صفحه نخست حجیت و جایگاه حدیث و سنت جایگاه سنت در قانونگذاری
4.01 MB
1.8 MB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/29/677
جایگاه سنت در قانونگذاری نام كتاب:
مصطفی سباعی نويسنده:
عبدالحکیم عثمانی مترجم:
۲۹۸۰ تعداد دریافت: ۱۷۱۰۳ تعداد نمایش:
يکشنبه، ۱۷ خرداد (جوزا) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
يکشنبه، ۰۷ آبان (عقرب) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۶۸۶ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

پژوهشی جامع است درباره جایگاه و اهمیت سنت در تشریع اسلامی و استدلال‌های فقهی. بدون شک، پس از قرآن، سنت، مهم‌ترین مصدر قانونگذاری اسلامی است و نویسنده در این اثر کوشیده است تا علاوه بر تبیین نقش و اهمیت آن، چگونگی استنتاج‌های فقهی از سنت رسول صلی الله علیه و سلم  را شرح دهد. وی در ابتدا معنا و مفهوم سنت را تعریف و کیفیت و انگیزه‌های جعل احادیث پیامبر اکرم را بازگو می‌کند. در فصل بعد، تلاش‌های علما را برای مبارزه با روند جعل حدیث بیان نموده و دستاوردها و نتایج این تلاش‌ها را توضیح می‌دهد. او در ادامه، به شبهات وارده بر سنت در ادوار مختلف پرداخته و از جمله، به موضع اهل بدعت و خوارج، معتزله و متکلمین، خاورشناسان و برخی متفکرین معاصر اشاره کرده و ضمنِ بیانِ رویکرد آنها، دیدگاه‌هایشان را نقد و تحلیل می‌کند. نویسنده در بخش پایانی کتاب، جایگاه سنت را در تشریع اسلامی بازگو کرده و نشان می‌دهد که قرآن چگونه حاوی و حامی سنت رسول است. در پایان، زندگی ائمه اربعه و صاحبان کتب ششگانه حدیث و آثار و رویکردهای حدیثی هریک را شرح می‌دهد.

 • جایگاه سنت در قانونگذاری
  • سخن ناشر
  • مقدمه
   • ملاحظاتی پیرامون كتاب ابوریه
   • خاورشناسان در یك كلام
   • چكیده‌ دیدگاه بنده درباره كتاب ابوریه
  • بخش اول
  • فصل اول: معنای سنت و تعريف آن
   • وجوب اطاعت از رسول‌خدا در حیات ایشان
   • وجوب اطاعت از پیامبر بعد از وفاتش
   • صحابه و كیفیت فراگیری سنت های رسول‌خدا
   • علت عدم تدوین سنت در حیات رسول‌الله و آیا چیزی از سنت در زمان ایشان نوشته شد؟
   • موضع صحابه در قبال حدیث، پس از وفات رسول‌ خدا
   • مسافرت صحابه برای فراگیری حدیث به شهرهای دوردست
  • فصل دوم: مباحثی پیرامون جعل احادیث
   • جعل حدیث از چه زمانی شروع شد؟
   • آغاز جعل احادیث در چه نسلی بود؟
   • عوامل و مراکز جعل حدیث
   • اختلافات سیاسی
   • آیا خوارج نیز حدیث جعل می‌نمودند؟
   • زندیقیت
   • تعصبات نژادی، قومی، ملی و...
