صفحه نخست نبوت پیامبران و رسالت الهی
2.65 MB
1.1 MB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/412/673
پیامبران و رسالت الهی نام كتاب:
عمر سلیمان الأشقر نويسنده:
تالیف مترجم:
۲۹۸۴ تعداد دریافت: ۱۵۲۷۰ تعداد نمایش:
شنبه، ۱۶ خرداد (جوزا) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
دوشنبه، ۳۰ بهمن (دلو) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۲۹۳ تعداد صفحات: ۱۶.۵x۲۲.۵ وزیری اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

هدف از بعثت انبیای گرانقدر الهی و محتوای پیام‌ها و آموزه‌های ایشان را بیان می‌کند. نویسنده کتاب را با تعریف نبی و رسول، شرح تفاوت‌های این دو واژه، و رابطه ایمان به خدا و ایمان به نبوت رسولانش آغاز نموده و در ادامه، به تشریح و توجیه دلایل نیاز دائمی بشر به هدایت و رسولان آسمانی می‌پردازد. در فصل بعد، وظایف پیامبران را در هفت بخش تبیین کرده و آنگاه ماهیت وحی و کیفیت نزول آن را به بحث و بررسی می‌گذارد. وی در بخش بعد، ویژگی‌های مشترک انبیای الهی را برشمرده و امور و خصوصیاتی را که منحصراً برای پیامبران هستند معرفی کرده و درباره آنها توضیح می‌دهد. در بخش بعد ضمن تعریف عصمت، میزان و چگونگی برخورداری انبیای الهی از آن را شرح داده و مفاهیمی همچون عصمت ائمه و عصمت بندگان خاص بزرگان دینی را به چالش می‌کشد. حکمت معجزات گوناگون انبیاء و فضایل و شأن والای پیامبران موضوعی است که در ادامه می‌آید. بخش پایانی کتاب، شباهت‌های پنج‌گانه رسالت آسمانی و چرایی تصدیق و ایمان به آنها را بیان می‌کند.

 • پیامبران و رسالت الهی
  • پيشگفتار
  • بخش اوّل انبياء و پيامبران
   • تعریف نبی
   • تعریف رسول
   • تفاوت نبی و رسول
   • ایمان به انبیاء ورسولان الهی، یکی از اصول ایمان است
   • رابطه ی بین ایمان به الله متعال و ایمان به پیامبران و رسالت الهی
   • شمار انبیاء و رسولان الهی بسیار زیاد است
   • سرگذشت بسیاری از پیامبران، برای ما ذکر نشده
   • انبیاء و رسولان مذکور در قرآن
   • پیامبران عرب، چهار نفرند
   • اسباط
   • پیامبرانی كه در سنّت نبوی ذکر شده اند
   • راد مردان شایسته ای كه نبوّت آن‌ها مشكوك است
    • ذوالقرنین
    • تُبَّع
    • بهتر است در مورد نبوّت ذی القرنین و تبّع توقف كرد
    • خضر
   • كفر ورزیدن به یك پیامبر، كفر به همه آن‌ها است
   • نبوّت را جز با دلیل برای كسی اثبات نمی‏كنیم
  • فصل دوم نياز بشريّت به پيامبران و رسالت آسماني
   • مقدّمه
   • ابن تیمیه نیاز به پیامبران و رسالت شان را بیان می كند
   • مقایسه‏ ای بین نیاز بدن به علم طب و نیاز روح به علوم پیامبران
   • آیا عقل می تواند بی نیاز از وحی باشد
   • باطل بودن قول برهمائیان
   • زمینه های فعالّیت عقل
   • جایگاه عقل در شریعت
  • فصل سوم وظایف و مأموریت پیامبران
   • بلاغ مبین و روشنگر
   • دعوت مردم بسوی الله متعال
    • مثالی كه نقش پیامبران را توضیح می دهد
   • تبشیر و انذار
   • اصلاح و تزكیه ‏ی نفس و روان
   • تصحیح افكار منحرف و عقاید نادرست
   • اتمام حجّت
   • مدیریت و رهبری امّت
  • فصل چهارم: وحی الهی
   • مدیریت و رهبری امّت
   • راه ارتباطی الله متعال با پیامبران و فرستادگانش
   • مقام های وحی الله متعال به فرستادگانش
    • رؤیای پیامبران
    • روش فرود آمدن فرشته نزد پیامبر
    • بشارت های وحی
    • تأثیر فرشته‏ ی وحی بر پیامبر
  • فصل پنجم ویژگی های پیامبران
   • انسان بودن
   • شایستگی بشر برای حمل رسالت الهی
   • چرا پیامبران از میان فرشتگان برگزیده نشدند؟
   • مقتضای بشر بودن پیامبران و فرستادگان
    • انبیاء در معرض بلا و گرفتاری هستند
    • اشتغال انبیاء به اعمال بشر
   • ویژگی های الوهیت و فرشته بودن در آن‌ها نیست
   • كمال بشری
   • كمال در خلقت ظاهری
   • صورت های ظاهری گوناگون هستند
   • كمال در اخلاق
   • پیامبران دارای بهترین نسب بودند
   • آزادگان دور از بردگی
   • استعدادها و توانایی ها
   • نمونه‏ ی بندگی كامل الله متعال
   • مردانگی
   • چرا پیامبران همه مرد بودند
   • نبوّت زنان
   • امور منحصر به انبیاء در میان بشر
    • وحی
    • عصمت
    • پیامبران چشمشان می خوابد ولی قلبشان بیدار است
    • حق انتخاب پیامبران هنگام وفات
