2.73 MB
1.06 MB
887.28 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/37/493
فقه خانواده در جهان معاصر نام كتاب:
وهبه زُحَیلی نويسنده:
عبدالعزیز سلیمی مترجم:
۶۵۷۴ تعداد دریافت: ۲۳۸۱۵ تعداد نمایش:
يکشنبه، ۱۷ خرداد (جوزا) ۱۳۸۸ تاریخ افزودن:
سه شنبه، ۲۶ دی (جدی) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
موجود نیست تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

فقه خانواده در جهان معاصر
(وهبه زخیلی)
شرح و توضیح مبسوط مسایل و احکام گوناگون مربوط به خانواده مسلمان است. نویسنده در این اثر جامع، کوشیده است تا طیف گسترده‌ای از مباحث شرعی و اخلاقی مبتلا به خانواده‌های مسلمان را مطرح نموده و با بهره‌گیری از کلام الله مجید و سنت حسنه پیامبر پاک اسلام به آن‌ها پاسخ گوید. وی نیازهای خانواده مسلمان را با اقتضائات دنیای معاصر تطبیق داده و ضرورت‌هایی را خاطرنشان می‌سازد که لازم است در برخورد با جلوه‌های فریبندة مدرنیته غربی لحاظ گردد. او بحث را با ویژگی‌های نهاد خانواده آغاز کرده و سپس، حقوق خصوصی و عمومی تک تک اعضای خانواده را برمی‌شمارد. در ادامه، ضمن بررسی دقیق فعالیت‌ها و روابط مختلف در یک خانواده مسلمان و مسایل و احکام مربوط به آن‌ها (مانند تنظیم خانواده، جشن‌ها و رسم‌های گوناگون، اختلاط زن و مرد، ارایش و پوشش و امثال آن)، شرایط و احکام مربوط به طلاق و پیامدهای آن را شرح می‌دهد.

 • فقه خانواده در جهان معاصر
  • مقدمه مؤلف
  • بخش اول: ویژگی‌های نهاد خانواده
  • مقدمه موضوع
   • یگانگی بشری
   • امتیازهای زنان
   • برخی از تفاوت‌های موجود میان زنان و مردان
    • ادای شهادت
    • استحقاق میراث با خویشاوندان
    • دیه زنی كه به صورت غیر عمد به قتل رسیده باشد
    • به دست گرفتن ریاست حكومت
    • مدیریت خانوادگی مردان
   • خانواده چیست؟
   • انواع خانواده‌ها
   • اهمیت خانواده
   • پاره‌ای از مشكلات خانواده‌ها در دنیای معاصر
   • ویژگی‌های نهاد خانواده مسلمان
   • پایه‌های نهاد خانواده
   • تربیت فرزندان
   • اصول تربیت اسلامی
    • تربیت ایمانی
    • تربیت بدنی
    • تربیت عبادی
    • آموزش زبان عربی و علوم مفید
    • تربیت اخلاقی
    • تربیت معنوی
    • تربیت اجتماعی
    • آموزش فنی و حرفه‌ای
    • تربیت عاطفی و انسانی
    • تربیت فكری
    • تربیت بهداشتی
    • تربیت زیبایی و آراستگی
    • تربیت جنسی
  • بخش دوم: مراحل تشكيل خانواده
  • ويژگي‌های خانواده
   • اول: مقدمات ازدواج
    • ازدواج واجب
    • ازدواج مستحب
    • ازدواج حرام
    • ازدواج مكروه
    • ازدواج مباح
    • ازدواج زودهنگام
    • مشكلات ازدواج
   • مبحث اول: مقدمات ازدواج
    • هدف ازدواج
    • حكم ازدواج
    • ویژگی‌های مرد ایده‌آل
    • ویژگی‌های زن ایده‌آل
    • ایمان و اخلاق
    • دختر یا بیوه؟
    • اهل عشق و محبت
    • عقیم نبودن
   • مبحث دوم: رسمیت یافتن ازدواج
   • مبحث سوم: موانع ازدواج شرعی
    • محرمات ابدی
    • محرمات سببی
    • محرمات به دلیل دامادی
    • محرمات به دلیل رضاع
    • محرمات موقت
    • مطلقه ثلاثه
    • زن بلاتكلیف
    • آنانی كه از هیچ آئین آسمانی پیروی نمی‌كنند
    • خواهر همسر و محارم او
    • همسر پنجم
   • شروط چند همسری
    • چند همسری
    • ولی نكاح
    • شرط‌های ازدواج
    • شروطی كه عمل به آن‌ها لازم است
    • شروط صحیحی كه عمل به آن‌ها ضروری نیست
    • شروطی كه باطلند و وفای به آن‌ها روا نیست
    • شروط صحت ازدواج
    • حضور شهود
    • عدم محرمیت
    • عدم اكراه
    • نكاح در حال احرام نباشد
    • نكاح دائم باشد
    • نكاح موقت
    • مشخص بودن زوجین
    • علمای مالكی برای صحت عقد سه شرط دیگر را در نظر گرفته‌اند
    • وجود ولی
    • شروط عملی شدن ازدواج