   • وعظ و قصه‌ پردازی
   • اختلافات فقهی و كلامی
   • جهل و ناآگاهی نسبت به دین با وجود میل و رغبت به خیر و نیكی
   • نزدیكی جستن به فرمانروایان و حكام
  • فصل سوم: تلاش های علما در برابر جریان جعل احادیث
   • اول: اسناد حدیث
   • دوم: كسب اعتماد لازم در باب احادیث
   • سوم: نقد راویان وبیان وضعیت آنان از لحاظ صدق و راستی یا كذب و دروغگویی
   • مهمترین گروه هایی كه احادیث شان پذیرفته نمی‌شود
   • چهارم: وضع اصول و قواعدی فراگیر، به منظور تقسیم‌بندی حدیث و شناخت آن
  • فصل چهارم: دستاوردها و نتایج تلاش های گسترده‌ علمای حدیث
   • تدوین سنت
   • علم مصطلح حدیث
   • علم جرح و تعدیل
   • علوم حدیث
   • برخی از كتاب هایی كه پیرامون احادیث ساختگی و جعل‌كنندگان حدیث نوشته شده است
   • برخی از كتاب هایی كه پیرامون احادیث مشهور و متداول بر سر زبانها تألیف شده است
   • اشاره
  • بخش دوم: شبهات وارده بر سنت در ادوار مختلف
  • فصل اول: موضع اهل بدعت و خوارج در قبال سنت
   • نظریه‌ خوارج
   • نظریه‌ جمهور
  • فصل دوم: موضع معتزله و متكلمین در قبال سنت
  • فصل سوم: سنت و منكرین قدیمی حجت بودن آن
  • فصل چهارم: سنت و منكرین جدید حجت بودن آن
  • فصل پنجم: سنت و كسانی كه منكر حجت بودن خبر واحد هستند
   • شبهات منكرین حجت بودن خبر واحد
   • پاسخ شبهات فوق
   • دلائل حجیت اخبار «آحاد»
  • فصل ششم: سنت و خاورشناسان
   • مروری بر اهداف خاورشناسان
   • خلاصه دیدگاه گلدزیهر درباره سنّت و شبهه افکنی وی در آن
    • موضع امویها در قبال دین
    • علمای مدینه و جعل حدیث
    • حكم دروغ گفتن به بهانه دفاع از اسلام
    • چگونگی پیدایش جعل حدیث
    • امویها و جعل حدیث
    • عوامل اختلاف در حدیث
    • معاویه و جعل حدیث
    • امویها و سوء استفاده از زهری برای جعل حدیث
   • جایگاه امام زهری در تاریخ
   • نام، ولادت و تاریخ زندگانی زهری
   • بارزترین ویژگی های زهری
   • شهرت علمی زهری
   • ستایش علما از زهری به خاطر علم فراوانش
   • جایگاه زهری در سنت
   • آثار زهری در زمینه سنت
   • دیدگاه علمای جرح و تعدیل درباره زهری
   • كسانی كه از زهری حدیث روایت نموده اند
   • رد شبهات وارده بر زهری
   • ارتباط زهری با امویها
   • ماجرای (قبة الصخرة) و حدیث (لا تشد الرحال)
   • ماجرای ابراهیم بن ولید اموی
   • تحلیلی بر این سخن زهری که: (أكرهونا علی كتابة أحادیث)
   • رفت و آمد زهری به دربار سلطان
   • زهری در ركاب حجاج ثقفی برای انجام مناسك حج
   • زهری و آموزش فرزندان هشام
   • پذیرفتن مقام قضاوت
   • ادامه بررسی شبهات خاورشناسان
    • ایجاد تغییر و تحول در مسائل عبادی توسط امویها
    • ادعای گلدزیهر مبنی بر كذب صالحین و تدلیس محدثین
    • ادعای گلدزیهر مبنی بر اینكه تأیید احادیث، شكلی و ظاهری است
    • استدلال گلدزیهر به نقد ابن عمر بر ابوهریره
    • صحیفه های مكتوب
  • جايگاه امام زهری در تاريخ
   • نام، ولادت و تاریخ زندگانی زهری
   • بارزترين ويژگيهای زهری
   • شهرت علمی زهری
   • ستایش علما از زهری به خاطر علم فراوانش
   • جایگاه زهری در سنت
   • آثار زهری در زمینه سنت
    • تدوین سنت به دستور عمر بن عبدالعزیز رحمه الله
    • زهری به حفظ احادیثی مبادرت ورزید كه اگر این كار را نمی كرد، آن احادیث از بین می رفت
    • زهری، اولین كسی بود كه توجه مردم را به سند حدیث معطوف گردانید و مردم، قبل از او چندان توجهی به اسانید نداشتند
   • دیدگاه علمای جرح و تعدیل درباره زهری
   • كسانی كه از زهری حدیث روایت نموده اند
  • رد شبهات وارده بر زهری
   • ارتباط زهری با امویها
   • ماجرای (قبة الصخرة) و حدیث (لا تشد الرحال)
   • ماجرای ابراهیم بن ولید اموی
   • تحلیلی بر این سخن زهری که: (أكرهونا على كتابة أحادیث)
   • رفت و آمد زهری به دربار سلطان
   • زهری در ركاب حجاج ثقفی برای انجام مناسك حج
   • زهری و آموزش فرزندان هشام
   • پذیرفتن مقام قضاوت
