صفحه نخست فقه شافعی فقه آسان در مذهب امام شافعی- جلد دوم
3.14 MB
1.15 MB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/333/757
فقه آسان در مذهب امام شافعی-... نام كتاب:
احمد عیسی عاشور نويسنده:
محمود ابراهیمی مترجم:
۷۲۰۱ تعداد دریافت: ۲۷۳۶۰ تعداد نمایش:
يکشنبه، ۱۷ خرداد (جوزا) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
يکشنبه، ۱۸ خرداد (جوزا) ۱۳۹۳ به روز رسانی:
۵۶۲ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
دیگر جلدهای این کتاب
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

فقه آسان در مذهب امام شافعی
(احمد عیسی عاشور)
اثری فقهي است در بردارنده احکام شریعت مقدس اسلام در اعمال و عبادات. این اثر، که در واقع ترجمه کتاب «الفقه المیسر» می باشد، احکام فقهی و فتاوای امام شافعی را که با تکیه بر آیات قرآن و سنت شریف نبوی صادر شده است، برگزیده و به صورت موضوعی در اختیار خواننده قرار داده است. جلد نخست کتاب با بحث مطهرات آغاز شده و با شرایط و آداب وضو، غسل و تیمم ادامه می‌یابد. پس از آن، به موضوعِ نجاسات و ناپاکی‌ها و حیض و نفاس واستحاضه می‌پردازد. بحث در احکام و شرایط وجوب و ارکان انواع نمازها، کتاب را به پایان می‌برد.جلد دوم، با احکام زکات آغاز شده و با بحث روزه و حج ادامه می‌یابد. نویسنده سپس در بحث مبسوطی، احکام معاملات و جزئیات آن را بیان کرده پس از آن به بحث ارث، وصیت و احکام ازدواج و طلاق می‌پردازد. بحث در انواع جنایات، احکام جهاد، شکار و نذر وسوگند در ادامه آمده است. بخش پایانی کتاب، به بیان احکام موارد خاص و پاسخ به شبهات اختصاص دارد.

 • فقه آسان در مذهب امام شافعی- جلد دوم
  • جلد اول
   • مقدمه مترجم بر چاپ چهاردم
   • مقدمه مترجم
   • مقدّمه احمد عیسی عاشور مؤلف
   • مقدمه مؤلف اصلی کتاب، تقی الدین أبوبکر حسینی دمشقی شافعی
   • طهارت «پاکی و پاکیزگی»
    • آبهائی که تطهیر و پاکسازی با آن‌ها جایز است
    • اقسام آبها
    • حکم پس مانده و نیم خورده: (سور)
    • پوست‌های مردار
    • استخوان و موی حیوان مردار
    • حکم آنچه از حیوان زنده بریده می‌شود
    • استعمال ظروف طلا و نقره
    • سواک (مسواک از چوب مخصوص اراک)
   • وضو
    • شرایط وضو
    • فرایض وضو
    • سنت‌های وضو
    • استنجاء (رهایی از نجاست و آلودگی)
    • شرایط سنگی که بدان استنجاء صورت می‌گیرد
    • آداب قضای حاجت
    • نواقض وضو
    • یک قاعده فقهی
   • غسل
    • موجبات غسل
    • فرایض غسل
    • سنت‌های غسل
    • کشف عورت در غسل
    • غسل‌های سنت و مستحب
    • مسح بر خفین
    • شرط مسح بر خفین
    • مدتی که مسح بر خفین جایز است
    • آغاز مدت مسح بعد از پوشیدن خفین
    • چگونگی و کیفیت مسح بر خفین
    • آنچه مسح بر خفین را باطل می‌کند
   • تیمم
    • شرایط صحّت تیمم
    • فرایض تیمم
    • سنت‌های تیمم
    • آنچه که تیمم را باطل می‌کند
    • مسح بر جبیره (تخته شکسته بندی، باند و پانسمان)
    • تیمم برای هر نماز فریضه‌ای واجب است
   • نجاست و ناپاکی و آلودگی
    • حکم آنچه که از پیش و پس بیرون آید
    • شستن نجاست و ناپاکی
    • حکم جانور و حیوانی که در مایع می‌افتد و می‌میرد
    • حکم حیوان زنده
    • حکم حیوان مردار
    • تطهیر و پاک کردن سگ و خوک
    • شراب چون به سرکه مبدل گردد پاک می‌شود
