2.63 MB
1.02 MB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/48/813
حقوق بشر در اسلام نام كتاب:
عبداللطیف بن سعید الغامدی نويسنده:
بخش تألیف و ترجمه سایت عقیده مترجم:
۵۰۲۱ تعداد دریافت: ۲۰۳۷۶ تعداد نمایش:
شنبه، ۱۳ تیر (سرطان) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
چهارشنبه، ۰۱ آذر (قوس) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
موجود نیست تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب

رویکرد اسلام را به حقوق انسان در جامعه اسلامی بیان می‌کند. نویسنده در این اثر کوشیده است تا با کمک‌گرفتن از آیات روشنگر قرآن و سنت و کلام پیامبر حکیم و مهربان اسلام صلی الله علیه وسلم  نگاه انسانی و اخلاقیِ اسلام را به حقوق بشر تبیین کند تا نشان دهد که علیرغم ادعای غرب، اسلام بزرگ‌ترین مدافع حقوق بشر و مروج اخلاق پسندیده جمعی و فردی است. وی در بخش نخست کتاب، حقیقت انسان را از نگاه اسلام بازگو نموده و «نظریه حقیقت» را در این موضوع تبیین می‌کند. در بخش دوم، به اساس حقوق انسان در اسلام پرداخته و وحدت انسانیت و بزرگداشت انسان را توسط اسلام عزیز نشان می‌دهد. در فصل بعد، به تفکیک، دیدگاه اسلام را درباره حقوق بشر در موارد مختلف بازگو می‌کند؛ از جمله: حقوق اجتماعی و فرهنگی، حقوق سیاسی و مدنی، آزادی شخصی، آزادی عقیده، محدودیت‌ها و شروط مالکیت، حقوق والدین، اهمیت دینی و اجتماعی و مدنیِ زن، حقوق نوزاد، حقوق متهم و حقوق زندانی.

 • حقوق بشر در اسلام
  • مقدمه ناشر
  • مقدمه مؤلف
  • فصل اول: انسان و نظریه حقیقت
  • حقیقت انسان از دیدگاه اسلام
   • خلقت انسان
   • ماهیت انسان
   • طبیعت انسان
   • هدف از وجود انسان (نظریه خلافت)
  • نظریه حقیقت
   • گزیده ای تاریخی از حقوق انسان در طول تاریخ
   • حقوق انسان در قانون‌ها و عهدنامه‌های بین المللی
   • الف) حقوق انسان در عهدنامه‌های قانونی
    • پیمان بزرگ Magna carta
    • لایحه حقوق Bills of rights
    • اعلام استقلال ایالات متحده آمریکا
    • اعلام حقوق بشر و حقوق شهروندان در فرانسه
   • ب) عهدنامه‌ها و قراردادهای بین المللی حقوق بشر
   • نظریه حق در فقه اسلامی
    • تعریف لغوی و اصطلاحی حق
    • اما تعریف حق در اصطلاح فقها
    • انواع حقوق در فقه اسلامی
    • حق نسبت به صاحب حق چهار قسم است
    • حق نسبت به محل و جایگاه وی
    • آثار مترتب بر تقسیم حقوق در اسلام
  • فصل دوم: اساس حقوق بشر در اسلام
  • وحدت انسانیت
   • وحدت پیدایش
   • وحدت طبیعت
   • وحدت سرنوشت
   • وحدت عقیده (هم عقیده بودن)
   • دعوت به خصوصیات بزرگوارانه اخلاقی
  • بزرگداشت انسان توسط اسلام
   • بزرگداشت انسان با ایمان
   • بزرگداشت انسان به وسیله عبادت
   • بزرگداشت انسان با علم
   • بزرگداشت انسان به وسیله عقل
   • بزرگداشت انسان با بیان و صحبت کردن
   • بزرگداشت انسان با انتخاب نسبی از جنس انسان
  • فصل سوم: حقوق بشر در اسلام
  • حقوق اساسی
   • حق برابری
   • حق زندگی
   • حق انسان در امن زیستن
   • حق کرامت
   • حق عدالت
   • عدالت دارای دو بخش است
  • حقوق اجتماعی و فرهنگی
