2.14 MB
898.11 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/414/680
دنیای جن ها و شیاطین نام كتاب:
عمر سلیمان الأشقر نويسنده:
تالیف مترجم:
۸۵۳۲ تعداد دریافت: ۲۶۷۸۵ تعداد نمایش:
شنبه، ۱۶ خرداد (جوزا) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
دوشنبه، ۳۰ بهمن (دلو) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۲۶۱ تعداد صفحات: ۱۶.۵x۲۲.۵ وزیری اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

بیان دیدگاه اسلام در مورد ماهیت جن و شیطان و رابطه آنان با اسلام است. نویسنده در فصل نخست، اطلاعات مفیدی درباره چیستی جن و شیطان و شکل ظاهری و ساختار فیزیکی آنها بیان کرده و خلاصه‌ای از ساختار اجتماعی و نحوه زندگی آنها را شرح می‌دهد. در بخش بعد، وظایف جن را در قبال خدا و رسول و دیگر مسلمانان بیان می‌کند. در بخش  بعد، به دلایل و پیشینه دشمنی انسان و شیطان اشاره کرده و روش‌های شیطان را در فریب انسان نام می‌برد. معرفی سلاح‌های مؤمن در رویارویی با شیطان و حکمت آفرینش شیطان، از جمله دیگر مباحث کتاب است.

 • دنیای جن ها و شیاطین
  • فهرست موضوعات
  • پیشگفتار
  • بخش اول معرفی جن و شياطين
   • گفتار نخست: جن چگونه موجودی است؟
    • دلیل نام‌گذاری جن
    • مطلب نخست: جن از چه ماده ‏ای آفریده شده‏ است؟
    • مطلب دوم: زمان آفرینش جن
    • مطلب سوم: شكل و نحوه‌ی ساختار جن
    • مطلب چهارم: نام های جن، در زبان عربی
   • گفتار دوم: اثبات وجود جن
    • مطلب نخست: دنیای جن، واقعیتی انكار ناپذیر است
    • مطلب دوم: دلایل وجود جن
    • مطلب سوم: رد دیدگاه كسانی كه جن را فرشته می پندارند
   • گفتار سوم: شيطان و جن
    • مطلب نخست: تعریف شیطان
    • مطلب دوم: اصل شیطان
    • مطلب سوم: چهره‌ی زشت شیطان
    • مطلب چهارم: شیطان دو شاخ دارد
   • گفتار چهارم: غذا، نوشيدنی و ازدواج جن
    • مطلب اول: خوردنی و نوشیدنی جن
    • مطلب دوم: ازدواج و تولید مثل جن
    • مطلب سوم: برخی می‌گویند: جن نمیخورد، نمی‌نوشد و ازدواج نمی‌كند
    • مطلب چهارم: ازدواج انسان با جن
   • گفتار پنجم: عُمْر و مرگ جن
   • گفتار ششم: خانه، مجلس و مکان جن
   • گفتار هفتم: مركب و سواری جن
    • حیواناتی كه با شیطان زندگی می‌كنند
   • گفتار هشتم: توانایی و ضعف جن
    • مطلب اول: نیروهایی كه الله متعال به جن داده است
    • مطلب دوم: ناتوانی جن
  • بخش دوم وظایف جن
   • گفتار نخست: هدف از آفرینش جن
    • جن به فراخور حالش مكلف است
   • گفتار دوم: جن كه از آتش آفریده شده‏ است، چگونه در آتش عذاب داده میشود؟
    • هیچگونه ارتباط نسبی میان جن و پروردگار وجود ندارد
   • گفتار سوم: فرستادگان الله متعال، به سوی جن
   • گفتار چهارم: رسالت محمد برای انس و جن است
    • گروهی از جن كه قرآن را از رسول الله یاد گرفتند
    • تفاوت در مراتب صلاح و فساد جن
   • گفتار پنجم: گواهی دادن جن در حق مسلمان‌ها
   • گفتار ششم: طبیعت شیطان و آیا ممكن است كه شیطان مسلمان شود؟
    • آیا ممكن است شیطان مسلمان شود؟
  • بخش سوم دشمنی ميان انسان و شيطان
   • گفتار نخست: دلایل،‌ پیشینه و شدت این دشمنی
    • هشدار الله متعال برای انسان، در برابر شیطان
   • گفتار دوم: اهداف شیطان
    • مطلب اول: هدف دوردست
    • مطلب دوم: هدف‌های نزدیک
   • گفتار سوم: رهبر نبرد، میان دنیای شیطان و دنیای انسان
    • سپاهیان شیطان، از میان جن و انسان هستند
    • هر انسانی همنشینی دارد
    • شیطان، دوستانش را فریب می‌دهد و رسوا می‌کند
