صفحه نخست حجیت و جایگاه حدیث و سنت بررسی سنت نبوی در نوشته های دشمنان اسلام و پاسخ به آنها - جلد دوم
4.49 MB
1.52 MB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/29/703
بررسی سنت نبوی در نوشته های ... نام كتاب:
عماد سید شربینی نويسنده:
گروه علمی فرهنگی موحدین مترجم:
۳۶۵۸ تعداد دریافت: ۱۸۴۶۹ تعداد نمایش:
يکشنبه، ۱۷ خرداد (جوزا) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
يکشنبه، ۱۸ خرداد (جوزا) ۱۳۹۳ به روز رسانی:
۶۶۸ تعداد صفحات: ۱۷x۲۴ وزیری اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
دیگر جلدهای این کتاب

بررسی تحلیلی و انتقادیِ آن دسته از اخبار تاریخی و روایات منسوب به پیامبر اکرم است که دشمنان اسلام با اشاره و استناد به آنها سعی در تخریب چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم  و تخطئه آموزه‌ها و عقاید اسلامی دارند. نویسنده در این اثر مفصل، ابتدا به روش شناسیِ بررسی احادیث و اخبار سیره پرداخته و خواننده را با اصول اولیه مطالعه حدیث آشنا می‌کند. وی پس از بیان کامل اصطلاحات و راه‌های شناخت تفاوت‌های معانی لغوی و اصطلاحی، «سنت» و «حدیث» را با کمک این دو معنا (لغوی و اصطلاحی) تعریف نموده و شبهات مهمی را که پیرامون نامگذاری آنها مطرح شده است، پاسخ می‌دهد. وی در ادامه، شیوه‌های صحیح حدیث‌شناسی رسول اکرم را معرفی کرده و سپس به بیانِ مشروحِ اهمیت حدیث در حفظ بنیان‌های عقیدتیِ دین می‌پردازد. او در فصل آتی، دشمنان سنت و سیره پیامبر اکرم را معرفی نموده و از جمله به هواپرستان و بدعتگذاران (خوارج، شیعه، معتزله)، شرق‌شناسانِ غربی و بدعتگذارانِ جدید (لائیسم، بهائیت و قادیانی‌ها) اشاره می‌کند. موضوع بعدی کتاب، معرفی ابزار و حربه‌هایی است که دشمنان اسلام در گذشته و حال برای ضربه‌زدن به سنت نبوی از آن استفاده می‌کنند؛ که عبارتند از: شبهه درباره حجّیت سنت نبوی، ایجاد شک در حُجّیت خبر آحاد، طعنه‌زدن به روایان سنتِ رسول، تشکیک در منابع و کتب سنت و ایجاد اعتبار برای منابع نامعتبر در تاریخ نگاریِ سنت، نویسنده در فصل بعد، نمونه‌هایی از احادیث صحیحی را می‌آورد که مورد شبهه واقع شده‌اند و با بیانی قاطع و مستدل به آنها پاسخ می‌دهد. فصل پایانی کتاب، زیان‌های رّد احادیث و اخبار صحیح پیامبر و مفاسد و مشکلات ناشی از آن را برمی‌شمارد.

 • بررسی سنت نبوی در نوشته های دشمنان اسلام و پاسخ به آنها - جلد دوم
  • تقدیم
  • دیباچه
  • مقدمه
  • طرح تحقیق
  • مبحث اول
  • توضیحی درباره اصطلاحات
  • شناخت تفاوت‌ها میان معانی لغوی و معانی اصطلاحی
  • مبحث دوم
  • تعریف سنت در اصطلاح علمای سنت و حدیث
  • تعریف سنت و حدیث در لغت
  • تعریف حدیث در لغت
  • مطلب دوم
  • تعریف «سنت» و «حدیث» در اصطلاح
  • مطلب سوم
  • شبهه‌ای پیرامون نام‌گذاری و رد آن
  • مبحث سوم
  • حدیث پیامبر با سند متصل
  • از ویژگی‌های امت اسلامی است
  • مبحث چهارم
   • یادگیری حدیث
   • نیاز اساسی هر طالب علم
   • حدیث و زبان عربی
   • حدیث و تاریخ
  • حدیث پیامبر تاریخ اسلام است
  • باب اول
   • آشنایی با دشمنان سنت نبوی
  • مقدمه
   • تعریف (اعداء) از لحاظ لغوی و شرعی
   • تعریف (اعداء) در لغت
   • تعریف (اعداء) از نظر شرع
  • فصل اول
   • دشمنان سنت
   • از هواپرستان و بدعت‌گذاران قدیمی
  • پیشگفتار
   • تعریف دشمنان سنت از هواپرستان و بدعت‌گذاران
  • مبحث اول
   • اهمیت مطالعه فرقه ها در تاریخ نگاری سنت مطهر
  • مبحث دوم