   • حق ضمانت اجتماعی
   • حق بنای خانواده
   • حق تعلیم و فرهنگ
   • حق انسان در داشتن محیطی سالم
    • اما سلامت محیط سیاسی
   • اما سلامت محیط سیاسی
   • حق رعایت بهداشت
   • حق انسان در رشد و توسعه
  • حقوق سیاسی و مدنی
   • حق آزادی
    • آزادی شخصی
    • آزادی عقیده
    • آزادی فکر و اندیشه
   • حق عمل
   • حق مشارکت سیاسی
   • حق ملکیت
    • دیدگاه اسلام در مورد ملکیت
    • محدودیت‌ها و شروطی که بر ملکیت وارد می‌شوند
    • حقوق مترتب بر ملکیت
    • بعضی از حقوقی که بر ملکیت مترتب هستند
  • فصل چهارم: حقوق بعضی از افراد بنابر موقعیت و جایگاه آنان
  • حقوق والدین
   • نیکی به والدین
    • ثمرات نیکی به والدین
   • اطاعت از پدر و مادر
   • تحریم بی‌حرمتی به والدین
  • حقوق انسان
   • مساوات میان زن و مرد در کرامت انسانی
   • اهلیت زن
    • اهلیت دینی زن
    • اهلیت مدنی زن
    • اهلیت اجتماعی زن
   • نقش زن در بنای جامعه
  • مراقبت از بچه‌ها و بزرگ کردن آنها
   • دفاع از جنین و حقوق وی
    • حق جنین بر مادرش
   • حقوق نوزاد بعد از ولادت
   • حق نوزاد در نسب
    • بخش اول اسباب اثبات نسب (طاحون، 1411، صص324-319).
    • بخش دوم شروط ثبوت نسب
    • بخش سوم آثار ثبوت نسب
   • حق فرزند در نامگذاری اسم خوب برای او
   • حق نوزاد در عقیقه و ختنه کردن
   • حق نوزاد در شیر دادن
   • حق نگهداری و تأمین مخارج نوزاد
    • دلیل قرآنی
    • دلیل سنت
    • دلیل اجماع
   • دلایل مشروع بودن نفقه فرزندان
    • دلیل قرآنی
    • دلیل سنت
   • عدم تکلیف بیشتر از توان کودک
   • توجه اسلام به کودکانی که والدین و سرپرست ندارند
    • توجه اسلام به یتیمان
    • دلیل قرآنی توجه اسلام به یتیمان
   • احکام بچه‌های سر راهی در اسلام
  • حقوق متهم
   • اتهام و انواع آن در فقه اسلامی
   • نخست تقسیم جرم‌ها بر حسب تعیین عقوبت شارع
   • ویژگی‌های حدود
   • دوم جرم‌های قصاص و دیات
   • سوم جرایم تعزیری
    • حکمت مشخص کردن عقوبات برای جرایم معین
    • تقسیم جرم‌ها از جهت طبیعت حق کسی که به او تجاوز شده است
  • معنی متهم و فرق میان وی با جانی و مشروعیت زندانی کردن متهم
   • حکم شکنجه متهم
  • حقوق زندانیان در اسلام
   • معنی حبس و مشروعیت آن و انواع آن
    • دلایل مشروعیت حبس از قرآن، سنت و اجماع
   • انواع حبس در شریعت اسلامی
    • حبس‌هایی با مدت معین
    • حبس‌هایی با مدت نامعین
    • حبس‌های احتیاطی (بازداشت)
   • منع شکنجه زندانیان
   • رعایت حال محکوم علیه
    • اجرای حد مست
    • تأثیر جنون ایجاد شده در اجرای حکم بر شخص محکوم
    • رعایت وضعیت هوا هنگام اجرای حکم
   • رعایت حقوق دینی و اجتماعی محکومین به زندان
    • نیازهای ضروری زندانی
    • آموزش دادن به زندانیان
    • هیچ جرم و عقوبت جز با نص شرعی ثابت نیست
    • اختصاص مؤسسه‌ها و سازمان‌ها به عقاب مجرمان در اسلام
    • حق رعایت اجتماعی محکومان
    • حق آزاد سازی زندانی بعد از پایان مدت عقوبت وی
    • حقوق بچه‌های گناهکار
  • پایان
  • منابع
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است