1.16 MB
597.74 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/31/496
مبانی فقه نام كتاب:
عبدالکریم احمد محمدی نويسنده:
تالیف مترجم:
۴۲۱۳ تعداد دریافت: ۱۶۱۱۹ تعداد نمایش:
يکشنبه، ۱۷ خرداد (جوزا) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
دوشنبه، ۲۲ آبان (عقرب) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
موجود نیست تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

بیان مقدماتی اصول فقه و شیوه استنباط و استدلال‌های فقهی است، در اثر حاضر مبانی فقه شافعی با نثری شیوا بیان شده است تا خوانندگان علاقه‌مند – به ویژه طلاب علوم اسلامی – با شیوه‌های صحیح مطالعات فقهی آشنا شوند. نویسنده، کتاب را با تعریف اصول فقه و تقسیم‌بندی و معرفی انواع احکام و زیرمجموعه‌های هر یک (مانند انواع واجب یا مباح) آغاز می‌کند. در ادامه، به شیوه استخراج احکام از کلام و لفظ و همچنین، راه‌های شناخت معانی لغت می‌پردازد. وی در این بخش، بسیاری از اصطلاحات تخصصی (مانند فرمان یا خبرِ عام، انواع تخصیص و اجماع و تبیین) را توضیح می‌دهد و خواننده را با جزئیات شیوه استدلال فقهی از الفاظ رسول- صلی الله علیه وسلم- آشنا می‌سازد. در بخش بعدی کتاب به توضیح شیوه استدلال از قرآن کریم و سنت نبوی می‌پردازد. در این بخش انواع خبر را تعریف می‌کند و شرط‌های لازم را برای کفایت فقهیِ خبر برمی‌شمارد. در پایان به توصیف خبر واحد و اقسام آن و معیارهای پذیرش آن اشاره می‌کند.

 • مبانی فقه
  • سخنی با خوانندگان
  • تعریف اصول فقه
   • الف- کلمه اصول
   • ب- کلمه فقه
   • شرح تعریف
   • موضوع علم اصول فقه
   • نتیجه این علم
   • استمداد آن
   • حکم آموزش و آموختن اصول فقه
  • بخش اول: احکام
   • فرق بین حکم تکلیفی و حکم وضعی
   • حاکم
   • اقسام حکم تکلیفی
   • واجب
    • انواع واجب
    • الف- از جهت وقت
    • ب- از جهت فاعل
    • ج- از جهت مقدار
    • و- از جهت تعیین مطلوب
   • مندوب
    • سنن هدی
    • سنن زایده
    • نوافل
   • حرام (محظور)
   • مکروه
   • مباح
    • مباح بر سه قسم است
   • اقسام حکم وضعی
   • سبب
    • سبب بر دو نوع است
   • شرط
   • مانع
   • عزیمت و رخصت
   • صحت و بطلان
   • ادا و قضا و اعاده
   • محکوم علیه
   • محکوم فیه
  • بخش دوم: در کیفیت استخراج احکام از الفاظ
   • راه شناخت معانی لغت
    • نقل‌های متواتر
    • نقل‌های آحاد
    • استنباط عقل از نقل
   • اسامی شرعی
   • اقسام لفظ از جهت قوت دلالت
   • حکم اقسام فوق
   • امر
    • صیغه امر
    • امر مقتضی وجوب است
    • معانی دیگر صیغه امر
    • صیغه‌هایی که مانند صیغه امر دال بر وجوبند
    • امر به شیء امر به چیزی است که بدون آن امر صورت نگیرد
    • چند فرع بر این قاعده
    • آیا صیغه مطلق امر دلالت بر تکرار مأموربه می‌دهد؟
    • آیا امر را پس از صدور فوراً باید فرمان برد؟
   • نهی
    • صیغه نهی
    • مقتضیات نهی
    • مواردی که به نهی در اقتضای تحریم محلق می‌شود
    • بعضی از معانی صیغه نهی غیر از تحریم
    • احوال نهی
    • تأثیر نهی در منهی عنه
   • عموم و خصوص
    • شرح تعریف
    • صیغه‌های عام
    • مقتضای صیغه‌های عموم
    • توجه اعتضار به مخالف فرمان عام
    • اندفاع اعتراض از موافق فرمان عام
    • لزوم نقض و خلف بر خبرهای عام
    • صحت اعتماد بر صیغه‌های عموم در تحلیل یا تحریم
    • یاران گرامی رسول الله که اهل لغت نیز بودند
    • آیا خطابی که متوجه رسول الله است، امت را شامل می‌شود؟
    • آیا خطابی که متوجه امت است، رسول الله را شامل می‌شود؟
    • آیا خطاب به یک فرد عموم دارد؟
    • آیا جمع مذکر شامل زنان می‌شود؟
   • حکایت حال
    • مواردی که به عموم ملحق می‌شود
    • اعتبار به عموم لفظ است نه خصوص سبب
   • توجه
   • خاص
   • تخصیص
    • آیا عمل به عام قبل از بحث از مخصص جایز است؟
    • انواع مخصّص
    • اولاً‌: مخصص‌های متصل
    • تخصیص به شرط
    • تخصیص به غایت
    • تخصیص به صفت
    • تخصیص به بدل
    • تخصیص به استثنا
    • انواع استثنا
    • شروط صحت استثنا
    • ثانیاً‌: مخصص‌های منفصل
    • تخصیص به نص، و این شامل انواع زیر است
    • تخصیص عموم کتاب و سنت به اجماع
    • تخصیص نص به حس
    • تخصیص به عقل
   • مطلق و مقید
    • حمل مطلق بر مقید
   • مجمل و مبین
    • انواع اجمال
    • اجمال تصریف
    • اجمال در اصل وضع لغوی، مانند
    • اجمال در حرف ، مانند لفظ (من) در این آیه: ﴿فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ﴾
    • اجمال در اسامی شرعی
    • روش برخورد با مجمل
    • نمونههایی از نصوص کتاب و سنت که مجمل نیستند
   • بیان
    • انواع بیان
    • وقت بیان
  • بخش سوم: در بیان ادلّه
  • اصل اول‌: کتاب
   • تواتر قرآن
   • آیا قرائت‌های شاذ می‌تواند به عنوان دلیل بدان استدلال شود
   • محکم و متشابه
  • اصل دوم‌: سنت
   • سنت اصلی از اصول شرع است
   • سنت در معنی به کتاب برمی‌گردد
   • طرق روایت سنت
    • اولاً‌: تواتر
    • شروط خبر متواتر
    • فایده خبر متواتر
   • ثانیاً‌: خبرهای آحاد
    • خبر واحد مفید ظن است
    • تعبّد به خبر واحد
   • تقسیم اخبار آحاد
    • اولاً‌: از جهت عدد راویان
    • الف- مشهور
    • ب- عزیز
    • ج- غریب
    • ثانیاً‌: تقسیم حدیث از حیث قبول و ردّ
   • اقسام خبرهای آحاد مقبول
    • صحیح لذاته
    • شرح تعریف
    • الف- عدالت راوی
    • ب- ضبط روایت
    • ج- عدم شذوذ
    • د- عدم علت
    • هـ - اتصال سند
    • حسن لذاته
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است