   • آشنایی با خوارج و دیدگاه آنان درباره سنت مطهر
   • تعریف خوارج در لغت و اصطلاح
   • منابع عقاید و احکام خوارج
   • عقیده خوارج درباره صحابه و اثر آن بر سنت مطهر
   • آیا خوارج در نقل حدیث دروغ می‌گفتند؟
  • مبحث سوم
   • شناخت شیعه و موضع آنان نسبت به سنت نبوی
  • مقدمه
   • موضع شیعه نسبت به اصحاب و امت اسلامی
   • اولاً: موضع شیعه نسبت به اصحاب
   • ثانیاً: موضع شیعه نسبت به امت اسلامی
   • اثرات دیدگاه شیعه رافضیه درباره اصحاب بر اسلام (قرآن و سنت)
   • اولاً: تأثیر دیدگاه شیعه درباره اصحاب بر قرآن کریم
   • ثانیاً: تأثیردیدگاه شیعه درباره صحابه بر سنت نبوی
   • روشهای شیعه در تمسخر و بازی با سنت مطهر
   • موضع معتزله نسبت به خبر آحاد
  • مبحث چهارم
   • شناخت معتزله و دیدگاهشان نسبت به سنت پیامبر
  • مقدمه
   • موضع معتزله در قبال سنت مطهر
   • موضع معتزله درباره حدیث متواتر
   • اختلاف معتزله در تعداد مناسب برای قبول خبر آحاد
   • دیدگاه و موضع معتزله نسبت به اصحاب و اثرآن بر سنت نبوی
  • مبحث پنجم
   • از فرقه گرایی تا سنت فراگیر
   • شرق شناسانِ دشمن سنت نبوی
  • مبحث اول
   • تعریف شرق شناسی در لغت و اصطلاح
   • تعریف دشمنان سنت از هواپرستان و بدعت‌گزاران معاصر و بیان خطرشان
  • مبحث دوّم
   • روش شرق‌شناسان در بررسی اسلام
   • درباره سنت نبوی
  • مبحث سوّم
   • خاورشناسان و موضع آنان در قبال سنّت پیامبر
  • مبحث چهارم
   • موضع ما درقبال جنبش خاورشناسی و خاورشناسان
   • (استشراق و مستشرقین)
  • فصل سوم
   • دشمنان سنت نبوی از هواپرستان و بدعت‌گزاران معاصر
   • (لائیسم، بهائیت و قادیانیها)
  • مبحث اول
  • مبحث دوم
   • موضع هواپرستان و بدعت‌گزاران جدید
  • مطلب اول
   • لائیسم و موضع آنان درباره سنت نبوی
  • مطلب دوم
   • بهائیت و موضع آنان نسبت به سنت نبوی
  • مطلب سوم
   • قادیانیها و موضعشان نسبت به سنت نبوی
  • فصل چهارم
   • اهداف‌دشمنان اسلام از تزویر و نیرنگ بازی
   • بر ضد سنت مطهر
   • اهداف دشمنان اسلام از تزویر بر ضد سنت مطهر
  • باب دوم
   • سنت نبوی
   • در نوشته‎های دشمنان اسلام
  • مقدمه
  • فصل اول
   • شبهاتی پیرامون حجیت سنت پیامبر
  • مبحث اول
   • شبهاتی که بر آیاتی از قرآن کریم بنا نهاده شده‎اند
  • مقدمه
  • مطلب اول
   • این شبهه که قرآن کریم برای انسان کافی است و نیازی به سنت پیامبر نیست
   • حاشیه
  • مطلب دوم
   • شبهه اینکه سنت دلیلی است که خداوند حفظ آن را ضمانت کرده است و رد آن
  • مبحث دوم
   • شبهاتی که بر احادیثی از سنت پیامبرع بنا شده‌اند
  • مقدمه
  • مطلب اول
   • شبهه قرار دادن سنت پیامبرع بر قرآن کریم و رد آن
  • مطلب دوم
   • شبهاتی که سنت پیامبر را بر عقل عرضه می‌کنند و آن را رد می‌کنند
  • مطلب سوم
   • در آن شبهه‌های زیر است
   • شبهه ممانعت از نوشتن سنت
   • نمایاندن شبهه و پیروانش
   • الف: نمونه‌هایی از احادیث و آثار وارده در منع نوشتن سنت پیامبر
   • علت منع از نوشتن سنت نزد دشمنان و رد گمان آنها
   • نمایش شبهه منع از نوشتن سنت نزد دشمنان آن و رد آن
   • صحابه و ممانعت از زیاد شدن بحث حدیث
   • دوم: شک و شبهه در مورد تأخیر در سنت نبوی و پاسخ به آن
   • بررسی این شک و شبهه و طرفداران آن
   • جواب شبهه تأخیر در تدوین سنت نبوی
   • معنای لغوی کتابت، تدوین و تصنیف
   • نقد روش شاخت
   • جواب ادعای بعضی از رافضه که می‌گفتند اهل سنت و در رأس آنها ابوبکر و عمرب سنت پیامبر را از بین بردند