    • بعضی از نجاسات و ناپاکی‌ها مورد عفو واقع شده اند
   • حیض و نفاس و استحاضه (قاعدگی و زایمان و دائم الحیض بودن)
    • رنگ خون حیض
    • ایام حیض و مدت آن
    • نفاس (دوران خون زایمان)
    • مدت خون نفاس
    • حداقل مدت طهر و پاکی بین دو حیض
    • استحاضه
    • احوال مستحاضه
    • حداقل مدت بارداری و حاملگی و حداکثر آن
    • آنچه که با حیض و نفاس بر زنان حرام می‌شود
    • آنچه که بر جنب حرام است
    • آنچه که بر محدث و بی‌وضو حرام است
   • صلاة (نماز)
    • اوقات نماز
    • شرایط وجوب نماز
    • شرایط صحت نماز
    • در دو حالت ترک قبله در نماز جایز است
    • ارکان نماز
    • فضیلت سوره فاتحه بر غیر آن
    • سنت‌های نماز پیش از دخول در آن
    • سبب و علت شرعی اذان واقامه
    • ترجیع شهادتین
    • تثویب در اذان صبح
    • سنت‌های نماز بعد از دخول در آن
    • هیأت نماز
    • نمازهای سنت به دنبال نمازهای فرض
    • نمازهای سنت مؤکده غیر از رواتب
    • نماز سنت تراویح
    • آنچه که بعد از نمازهای فرض و سلام دادن گفته می‌شود (ذکر و اوراد بعد از سلام)
    • زن در چند چیز با مرد (در نماز) تفاوت دارد
    • عورت مردان و زنان
    • چیزهایی که نماز را باطل می‌کند
    • سجده سهو و اسباب آن
    • سجده سهو چه وقت صورت می‌گیرد و ضابطه آن چیست؟
    • سجده سهو برای امام و منفرد هر دو می‌باشد
    • ابعاض نماز
    • اوقاتی که نماز خواندن در آن‌ها مکروه است
    • نماز جماعت
    • کوتاه کردن نمازهای چهار رکعتی: نماز شکسته
    • چه موقع مسافر نماز را شکسته می‌خواند؟
    • جمع بین نماز (دو نماز را در یک وقت خواندن)
    • برای جمع تقدیم سه شرط لازم است
    • قضای نماز فوت شده
    • نماز جمعه
    • حکم نماز جمعه
    • شرایط وجوب نماز جمعه
    • شرایط صحت نماز جمعه
    • فرایض نماز جمعه
    • هیأت نماز جمعه (سنت‌های آن)
    • مراعات سکوت و گوش فرا دادن به خطبه نماز جمعه و اختلاف در آن
    • جایز بودن نماز خواندن در حین ایراد خطبه
    • ساعت و زمان اجابت دعا و پذیرش آن در روز جمعه
    • صلوات و درود بر پیامبر در روز و شب جمعه
    • حرام بودن داد و ستد در وقت اذان و ندای نماز جمعه
    • نماز عید رمضان و قربان
    • وقت شرعی نماز عیدین
    • تعداد رکعات نماز عیدین
    • خطبه نماز عیدین بعد از نماز است
    • نماز عید در صحرا
    • تکبیر گفتن در عید
    • صیغه تکبیر عید
    • نماز خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی (کسوف و خسوف)
    • خطبه نماز کسوف و خسوف
    • نماز طلب باران
    • صلاة الخوف (نماز ترس)
    • استعمال حریر و طلا
    • آنچه که برای میت لازم است شرعا انجام گیرد
    • آنچه که در غسل میت سنت است
    • آنچه که در کفن کردن مرده سنت است
    • نماز میت
    • ارکان نماز میت
    • آنچه در تدفین میت سنت است
    • دو مرده و دو جنازه در یک گور دفن نمی‌شوند مگر در وقت ضرورت
    • گریه بر میت
    • نوحه سردادن بر میت (گریستن با فریاد بلند و نوحه خوانی)
    • تعزیه و تسلیت
    • آنچه که مستحب و پسندیده است در تسلیت گفته شود
  • جلد دوم
   • زکات
    • حکم زکات
    • انواع زکات
    • مواشی و حیواناتی که زکاتشان واجب است
    • شرایط وجوب زکات در مواشی و حیوانات
