه‌شدن تشیع صفوی توسط فقهای لبنانی
   • انزوای تاریخی ایران از صحنه ی تمدن جهانی
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است