  • ادامه بررسی شبهات خاورشناسان
   • ایجاد تغییر و تحول در مسائل عبادی توسط امویها
   • ادعای گلدزیهر مبنی بر كذب صالحین و تدلیس محدثین
   • ادعای گلدزیهر مبنی بر اینكه تأیید احادیث، شكلی و ظاهری است
   • استدلال گلدزیهر به نقد ابن عمر بر ابوهریره
   • صحیفه های مكتوب
  • فصل هفتم: سنت و برخی از نویسندگان معاصر
   • خلاصه مبحث حدیث در كتاب فجرالإسلام
   • آیا جعل حدیث در زمان پیامبر آغاز شد؟
   • احادیث تفسیر
   • آیا امام بخاری، تمام احادیث صحیح را در كتابش جمع آوری نموده است؟
   • آیا عبدالله بن مبارك انسان غافلی بوده است؟
   • حدیث سد الأبواب
   • احادیث فضائل
   • احادیث ابوحنیفه
   • توجه بیش از حد مردم به سنت
   • عدالت صحابه
   • آیا صحابه یكدیگر را تكذیب می کردند؟
   • اختلاف علما در زمینه جرح و تعدیل و پیامدهای آن
   • اصول نقد سند و متن
   • اول: اصول علما در نقد حدیث
   • دوم: نقد برخی از احادیث صحیح بخاری
   • عمل به خبر واحد
   • شخصیت ابوهریره
    • نام و كنیه ابوهریره
    • اسلام آوردن و مصاحبت با رسول خدا
    • شمایل و خصوصیات
    • زهد، عبادت و تقوای ابوهریره
    • قدرت حافظه ابوهریره
    • تجلیل صحابه، تابعین و اهل علم از ابوهریره
    • كسانی كه ابوهریره از آنها روایت نموده است و نیز كسانی كه از ابوهریره روایت كرده اند
    • بیماری و وفات
   • شبهات وارده از سوی مؤلف فجر الاسلام به ابوهریره
   • ابوهریه و كتابش (أضواء علی السنة المحمدیة)
    • اختلاف نظر پیرامون نام ابو هریره
    • پیدایش و نسب ابوهریره
    • بیسواد بودن ابوهریره
    • فقیر بودن ابوهریره
    • اسلام آوردن ابوهریره و علت همراهی وی با رسول خدا
    • ماجرای گرسنگی ابوهریره و ملازمت وی با رسول خدا
    • شوخی و یاوه گویی
    • مورد استهزا قراردادن ابوهریره
    • كثرت احادیث ابوهریره
    • گرایش ابوهریره به بنی امیه
   • سخنی چند پیرامون ابوریه و كتابش
  • بخش سوم: جایگاه سنت در تشریع اسلامی
  • فصل اول: سنت و كتاب الله
   • آیا سنت، یك منبع قانونگذاری مستقل است؟
   • دلایل كسانی كه به مستقل بودن سنت در قانونگذاری معتقدند
   • دلایل منكرین استقلال سنت در زمینه تشریع
   • اختلاف نظر، بر سر استقلال یا عدم استقلال سنت در زمینه تشریع، اختلاف در واژه هاست
  • فصل دوم: قرآن چگونه حاوی سنت است؟
  • فصل سوم: نسخ سنت با قرآن و نسخ قرآن با سنت
   • نسخ قرآن با قرآن
   • نسخ سنت با قرآن
   • نسخ قرآن با سنت
  • زندگینامه ائمه اربعه و صاحبان كتب ششگانه حدیث
   • امام ابوحنیفه (80-150 هجری)
    • اصول مذهب امام ابوحنیفه
    • هیاهو و جنجالی بزرگ درباره ابوحنیفه
    • عوامل این هیاهو
    • دیدگاه امام مالك و دیگران در مورد ابوحنیفه
    • پیامدهای جنجال علیه ابوحنیفه رحمه الله
    • مسافرت های ابوحنیفه
    • آیا ابوحنیفه دیدگاه خویش را بر حدیث مقدم می نمود؟
    • جلسات علمی ابوحنیفه رحمه الله
    • سخنی منصفانه
   • امام مالك(93-179 هجری)
    • زندگی و مقام علمی مالک
    • اصول مذهب امام مالك
    • جایگاه، روایات و احادیث و شروح كتاب موطأ
    • موطأ، كتاب فقه یا حدیث؟
    • شبهه فقهی بودن كتاب موطأ
   • امام شافعی (150-204 هجری)
    • زندگی و مقام علمی شافعی
    • نقش امام شافعی در دفاع از سنت
    • اصول مذهب امام شافعی
   • امام احمد (164ـ241 هجری)
    • زندگی و مقام علمی احمد
    • اصول مذهب امام احمد بن حنبل
    • احادیث و جایگاه مسند احمد
   • امام بخاری (194ـ 206هجری)
   • امام مسلم (204ـ261 هجری)
   • امام نسائی (215ـ303) هجری
   • امام ابوداود (202ـ 275) هجری
   • امام ترمذی (209ـ 279) هجری
   • امام ابن ماجه (207ـ 273) هجری
    • جایگاه كتاب سنن ابن ماجه
  • ضمیمه
   • بیایید راه نفوذ دشمن را مسدود نماییم
   • هرگز؛ هرگز ای دشمن خدا! (با حق و حقیقت، بینی دشمن را به خاك می مالیم)
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است