    • زکات پول نقد رایج و طلا و نقره
    • شرایط وجوب زکات مسکوکات و غیر مسکوکات طلا و نقره
    • زکات در محصولات زراعی
    • شرایط وجوب زکات محصولات زراعی
    • زکات میوه ها
    • شرایط زکات میوه جات
    • زکات کالاهای تجارتی
    • شرایط وجوب زکات کالا و اموال تجارتی
    • حد نصاب زکات شتران
    • حد نصاب گاو (و گاو میش)
    • حدنصاب گوسفندان
    • زکات اموال شرکائی که مالشان با هم مخلوط باشد
    • شرایط زکات اموال مشترک
    • حد نصاب زکات طلا ونقره
    • شرایط وجوب زکات طلا و نقره
    • زکات اوراق بهادار و اسناد مالی بانک‌ها و شرکت‌ها و اسکناس‌های رایج
    • زکات زینت آلات زنانه
    • حد نصاب زکات مزروعات و میوه جات
    • مقدار زکات واجب در مزروعات و میوه جات
    • تعیین قیمت و میزان بهای کالاهای تجارتی
    • زکات کان ها و معادن
    • زکات رکاز (گنجینه و دفینه ها)
    • موارد مصرف زکات
    • صنف اول فقیران
    • صنف دوم مساکین
    • صنف سوم عاملان جمع آوری زکات
    • صنف چهارم مؤلفة القلوب
    • صنف پنجم ذوالرقاب
    • صنف ششم غارمین
    • تبصره
    • صنف هفتم در راه خدا
    • صنف هشتم راهگذر و مسافر
    • پنج دسته هستند که نمی‌توان شرعا به آنان زکات داد
    • خیر و صدقه تطوع و داوطلبانه
   • روزه
    • حکم روزه
    • (فرایض روزه)
    • چیزهایی که روزه را باطل می‌کند
    • دوم از مبطلات روزه
    • آنچه که در روزه مستحب و پسندیده است
    • روزهائی که روزه گرفتن در آن‌ها حرام است
    • روزه روز شک
    • حکم جماع در روز رمضان
    • کسی که مرده است و روزه قضا دارد
    • پیرمرد ناتوان و کسی که در حکم او است
    • زن آبستنی که بچه را شیر می‌دهد
    • بیمار و مسافر
    • روزه تطوع (داوطلبانه و سنت)
    • روزه‌های مکروه و ناپسند
    • روزه سنت و داوطلبانه زن
    • زکات فطر (سر فطره یا فطریه)
    • موقع پرداخت زکات
    • فلسفه و حکمت پرداخت زکات فطریه
    • فضیلت روزه
    • تهدید کسانی که روزه خواری می‌کنند
    • دعاهای ایام روزه
    • ماه مبارک رمضان
    • اعتکاف
    • اعتکاف نذری
    • حج در تمام دوران زندگی یک بار فرض است
    • عمره
    • آموزش و فراگیری احکام حج
    • نخستین چیزی که فرا گرفتن آن واجب است
    • شرایط وجوب حج
    • ارکان حج
    • ارکان و پایه‌های حج پنج چیز است
    • برای طواف خانه کعبه چند چیز واجب است
    • اعمال واجب حج
    • انجام حج برای زنان
    • سنت های حج
    • نپوشدن لباس دوخته شده
    • چیزهائی که بر شخص در حال احرام حرام هستند
    • هرکس در حال احرام مرتکب این محرمات شود واجب است فدیه بدهد
    • عقد نکاح و جماع در حال احرام
    • کسی که وقوف در عرفه را در نیافته باشد
    • کسی که یک رکن از ارکان حج را ترک کند
   • حج
    • حکم حج
    • خون های واجبی که در احرام واجب می‌گردند
    • خون هایی که واجبند پنج تا است
    • محل ذبح قربانی و طعام دادن کفاره
    • شکار و صید در محوطه حرم و بریدن درختان آنجا
    • انجام اعمال حج به جای دیگری
    • حج پیامبر
    • زیارت مسجد النبی و قبر شریف پیامبر
    • آداب زیارت از قبر پیامبر
    • کیفیت زیارت
    • زیارت گورستان بقیع و گور شهیدان
    • زیارت مساجدی که پیامبر در آن‌ها نماز خوانده است