    • شیطان، دوستانش را برای خدمت به خود و جنگ با مؤمنان بسیج می‌كند
   • گفتار چهارم: روش های شیطان در گمراه سازی انسان‌
    • زیبا جلوه دادن باطل
    • افراط و تفریط
    • جلوگیری از انجام عبادت با تأخیر انداختن آن
    • وعده و آرزو
    • اظهار خیرخواهی
    • تدریج در گمراهی
    • فراموش سازی آن‌چه مایه‌ی خیر و صلاح است
    • شیطان، به وسیله‌ی دوستانش، مؤمنان را می‌ترساند
    • شیطان از راهی وارد می‌شود، که‌ انسان خواهان آن است
    • القای شبهات
    • شراب، قمار، انصاب و ازلام
    • جادو
    • ناتوانی انسان
    • زنان و محبت دنیا
    • ترانه و موسیقی
    • سستی نشان دادن مسلمان در انجام اعمال
   • گفتار پنجم: چگونه شیطان با وسوسه‌های خود ،به درون انسان راه می‌یابد؟
    • مطلب نخست: وسوسه
    • مطلب دوم: ظاهر شدن شیاطین
    • مطلب سوم: احضار روح
    • مطلب چهارم: جن و علم غیب
    • مطلب پنجم: جن و بشقاب‌پرنده
  • بخش چهارم سلاح مؤمن، در رویارویی با شیطان
   • نخست: احتیاط و هوشیاری
   • دوم: پایبندی به كتاب و سنت
   • سوم: پناه بردن به الله متعال و جلب حمایت او
   • چهارم: مشغول شدن به یاد الله متعال
   • پنجم: پیوستن به جماعت مسلمانان
   • ششم: درك نقشه‌ها و دسیسه های شیطان
   • هفتم: مخالفت با شیطان
    • مرکبهای شیاطین
    • شتابزدگی، کار شیطان است
    • خمیا‏زه كشیدن
   • هشتم: توبه و استغفار
   • نهم: از بین بردن راه های ورود شیطان به‌ درون انسان
    • نفس انسان، در میدان نبرد
    • حضور قلب در نماز چگونه است؟
  • بخش پنجم درمان صرع
   • دلایل صرع
   • وظیفه ی ما در برابر شیاطین و جن
    • نهی از کشتن مارهای خانگی
    • زدن جن و بدگویی در حق او
    • كمك گرفتن از ذكر و تلاوت قرآن، برای مبارزه با جن
    • رسول الله جن را از بدن بیمار بیرون راند
    • فرمان امام احمد به جن و فرمان‌برداری او
    • دکتر معالج، باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟
    • طلسم و افسون
    • خرسند كردن جن
  • بخش ششم حكمت آفرينش شيطان
   • حكمت آفرینش شیطان
    • تکمیل کردن مراتب بندگی
    • ایجاد ترس در دل بندگان، از انجام گناه
    • پندی برای پندپذیران
    • آزمایش بندگان
    • نمایان‌گر قدرت كامل الله متعال
    • هر ضد، نمایان‌گر حسن ضد دیگر است
    • شیطان، واسطه تحقق شكر
    • آفریدن شیطان موجب گرم شدن بازار بندگی است
    • آشکار شدن نشانه‌ها و شگفتی های قدرت الله متعال
    • آفریدن از آتش، نشانی از قدرت اوست
    • ظهور متعلقات اسماء الهی
    • ظهور آثار ملك تام و تصرف عام
    • وجود ابلیس نشانی از حكمت تامه الله متعال است
    • الله متعال، در برابر تمام صفات خود، شایسته‌ی حمد است
    • الله متعال، آفریدگانش را به گونهای آفریده، كه نشان‌گر احكام اسما، صفات و آثار او باشند
    • وجود شیطان، موجب بوجود آمدن پسندیده‌های الله متعال است
    • الله متعال، دوست دارد كه پناهگاه دوستانش باشد
   • حکمت زنده ماندن ابلیس تا پایان دنیا
    • آزمایش بندگان
    • زنده ماندن شیطان، پاداش اعمال گذشته‌ی او است
    • زنده ماندن شیطان، برای سنگین شدن بار گناهانش است
    • زنده ماندن شیطان، برای رهبری گناه‌کاران است
    • میزان موفقیت شیطان در هلاك كردن انسان‌ها
    • تا چه اندازه شیطان، در میان بنی آدم، به اهدافش رسیده است؟
    • درباره ی كثرت هلاك شوندگان نگران نباشید
  • منابع و مراجع
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است