صفحه نخست اسلام و علوم و عقاید جدید، تجدید حیات فکری اسلام و نابسامانیهای روشنفکران - جلد سوم
2.36 MB
1020.64 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/48/551
اسلام و نابسامانیهای روشنفکر... نام كتاب:
محمد قطب نويسنده:
محمد علی عابدی مترجم:
۷۱۹۶ تعداد دریافت: ۲۵۹۱۷ تعداد نمایش:
يکشنبه، ۱۷ خرداد (جوزا) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
يکشنبه، ۱۸ خرداد (جوزا) ۱۳۹۳ به روز رسانی:
۴۴۲ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
دیگر جلدهای این کتاب
برچسب‌های این کتاب

اثر پژوهشی بسیار مفصلی است که به بیان اقتضائات دینی، فرهنگی و اجتماعی اسلام در عصر حاضر پرداخته و نسل جوان مسلمان و نواندیشان دینی یاری می‌رساند تا برای پرسش‌های خود درباره کارآمدیِ دین در قرن اخیرِ پاسخ‌های مُتقن و قاطعی بیایند. شبهات دینی و اعتقادی‌ای که از جانب اسلام‌پژوهانِ غربی و دشمنان اسلام مطرح می‌شود، مسلمانان، به ویژه نسل جوان، را دچار سر در گمی و حیرت کرده، تا جایی که حتی برخی از متفکران دینی از ارائه ادلّه و جواب‌های قانع‌کننده عاجزند، و این عجز و درماندگی، نه به خاطر بی‌بضاعتی دین اسلام، که به علت ناآگاهی از سنت و فرهنگِ غنی و پربار اسلامی است. نویسنده در این اثرِ سه جلدیِ مبسوط – که در اینجا به صورت یک جلد کامل درآمده است – به این شبهات و پرسش‌ها پرداخته و ضمن پاسخ به خرده‌گیری‌ها و ایرادهای گوناگون در مقولات مختلف، حس اعتماد به نفسِ ناشی از پیشینه پربار دینی و فرهنگی را در خواننده برمی‌انگیزد. وی در جلد نخست، دیدگاهِ اسلام عزیز را در قبال مسایل زیر شرح می‌دهد: برده‌داری، مالکیت فردی، امتیاز طبقاتی، صدقات، سرمایه‌داری، نظام تیول، قوانین کیفری، ارتجاع، تمدن امروز، غرایز، آزادی فکر، کمونیسم و طوایف غیر مسلمان. در جلد دوم، بحث را با عصر جنبش و تطور و نیازهای آن آغاز می‌کند و به نقش و تأثیر سه دانشمند یهودی (کارل مارکس، زیگموند فروید و امیل دورکیم) در ایجاد بنیان‌های فکری جدید در علوم انسانی و مقابله با آموزه‌های ناب اسلامی می‌پردازد. در ادامه، پس از تشریح دیدگاهِ حقیقی اسلام درباره ارتجاع و تعصب دینی، رابطه متقابل اسلام و غرب و اسباب و شرایط آن را به بحث می‌گذارد. سرآغازِ جلد سوم، تعریف انسان و ماهیت و طبیعت اوست. در ادامه، نیاز انسان به دین و چگونگی تطابق آن با فطرت بشر تبیین شده و برآوردِ نیروهای خیر و شر در وجود او شرح داده می‌شود. دیگر مباحث این فصل، عبارتند از: ثابت و متطور در هستی انسان، اصول عالی انسانیت، تفسیر انسانی برای انسان، فردیت و اجتماعیت انسان و خطوط متقابل در نفس بشریت.

 • اسلام و نابسامانیهای روشنفکران - جلد سوم
  • جلد اول
   • مقدمه ی مؤلف
   • مقدمه مؤلف در چاپ چهارم
   • آیا مقاصد دین بپایان رسیده؟
    • آیا انسان بی‌عقیده در جهان دارای ارزش هست؟
    • اسلام با این اقدام دو سود بزرگ را در نظر گرفته
   • بردگی در اسلام
    • آثار بردگی هنوز در جهان مشهود است
   • اسلام و سرمایه داری
   • اسلام و مالکیت فردی
    • آیا مالکیت فردی یک جنبش غریزی و یک اصل فطری است!؟
   • اسلام و امتیاز طبقاتی
   • اسلام و صدقات
   • زن در اسلام
   • اسلام و نظام تیول
   • اسلام و قوانین کیفری
   • اسلام و ارتجاع
   • اسلام و تمدن امروز
   • دین و اختناق غرایز
   • اسلام و آزادی فکر
    • اما ما مسلمانان در اسلام چه احتیاجی باین بی‌دینی داریم؟
   • آیا دین افیون ملت هاست؟
   • اسلام و ملیت‌های غیرمسلمان
   • آیا اسلام نظام خیالی و اعتباری است؟
   • اسلام و نظام کمونیستی
   • راه کدام است؟ و چگونه باید رفت؟
    • امروز چگونه و از چه راهی بحقیقت اسلام می‌توان رسید؟
  • جلد دوم
   • مقدمه
   • مقدمه ی مترجم
   • مقدمه مؤلف
   • عصر جنبش و تطور
   • اين سه نفريهودی
   • شهادت تاریخ
   • ثابت و متطور در هستی انسان
   • شهادت قرن بیستم
   • اسلام و ارتجاع
   • ما و جهان غرب
   • انحراف ما و انحراف آنها
  • جلد سوم
   • مقدمه مؤلف
   • اولاً انسان چیست؟
   • طبیعت دوگونه
   • خطوط متقابل در نفس بشریت
   • بیم و امید
   • دوستی و دشمنی
   • حسی و معنوی
   • ایمان به محسوسات و ایمان به غیب
   • واقع و خیال
   • مسئولیت و آزادی از مسئولیت
   • مثبت و منفی
   • فردیت و اجتماعیت
   • نیروهای حکمکننده و بازدارنده
    • نیروهای حکم کننده
    • نیروهای بازدارنده
   • دین و فطرت
   • اصول عالی انسانیت
   • اصول عالی انسانیت
   • خیر و شر
   • پایدار و ناپایدار در هستی انسان
   • تفسیر انسانی برای انسان
   • میان واقع و خیال
   • سخنی با دوستان
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است