    • زیارت چاه‌های آب در مدینه که پیامبر از آن‌ها نوشیده است
    • آداب مراجعت از مدینه
    • ملاقات با حاجی و تهنیت گفتن به وی
    • بدعت های حج و زیارت
    • بدعت های زیارت روضه مطهره پیامبر
   • بخش معاملات
    • داد و ستدها
    • دلیل شرعی بودن بیع و داد و ستد
    • ارکان بیع
    • انواع داد و ستدها
    • شرایط صحت و درستی بیع
    • بیع سلم یا پیش فروش
    • شرایط بیع سلم
    • فروختن چیز خریداری شده پیش از دریافت و تصرف آن
    • فروش اسناد و اوراق بهادار و چیزهائی شبیه به آنها
    • فروختن گوشت با حیوان زنده
    • بیع غرر (معاملهای که فرجام معین ندارد)
   • معامله ربوی (ربا)
    • حکم ربا و معامله ربوی
    • اقسام ربا
    • علت حرام بودن معاملات ربوی
    • آثار ربا
    • حق خیار و پشیمانی برای دو طرف معامله (خیار المتبایعین)
    • بر هم زدن معامله به خاطر وجود عیب
    • معامله میوه پیش از رسیدن و پدید آمدن صلاحیت آن
    • فروختن چیزهایی که در آن‌ها ربا هست به جنس خودشان به وقت تر بودن
    • رهن (گرو نهادن)
    • شرایط رهن
    • چه موقع رهن لازم می‌گردد؟
    • رهن گیرنده ضامن نیست مگر این که از او تعّدی سر زند
    • بازپرداخت بعضی از وام موجب فکّ رهن نمی‌شود
    • استفاده و بهره گیری از چیزی که به رهن گذاشته شده است
    • حجر (منع از تصرف)
    • تصرف کودک دیوانه و سفیه
    • تصرف مفلس
    • تصرف بیمار در مازاد بر یک سوم
    • تصرف عبد و بنده
    • صلح و سازش
    • انواع صلح
    • حق استفاده از راه‌های عمومی و کوچهها
    • حواله
    • شرایط درستی حواله
    • ضمانت
    • شرایط ضمانت
    • چه موقع ضامن می‌تواند چیزی را که به جای بدهکار داده است از وی پس بگیرد
    • ضمانت کردن چیزی که معلوم نیست و چیزی که هنوز واجب نشده است
    • کفالت
    • مشارکت و شرکت
    • انواع شرکت‌ها و مشارکت‌ها
    • عقد معامله مشارکت از نوع عقود جایز است
    • وکالت
    • شرایط جواز وکالت
    • حکم وکالت
    • وکیل امین است
    • خرید و فروش وکیل
    • وکیل چیز مورد وکالت را برای خود بخرد و بر علیه موکل خود اقرار کند
    • اقرار
    • شرایط اقرار
    • شرایط درستی عاریه
    • عاریه دادن به صورت مطلق و مقید درست است
    • ضمانت عاریه
    • غصب (تصرف عدوانی اموال دیگران)
    • شفعه
    • شرط شفعه
    • «قراض»
    • شرایط درستی قراض
    • بر عامل ضمانتی نیست
    • جبران خسارت با سود حاصله
    • عقد قراض از جمله عقود جایز است
    • مساقات (آبیاری و اصلاح باغ و مزرعه در برابر بردن سهمی از محصول)
    • شرایط مساقات
    • کار در معامله مساقات
    • اجاره
    • شرایط اجاره
    • چیزی که مزد و اجرت را واجب می‌گرداند
    • چه موقع اجاره باطل است؟
    • اجاره کننده ضامن نیست
    • جعاله
    • شرایط درستی جعاله
    • مزارعه و مخابره
    • حکم شرعی این دو معامله
    • احیاء موات (آباد کردن زمین های موات)
    • حکم شرعی احیاء موات
    • شرایط صحت و درستی احیاء و آبادسازی زمین موات
    • احیاء مباح و کیفیت آن
    • چه موقع بخشیدن آب واجب می‌گردد
    • شرایط واجب بودن بخشیدن آب به دیگران
    • وقف
    • شرایط وقف
    • شرطی که از طرف واقف بیان شده است باید عملی شود
    • هبه و هدیه
    • شرط هبه
    • وقتی هبه لازم الإجرا می‌گردد که قبض و تصرف شود