   • سوّم: شک در معنای روایت و پاسخ به آن
   • مسلک یا مذهب اوّل
   • مذهب یا مسلک دوّم
  • چهارم: این شبهه که جعل و کثرت جاعلان در حدیث است که اعتماد به سنت نبوی را ضعیف کرده‌است
   • بررسی این شک و پیروان آن
   • جواب این شبهه که جعل و کثرت جاعلان حدیث، اعتماد به سنت نبوی را کم کرده است
  • مقدمه
   • تعریف حدیث جعلی از لحاظ لغوی و اصطلاحی
   • دلیل نامگذاری حدیث موضوع
   • حدیث موضوع (جعلی)
   • آغاز وضع (جعل) در حدیث و دوری صحابه از آن
   • نمونههایی از شجاعت صحابه در حفظ شریعت
   • تلاش پرچمداران اسلام از صحابه و تابعین و بزرگان مسلمان بعد از آنها در مقاومت و پایداری از حرکت جعل در سنت نبوی
   • این شبهه که می‌گویند پرچمداران اسلام از صحابه و تابعین و کسانی که بعد از آنها آمدند، سربازان سلاطین و پادشاهان عصر اموی و عباسی بودند
   • بررسی این شبهه و پیروان آن
   • احادیثی که بر آن دلالت می‌کنند
   • اینک نمونه‌هائی از پرهیز آنها در حکم بر رجال حدیث (اهل سنت)
   • ارتباط علمای مسلمان با ملوک و امرا
   • چگونگی دیانت ملوک و امرای اموی و عباسی
  • مبحث سوّم
   • دلایل حجیت سنت مطهر نبوی
  • مطلب اوّل: عصمت
   • عصمت
   • معنای لغوی عصمت
   • معنای اصطلاحی عصمت
   • دلالت عصمت بر مستدل بودن قرآن و سنت
   • سنت نبوی و وحی از طرف خداوند بلند مرتبه
   • اجتهاد رسول‎الله و شک انداختن بعضی از مدعیان دروغین علم در سنت نبوی
   • همه اجتهادات نبی در شریعت اسلامی وحی و از جانب خدا می‌باشد
   • نقض دلیل تقسیم سنت نبوی به سنت تشریعی و غیر تشریعی
   • احتمال ورود معاملات در این حدیث بعید است
  • مطلب دوّم: قرآن کریم یکی دیگر از دلایل حجیت سنت مطهر است
  • مطلب سوّم: از دلایل حجیت سنت نبوی، خود سنت نبوی می‌باشد
  • مطلب چهارم: از جمله دلایل حجیت سنت نبوی، اجماع است
   • دشمنان اسلام و طعنه آنها به حجیت اجماع که دلالت بر حجیت سنت دارد و پاسخ این افترا
   • دلیل حجیت اجماع
  • مطلب پنجم: عقل و نظر از دلایل حجیت سنت مطهر هستند
   • آیا استناد به قرآن بدون توجه به سنت، به تنهائی کافی‎است؟
   • از جمله دیگر ادعاها
   • سخن اخیر در جایگزینی سنت نزد دشمنان سنت
   • سخن اخیراز انکارکنندگان سنت نبوی که مأموریت رسول‎الله را به ابلاغ قرآن کریم محدود کردند.
   • تفاوت فهم انسانها
   • رابطه قرآن کریم با سنت
   • اولاً: تأکید سنت بر قرآن کریم
   • انواع تبیین سنت برای قرآن کریم
   • که سلف صالح آن را نسخ می‌نامیدند
   • انکار نسخ نزد دشمنان اسلام به این دلیل که سنت را شرح می‌دهد درحالی که آنها آن را رد می‌کنند
   • اهمیت علم ناسخ و منسوخ در شریعت اسلامی
   • بیان منزلت سنت نبوی در قرآن کریم
   • اختلاف در مسأله، لفظی است
   • استقلال سنت در تشریع احکام
   • اختلاف یک گروه لفظی و اختلاف گروه دیگر حقیقی است
   • امام شاطبی و سؤ فهم علمای مسلمان نسبت به او و کسانی که مخفیانه از دشمنان سنت تبعیت می کنند تا در حجیت سنت و استقلال آن در تشریع احکام شک بیاندازند
   • داعیان فتنه و مدعیان دروغین علم ایمانشان را به سنت قولی مخفی کردند و بیان مقصود و هدفشان از آن
   • نمونه‌هایی از احادیثی که سنت نبوی در تشریع آنها مستقل بود
   • امام شاطبی در مورد این احکام که سنت در تأسیس آنها مستقل است، چه گفته است؟
   • ضرر و زیان انکار سنت نبوی
   • حکم منکر سنت نبوی
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است