صفحه نخست اسلام و ادیان دیگر آشنایی با ادیان در قرآن
1.85 MB
891.04 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/47/665
آشنایی با ادیان در قرآن نام كتاب:
عبدالکریم زیدان نويسنده:
حسن سرباز مترجم:
۸۶۴۶ تعداد دریافت: ۳۱۶۰۵ تعداد نمایش:
يکشنبه، ۱۷ خرداد (جوزا) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
پنجشنبه، ۰۹ شهریور (سنبله) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۲۸۵ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب

شرح مبسوط دیدگاه اسلام درباره سایر ادیان و نحوه انعکاس اعتقادات آنها در قرآن کریم است. نویسنده در آغاز ماهیت دین را بررسی کرده و ضمن ارائه تعریف دقیقی از آن، نیاز ذاتی بشری را به ادیان آسمانی و فطری ‌بودن گرایش به دینداری در انسان را به اثبات می‌رساند. سپس ادیان و نحله‌هایی مانند یهودیت، مسیحیت، آیین زرتشت و نیز باورهای صائبیان، دهریان و مشرکان را با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم بررسی می‌کند. در پایان به صورت مفصل در مورد آیین اسلام و حقانیت آن، موضع‌گیری اسلام در برابر دیگر ادیان، گفت وگوی مسلمانان با غیر مسلمانان و برخی از اصول و قواعد فکری اسلام بحث می‌نماید. روش نویسنده بدین صورت است که نخست، آیات مربوط به موضوع مورد بحث را ذکر کرده و سپس با نقل آرای مفسران مختلف، به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته است.

 • آشنایی با ادیان در قرآن
  • فهرست مطالب
  • مقدمه‌ی مترجم
  • مقدمهی نویسنده
  • هدف از این پژوهش
  • فصل اول: تعریف دین و نیاز به آن
   • تعریف دین در لغت
   • مفهوم واژه‌ی «دین» در قرآن کریم
   • دین در اصطلاح شرعی
   • نیاز انسان به دین حق
  • فصل دوم: گرایش به دینداری در انسان
   • هر انسانی دینی دارد
   • هر انسانی بر فطرت (خداشناسی) متولد می‌‌شود
   • اعتراف به آفریدگار هستی امری فطری و بدیهی است
   • انسان با طبیعت و سرشت خود دیندار است
   • گرایش به دینداری در انسان همیشگی است
   • چرا انسان از مقتضای فطرت خود منحرف می‌شود؟
   • پدر و مادر فرزند خود را از فطرت (توحیدی) منحرف می‌سازند
   • انسان با چه چیزی از فطرت منحرف می‌شود؟
   • آشنا ساختن مردم با دین حق از لوازم ربوبیت خدا است
   • معرفی کردن دین حق به مردم بوسیله‌ی فرستادگان خدا
   • انکار شریعتهای الهی، جهل به قدر و منزلت خداست
   • ادیانی که در قرآن کریم ذکر شده‌اند
  • فصل سوم: یهودیت
   • یهودیان چه کسانی هستند و چرا به این اسم نامگذاری شده‌اند؟
   • بنی‌اسرائیل چه کسانی هستند؟
   • مبحث اول: حضرت موسی از ولادت تا رسالت
    • فرعون و تعذیب بنی‌اسرائیل
    • ولادت موسی و پرورش او در خانه‌ی فرعون
    • موسی و قتل قبطی
    • موسی بر آب مدین
    • خروج موسی با خانواده‌اش از مدین
    • سخن گفتن خدا با موسی و ارسال او به سوی فرعون و بنی‌اسرائیل