    • پیامبران تنها در جایی دفن می شوند كه وفات یافته اند
    • زمین جسد پیامبران را نمی خورد
    • در قبرهایشان زنده هستند
  • فصل ششم عصمت پیامبران
   • معصوم بودن در دریافت و تبلیغ رسالت
   • اموری كه با عصمت منافات ندارند
    • فراموشی و انكار آدم
    • پیامبری كه شهر مورچه ها را به آتش کشید
    • دو رکعت نماز ظهر به جای چهار رکعت
    • در قضاوت هم گاهی اشتباه می كنند
   • آنان كه این حالات را از پیامبران نفی می‏كنند، مخالف نصوص صحیح اند
   • عصمت از گناهان، زشتی كه یهود به پیامبران نسبت دادند
   • صلیبی ها، كارهای زشتی به پیامبران نسبت می دهند
   • دیدگاه امّت اسلام، درمورد عصمت پیامبران از گناه
    • معصوم بودن از گناه صغیره
    • كسانی كه انبیاء را از گناهان صغیره معصوم می دانند
   • ارتکاب گناه دلیل بشر بودن است
   • عصمت غیر انبیاء
    • عصمت المعزّ الفاطمی
    • عصمت ائمّه
   • راز عصمت پیامبران
  • فصل هفتم دلایل نبوّت
   • پیشگفتار
   • تنوّع و گوناگونی دلایل
   • اوّل: آیات و معجزات پیامبران
    • تعریف آیه و معجزه
    • انواع نشانه
   • نمونه‏ هایی از معجرات پیامبران
    • معجزه‏ ی صالح پیامبر
    • معجزه‏ ی ابراهیم
    • معجزات موسی
    • معجزات حضرت عیسی
    • معجزات خاتم الأنبیاء
   • کارهای فوق طبیعی افرادی غیر از پیامبران
    • کرامت اولیاء الله
    • حکمت اهدای کرامت، به ولی صالح چیست؟
    • نورانی شدن چوبدستی
    • غذای مبارک
    • سفینه و شیر
    • فریاد مدینه در شام طنین انداخت
    • مجموعه‏ ای از کرامت های اولیاء
    • استقامت بر ایمان، بزرگترین کرامت است
    • خوارق و امور شیطانی
   • دوم: بشارت امّت های پیشین
   • قرآن از بشارت پیامبران پیشین به محمّد ، خبر می‌دهد
    • دعوت ابراهیم
    • بشارت موسی
    • دیگر بشارت‌ های تورات
    • بشارت عیسی
    • بشارت های تورات
    • بشارت های جامع
    • بشارت‌هایی از انجیل
    • دیگر بشارت های انجیل
    • از انجیل لوقا
    • بشارت های انجیل برنابا
    • بشارت‌های دیگر کتاب‌های جهان
    • شایع بودن بشارت ها، پیش از بعثت
    • صفت پیامبر اسلام در تورات
    • این بشارت در کجای تورات است؟
    • خبر ابن الهیبان
    • بهرمندی عبدالله بن سلام از علمش
    • گواهی غلام یهودی
    • کیاست و زیرکی راهب
    • آگاهی دانشمندان یهود از زمان ظهور پیامبر اسلام
   • سوم: دقت نظر در احوال انبیاء
    • هرقل و ابوسفیان
    • زاهد پیامبران نسبت به دنیای مادّی
   • چهارم: دعوت پیامبران
    • دعوت پیامبر ما، محمّد
   • پنجم: پشتیبانی الله متعال از پیامبران
    • یک شبهه و پاسخ آن
  • فصل هشتم فضل و برتری مقام والای نبوّت
   • فصل اوّل ایمان به رسالت ها
   • فصل دوم مقارنه‏ ای بین رسالت‌های آسمانی
   • اوّل: سرچشمه و هدف از نازل کردن آن‌ها
   • دوم: رسالت عام و رسالت خاص
   • سوم: حفظ و نگهداری رسالت‌‌های آسمانی
   • چهارم: مواضع اتفاق و اختلاف در بین رسالت‌های آسمانی
   • مبادی و اصول جاویدان
   • پنجم: طولانی و کوتاه بودن و وقت نزول
   • موضعگیری آخرین رسالت آسمانی، نسبت به رسالت‌‌های پیشین
   • شریعت اسلام، به غیر خود نیازمند نیست
  • بخش دوّم رسالت های آسمانی
  • فصل اوّل ایمان به رسالت ها
   • تصدیق رسالت آسمانی، بخشی از اصول ایمان است
   • باید به همه رسالتها ایمان آورد
   • چگونه به پیغام‌های آسمانی ایمان بیاوریم
   • ایمان داشتن به قرآن، تنها تصدیق آن نیست
  • فصل دوم مقارن ه‏ای بین رسالت‌های آسمانی
   • اوّل: سرچشمه و هدف از نازل کردن آن‌ها
   • دوم: رسالت عام و رسالت خاص
   • سوم: حفظ و نگهداری رسالت‌‌های آسمانی
   • چهارم: مواضع اتفاق و اختلاف در بین رسالت‌های آسمانی
    • دین واحد
    • اسلام آوردن، چگونه تحقّق مییابد
    • هسته ی دعوت همه پیامبران
    • رسالت‌‌های پیشین، عوامل بندگی خالصانه را بیان می‌کنند
   • مبادی و اصول جاویدان
    • مسائل عقیده
    • قواعد عمومی
    • اختلاف شریعت ها
    • پیامبران، برادر پدری هستند
   • پنجم: طولانی و کوتاه بودن و وقت نزول
   • موضع گیری آخرین رسالت آسمانی، نسبت به رسالت‌‌های پیشین
   • شریعت اسلام، به غیر خود نیازمند نیست
  • فهرست منابع
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است