    • عُمری و رُقبی
    • لقطه (مالی که مالک آن شناخته نیست و در معرض ضایع شدن است و آن را مییابند)
    • حکم شرعی لقطه
    • چیزی که معرفت و شناخت آن در لقطه واجب است
    • کسی که می‌خواهد لقطه را تملک کند
    • لقیط (کودک سرراهی و بی‌سرپرست)
    • حکم شرعی نگهداری از لقیط
    • شرایط بردارنده کودک آواره و سرراهی (لقیط)
    • مالی که با لقیط یافت می‌شود
    • ودیعه (مال ودیعه)
    • حکم شرعی ودیعه
    • کسی که امانت و ودیعه را قبول کرده است ضامن نیست مگر این که تعدی کند
    • قول ودیعه پذیر قبول است
    • فرایض و میراث‌ها و سهامی که برای وارثان از طرف خدا تعیین شده است
    • مردانی که از مرده ارث می‌برند
    • زنانی که از مرده ارث می‌برند
    • وارثانی که در هیچ حال ساقط نمی‌شوند و حجب نمی‌گردند
    • کسانی که در هیچ حال ارث نمی‌برند
    • حکم کسی که خبر او قطع شده است
    • نزدیکترین افراد عصبه در میراث
    • ذوی الأرحام
    • میراث ذوی الأرحام
    • فروض و سهام مقدر و معین در کتاب خدا
    • مادربزرگها (جدّات) با وجود مادر میت ساقط می‌شوند
    • ساقط شدن فرزند مادر (برادر مادری)
    • ساقط شدن فرزند پدر (برادر پدری)
    • ساقط شدن و حجب شدن فرزند پدر مادری (برادر ابوینی)
    • چهار کس خواهران خود را عصبه قرار می‌دهند
    • چهار کس ارث می‌برند بدون این که خواهران آنان ارث ببرند
    • ارث بردن جدّ و پدر بزرگ با برادران
    • وصیت
    • ارکان وصیت
    • وصیت به یک سوم مال
    • وصیت کردن برای کسی که وارث باشد
    • وصیت واجب
    • ملاحظاتی بر قانون وصیت واجب
    • راه حل این مشکل
    • رد ّ یک شبهه
    • نکاح و احکام مربوط به آن
    • آنچه که در نکاح سنت است
    • جائز است چهار زن در یک زمان تحت نکاح یک مرد باشند
    • حکم مرد آزاده ای که کنیز و جاریه (زن غیر آزاده برده) را نکاح کند
    • سبب منع نکاح با کنیز و جاریه
    • نگاه مرد به زن
    • نوع دوم، نگاه مرد به زن
    • نوع سوم، نظر مرد به محارم
    • نوع چهارم نگاه مرد به زن
    • نوع پنجم نگاه مرد به زن
    • نوع ششم نگاه مرد به زن
    • نوع هفتم نگاه مرد به زن
    • عقد نکاح
    • شرایطی که شرعا باید ولی داشته باشد
    • شایسته ترین و نزدیک‌ترین ولی
    • خواستگاری (خطبة النساء)
    • اسباب ولایت و چیزهایی که ولایت را سبب می‌گردند
    • زنان محارم از نظر شرع اسلامی
    • تحریم از جهت جمع یعنی کسانی که ازدواج و نکاح با آن‌ها با هم درست نیست
    • عیوبی که موجب فسخ نکاح می‌شوند
    • نام بردن مهریه در نکاح
    • مهریه و کابین حدّ و اندازه معین ندارد
    • چه موقع نصف مهریه ساقط می‌گردد
    • متعه یا دلجویی از زن طلاق داده شده
    • حکام نکاح شغار
    • ولیمه
    • حکم شرعی ولیمه
    • شرایط پاسخ مثبت دادن به ولیمه و مهمانی
    • قسم بین زوجین (مراعات نوبت معاشرت بین همسران متعدد)
    • وقتی که شوهر به سفر برود باید با قرعه یکی را با خود ببرد
    • شرایط قضا نکردن مدت سفر
    • حق زن جدید از قسم
    • زن ناشزه و نافرمان
    • خلع
    • (طلاق به صورت خلع)
    • شرایط عوض خلع
    • حکم شرع خلع
    • زنی که خلع درباره او صورت گرفته نیازی به طلاق دادن ندارد
    • طلاق
    • حکم شرعی طلاق