   • مبحث دوم: آمدن موسی به مصر و سرگذشت او با فرعون
    • آمدن موسی و برادرش به سوی فرعون
    • گفتگوی موسی و هارون با فرعون
    • فرعون و مسخره کردن دعوت موسی و ادعای ربوبیت و الوهیت
    • مشورت فرعون با سران قوم در مورد موسی
    • پیشنهاد درباریان به فرعون در مورد موسی
    • فرعون ساحران را جمع می‌کند
    • اجتماع ساحران و موسی در روز زینت
    • ظهور حق و بطلان سحر ساحران
    • ایمان آوردن ساحران
    • فرعون و تهدید به کشتن ساحران
    • پاسخ ساحران به تهدید فرعون
    • ایمان آوردن همسر فرعون
    • خروج موسی با بنی‌اسرائیل از مصر و به هلاکت رسیدن فرعون و لشکریانش
    • ایمان آوردن فرعون و انداختن جسد او به ساحل دریا
   • مبحث سوم: حضرت موسی به همراه بنی‌اسرائیل
    • موسی و دریافت تورات
    • موسی و درخواست رؤیت خدا
    • اوصاف تورات
    • یهودیان و پرستش گوساله
    • بازگشت خشمگینانه و اندوهناک موسی به میان بنی‌اسرائیل
   • مبحث چهارم: اخلاق يهوديان و برخی از كارهای ناپسند آنان
    • تحریف تورات
    • برخی از کردارهای زشت قوم یهود
    • برخی از ویژگی های اخلاقی قوم یهود
    • نقض عهد و پیمان
    • پیروی از هوا و هوس
    • انکار حق اگر متعلق به دشمنانشان باشد
    • حسادت یهودیان نسبت به مسلمانان
    • یهودیان و آرزوی برگشتن مسلمانان از اسلام
    • یهودیان و راه های به شک انداختن مسلمانان نسبت به اسلام
    • اصرار یهودیان بر انکار نبوت حضرت محمد (ص)
   • مبحث پنجم: برخی از باورهای یهودیان
  • فصل چهارم: نصاری (مسیحیت)
   • مبحث اول: آشنایی با نصاری، عیسی و مادرش مریم علیهما السلام
    • نصاری
    • آشنایی با حضرت عیسی
    • اطلاق لفظ «کلمه» بر عیسی
    • نامگذاری حضرت عیسی به «مسیح»
    • آشنایی با مریم مادر عیسی
    • زکریا و سرپرستی کردن مریم
    • کرامت مریم
    • مژده‌ی تولد عیسی به مریم
   • مبحث دوم: حامله شدن مریم، تولد عیسی و گفتگوی مریم با قومش
    • چگونگی حامله شدن مریم
    • دوری جستن مریم از قومش به سبب حاملگی
    • ندایی به مریم توصیه می‌کند و از او دلداری می‌نماید
    • برگشتن مریم با فرزندش به میان مردم و تهمت های ناروا
    • عیسی در گهواره سخن می‌گوید و خود را بنده‌ی خدا می‌نامد
    • عیسی در گهواره مردم را به بندگی خدا دعوت می‌کند
    • اختلاف اهل کتاب در مورد عیسی
   • مبحث سوم: عیسی پیامبر بنی‌اسرائیل
    • رسالت عیسی در قرآن کریم
    • شریعت عیسی وکتاب انجیل
    • نعمت‌های خدا بر عیسی و مادرش و معجزات او
    • یهودیان قصد کشتن عیسی را می‌‌کنند و خدا او را به آسمان می‌برد
    • فرود آمدن عیسی بر زمین
   • مبحث چهارم: غلو و کفر مسیحیان در شأن عیسی
    • معنی غلو در دین و حکم آن
    • غلو و کفر مسیحیان در شأن عیسی
    • عیسی بنی‌اسرائیل را به بندگی خدای یگانه دعوت می‌کند!
    • عیسی از دیدگاه قرآن کریم
    • مسأله‌ی آفرینش عیسی همچون آفرینش آدم است
    • عیسی بنده‌ی خداست
  • فصل پنجم: صابئیان و مجوسیان
   • مبحث اول: صابئیان
    • صابئیان در قرآن و نظریات مفسران در مورد آنان
    • قرآن کریم
    • سنت نبوی
   • مبحث دوم: مجوسیان
    • مجوسیان در قرآن کریم و نظریات مفسران در مورد آنان
  • فصل ششم: مشرکان و دهریان
   • مبحث اول: مشرکان
    • توحید الوهیت
    • تنها خدای یگانه شایسته‌ی عبادت و بندگی است
    • مفهوم عبادت
    • شرک در الوهیت
    • توحید ربوبیت
    • توحید ربوبیت امری فطری است
    • شرک در ربوبیت
    • توحید ربوبیت مقتضی توحید الوهیت است
    • اشتباه در فهم معنی عبادت
    • تقرّب جستن به خدا با عبادت کردن غیر او شرک است
   • مبحث دوم: دهریان
    • دهریان در قرآن و نظریات مفسران در مورد آنان
    • حجت منکران معاد و رد آن
    • انکار معاد کفر است
  • فصل هفتم: اسلام
   • مبحث اول: تعریف اسلام و بیان حقیقت و مقتضیات آن
    • تعریف اسلام و بیان حقیقت آن
    • شرط تسلیم شدن در برابر خدا اختیاری بودن آن است
    • دین نزد خداوند اسلام است
    • بجز اسلام دین دیگری پذیرفته نخواهد شد
    • اطلاق اسلام بر دین حضرت محمد
    • مقتضیات اسلام
    • اطاعت از تمام احکام شریعت اسلامی
    • اطاعت بدون قید و شرط و با رضایت کامل از شریعت الهی
    • تقدیم آنچه که خدا دوست دارد بر آنچه که نفس دوست دارد
   • مبحث دوم: اسلام همان دین حق و راستین است
    • عنوان اسلام و مضمون آن
    • دلایلی بر این که اسلام همان دین حق و راستین است
    • اعجاز قرآن بزرگترین دلیل
    • شروط تحدّی
    • قرآن کریم و شروط تحدی
    • نتیجه‌ی تحدّی قرآن
    • استمرار تحدّی قرآن کریم
    • حفظ قرآن توسط خداوند و نظریات مفسران در مورد آن
    • امکان عملی محفوظ ماندن قرآن کریم
    • انکار نبوت حضرت محمد از روی نادانی و عناد
    • اثبات نبوت حضرت محمد در واقع اثبات نبوت پیامبران پیشین است
    • اسلام خاتم ادیان آسمانی است
   • مبحث سوم: رابطه‌ی اسلام با ادیان دیگر
    • ادیان آسمانی و ادیان ساختگی
    • رابطه‌ی اسلام با ادیان ساختگی
    • رابطه‌ی اسلام با ادیان آسمانی
   • مبحث چهارم: موضع اسلام در برابر پیروان دیگر ادیان
    • اسلام دین همه‌ی انسان‌ها است
    • پذیرش اسلام بر همه‌ی انسان‌ها واجب است
    • رستگاری اهل کتاب مشروط به ایمان آوردن به نبوت و رسالت حضرت محمد است
    • هر کس به نبوت حضرت محمد ایمان نیاورد، کافر می‌شود
    • سوره‌ی «بیّنه» و دلالت آن بر کفر اهل کتاب و مشرکان
    • گفتگو با غیرمسلمانان
    • روش دعوت به اسلام
    • در جدال و گفتگو با اهل کتاب باید صراحت را بخرج داد
   • مبحث پنجم: بعضی از اصول و قواعد کلی در اسلام
    • رفع حرج
    • عدالت
    • هیچ کس مسؤولیت گناه دیگری را برعهده نمی‌گیرد
    • عقوبت (باید) به اندازه‌ی جرم باشد
    • تعاون و همکاری بر نیکی و تقوا و عدم همکاری بر گناه و تجاوز
    • حکومت مبتنی بر اصل شورا
    • مسؤولیت فرد در برابر اصلاح جامعه
  • خاتمه
  • فهرست منابعی که در ترجمه‌ی کتاب مورد استفاده قرار گرفته‌اند
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است