    • ارکان طلاق و پایه‌های آن
    • کنایه در مطلق
    • الفاظ کنائی طلاق
    • طلاق بدعتی و طلاق سنتی
    • طلاق آزاد و بنده
    • استثناء در طلاق
    • طلاق تعلیقی و طلاق تعلیق
    • طلاق چهار کس از نظر شرع معتبر نیست و واقع نمی‌شود
    • طلاق دو نوع است: طلاق رجعی و طلاق بائن
    • طلاق رجعی
    • صیغه ای که برای رجعت بکار می‌رود
    • طلاق باقیمانده زن
    • طلاق بائن
    • و اما طلاق بائن و جدایی کوچک
    • و اما طلاق بائن بزرگ
    • سه طلاقه به یک لفظ واحد
    • رأی جمهور فقهاء درباره سه طلاق به یکباره
    • ایلاء (خودداری از همبستری زن با قید قسم)
    • ظهار
    • ظهار در اصطلاح شرع
    • صورت و شکل ظهار کردن
    • کفاره ظهار
    • لعان و ملاعنه زن و شوی
    • احکام لعان
    • صورت ملاعنه زن
    • عدّه زن
    • اقسام عّده
    • استبراء (طلب پاکی رحم)
    • آنچه برای زن در عده واجب می‌شود
    • واجب است زنیکه شوهرش مرده است مدت سوگواری را انتظار بکشد
    • رضاع و شیرخوارگی
    • سبب تحریم در رضاع
    • رضاعی که موجب حرام شدن میگردد
    • شرط رضاعت
    • اثر رضاع
    • نفقه و موجبات شرعی نفقه
    • دلیل وجوب نفقه والد بر ولد
    • دلیل وجوب نفقه فرزند بر والد
    • نفقه فرزندان تحت شرایطی واجب است
    • نفقه به مقدار نیاز است
    • نفقه بنده و حیوانات و چهارپایان
    • نفقه همسر
    • انواع نفقه
    • نفقه زن بر همسر کی واجب می‌گردد؟
    • ناتوان بودن شوهر از تأمین انفاق
    • نکاح متعه (زن صیغه ای)
    • حضانت و سرپرستی
    • شرایط حضانت و سرپرستیشرایط حضانت و سرپرستی
    • جنایات
    • جنایات قتل عمدی
    • الف- قتل عمدی محض
    • ب- قتل خطأ محض
    • ج- قتل عمد خطا
    • شرایط وجوب قصاص
    • اگر جماعتی فردی را کشته باشند همگی به قصاص وی کشته می‌شوند
    • قصاص اندام‌ها
    • قصاص در جراحات و زخم ها
    • دیه و خون بها
    • سختگیری در دیه خطأ
    • دیه زن
    • دیه و خون بهای اهل کتاب
    • کامل کردن دیه
    • از بین رفتن منفعت عضو
    • زخم عمیق و دندان
    • عضوی که منفعت ندارد
    • دیه عبد و جنین
    • مسائلی چند درباره جنایات و دیه
    • قسامه
    • کشتن نفس به ناحق
    • حدود شرعی گناهان
    • عقوبت و حدّ زناکار
    • شرط محصن بودن
    • شرایط احصان سه چیز است
    • حد بنده و کنیز
    • حکم شرعی کسی که مرتکب عمل لواط می‌شود یا به حیوان تجاوز جنسی می‌کند
    • چگونگی کشتن کسی که مرتکب عمل لواط می‌گردد
    • عمل جماع با غیر آلت تناسلی
    • حکم استمناء
    • مساحقه و طباق زنان
    • قذف
    • شرایط قذف
    • حدّ آزاد وبنده
    • به چند چیز حد قذف ساقط می‌شود؟
    • شرابخواری
    • حدّ میخواره
    • چه موقع حدّ میخوارگی واجب می‌شود
    • مداوا و معالجه با مواد مسکر جایز نیست
    • حدّ سارق و دزد
    • شرایط بریدن دست
    • آنچه که بر سرقت و دزدی مترتب می‌شود
    • حدّ راهزنان
    • احکام متجاوز و حمله کننده
    • حکم دفاع از نفس
    • ضمانت چیزی که حیوان آن را تلف می‌کند
    • احکام باغیان
    • شرایط جنگ و قتال با باغیان
    • چگونه باید با باغیان جنگید
    • حکم مرتد شدن
    • جزا و کیفر مرتد شدن
    • چگونه از مرتد طلب توبه و پشیمانی می‌شود؟
    • باطل شدن عمل قبلی مرتد
    • حکم کسی که نماز نمی‌خواند
   • جهاد در راه خدا
    • فضیلت جهاد
    • حکم شرعی جهاد
    • حداقل آنچه که در جهاد است
    • شرایط واجب شدن جهاد
    • حکم اسیران کافر
    • اسلام آوردن کودک
    • احکام سلب وسایل کافر کشته شده
    • تقسیم غنیمت
    • چه کسانی استحقاق سهام غنیمت را دارند
    • مال فیئ
    • احکام جزیه
    • شرایط وجوب جزیه
    • مقدار و اندازه جزیه
    • آنچه که عقد جزیه مستلزم آن است
    • تغییر لباس اهل ذمه
   • احکام شکار و سر بدن شرعی
    • ذبائح
    • شکار با سگان تعلیم دیده جایز است
    • شرایط تعلیم شکارکنندگان
    • آلت و ابزار ذبح
    • آنچه درباره ذبح کننده معتبر است
    • ذبح جنین
    • حکم اندام جدا شده از حیوان زنده حلال گوشت
    • احکام خوراکی‌ها
    • آنچه از خوراکی‌ها حلال است و آنچه حرام است
    • حکم شرعی جانورانی که ناب و چنگال دارند
    • چه موقع گوشت مردار خورده می‌شود
    • ماهی و ملخ مردار
    • حکم قربانی
    • آنچه برای قربانی کفایت می‌کند
    • آنچه که برای قربانی کفایت نمی‌کند
    • هنگام ذبح قربانی و وقت آن
    • آنچه که به هنگام ذبح قربانی مستحب و پسندیده است
    • تصرف در قربانی
    • حکم شرعی عقیقه
    • آنچه که در عقیقه مستحب است
    • قسم و سوگندها و نذرها
    • چه موقع سوگند منعقد می‌گردد
    • کسی که سوگند بخورد مالش را صدقه بدهد
    • سوگند سرزبانی و لغو
    • کفاره یمین
    • حکم نذر
    • اقسام نذر
    • نذر در معصیت الهی درست نیست
    • نذر بر ترک کردن چیزی که مباح است لازم نمی‌گردد
    • داوری و قضاوت
    • صفات قاضی
    • آداب قضاوت
    • واجب است بین طرفین نزاع و داوری مساوات قرار داد
    • حکم هدیه و رشوه
    • در ده مورد باید از قضاوت دوری کرد
    • حکم و داوری بر کسی که غائب است
    • تقسیم کردن چیزهای مشترک
    • انواع قسمت کردن
    • تقسیم عرصه و اعیان مشترک
   • مسابقه و تیراندازی
    • شرط بندی در مسابقه اسب دوانی و تیراندازی
    • بر مدعی است اقامه بینه کند و بر منکر است که سوگند خورد
    • برگشت دادن سوگند بر مدعی
    • هرگاه دو نفر یک چیز را ادعا کردند
    • کسی که بر کار خود یا کار غیر سوگند خورد
    • کسی که منکر حقی بر خود شود
    • شهادت و گواهی دادن
    • صفت شاهد و گواه
    • اقسام حقوق
    • نوع دوم حقوق مردمان
    • نوع سوم از حقوق مردم
    • حقوق الله
    • گواهی دادن نابینا
    • از جمله شرایط شهادت و گواهی دادن
    • عتق
    • شرط صحت عتق
    • آزاد کردن برخی از عبد
    • آزادی اصل و فرع یعنی آزادی والدین و فرزندان
    • ولاء: ولایت ناشی از آزادی
    • تدبیر
    • عقد به کتابت
    • شرط صحت کتابت
    • عقد به کتابت
    • تصرف عبد مکاتب و سید او
    • کنیزی که بچه ای را بدنیا می‌آورد
    • تشریح و ضرورت نیاز آن
    • کالبد شکافی آموزشی
    • اینک پاسخ به شب‌هاتی که در این زمینه مطرح شده است
    • ردّ شبهه اوّل
    • ردّ شبهه دوّم
    • ردّ شبهه سوّم
    • رأی انجمن دانشمندان بزرگ دینی درباره کالبدشکافی
    • حکم بیمه
    • آراء علمای معاصر درباره عقد بیمه
    • رای شیخ محمد بن حسن الحجوی الثعالبی
    • رأی دکتر احمد طه السنوسی
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است