    • شروط ضرورت یافتن نكاح
    • شایستگی (هم‌شأن بودن) و تناسب
    • مستحبات ازدواج
   • مبحث چهارم: آثار و پیامدهای ازدواج
    • حداقل مهریه
    • مهریه معلوم و مهریه نامعلوم
    • انواع عقدهای باطل و صحیح
    • عقد موقت
    • نكاح متعه
    • نكاح تحلیل
    • خواستگاری بر روی خواستگاری دیگران
    • نكاح شغار
    • نكاح پنهانی
    • ازدواج مدنی
    • ازدواج عرفی
    • ازدواج مسیار
  • بخش سوم: حقوق عمومی و خصوصی اعضای خانواده
  • حقوق عمومی و خصوصی اعضای خانواده
   • انواع حقوق و مسئولیت‌ها
   • اول: حقوق شوهر
    • اطاعت مشروع
    • توانایی جسمی
    • مسئولیت‌ مادی
    • منزل محوری
    • محافظت از ثروت و حیثیت
    • كار در منزل
    • آرایش و آرایستگی
    • تأدیب مشروع
    • سكونت در خانه شوهر
    • پرستاری
    • طلاق و رجعت
    • طلاق حرام
    • طلاق مكروه
    • طلاق واجب
    • طلاق مستحب
    • طلاق مباح
    • خُلع
    • عدّه
   • حقوق شوهر بر همسر به مفهوم امروزی
   • دوم: حقوق زن
    • معاشرت و رفتار مشروع
    • محافظت از کرامت زن
    • برآورده نمودن نیاز همسر
    • حفظ اسرار زناشویی
    • آداب همبستری
    • حقوق مادی زنان
    • مهریه
    • مخارج زندگی
    • حقوق زن بر شوهر به مفهوم امروزی
    • رضاع و شیرخوارگی
   • سوم: حقوق مشترک زن و شوهر
    • حق عمل زناشویی
    • اثبات نسب فرزندان
    • ارث بردن
    • آیا عقل و دین زنان ضعیف است؟
    • تربیت فرزند
   • چهارم: حقوق فرزندان
    • حقوق قبل از تولد
    • حق حیات
    • مادر خوب
    • محافظت از سلامت جنین
    • حقوق پس از تولد
    • خواندن اذان و اقامه
    • نام نیک
    • نام‌های مکروه
    • نام‌های حرام
    • القاب
    • عقیقه
    • تحنیک
    • تبریک تولد نوزاد
    • تراشیدن سر
    • ختنه
    • سوراخ کردن گوش
    • نسب
    • دادن شیر
    • مهربانی با کودک
    • تداوی
    • الگویی ارزشمند
    • حُسن انتخاب مربی
    • تربیت خوب
    • آموزش مفید
    • مساوات میان فرزندان
    • هزینه فرزندان
    • ارث
   • پنجم: حقوق والدین بر فرزندان
    • نیکی و فرمانبرداری
    • تواضع با پدر و مادر
    • سپاسگزاری از آنان
    • مقدم بودن والدین بر جهاد
    • حرام بودن ناسزا به آنان
    • جدایی از همسر به خاطر پدر و مادر
    • تربیت و تنبیه فرزندان
    • ایجاد محدودیت (حجر)
    • طلب آمرزش
    • اجرای وصیت
    • پرداخت قرض
    • صله رحم
   • ششم: حقوق اطفال و سالمندان
    • هدف از این مبحث
    • حقوق کودکان
    • حقوق سالمندان
    • حقوق اطفال
    • احکام مربوط به اطفال
    • احکام جنین
    • تحولات جنین
    • تصرفاتی که مطلقاً به نفع کودک باشد
    • تصرفاتی که مطلقاً به ضرر او تمام شود
    • تصرفات و تصمیماتی که نفع و ضرر آن‌ها هر دو ممکن است
    • ارتکاب جرم از طرف کودکان
    • ولایت بر کودکان
    • ترتیب ولایت
    • ولایت بر اموال
    • ضوابط و شرایط ولایت
    • صلاحیت اولیاء
    • حکم تصرفات پدر
    • احکام وصایت
    • دوگونه وصیّ
    • سرپرستی کودکان
    • احکام مربوط به مخارج کودکان
    • تربیت اطفال
    • حقوق سالمندان
    • مراقبت‌های پزشکی از سالمندان
    • خانه سالمندان
    • مخارج سالمندان
    • فعالیت سالمندان
    • کارهای متناسب با توانایی سالمندان
    • قوانین و لوایح مربوط به حقوق سالمندان
    • خلاصه موضوع
    • حقوق سالمندان
   • هفتم: حقوق خویشاوندان
    • نیکوکاری
    • وصیت برای خویشاوندان
    • محبت با خویشاندان
    • صله رحم
   • هشتم: حقوق همسایگان
    • مساعدت
    • امانت دادن
    • هدیه دادن
    • پرهیز از اذیت و آزار
    • مراعات حقوق همسایه‌ها
   • نهم: حقوق دوستان
    • تحریم اختلاط
    • زیارت دوستان
    • انتخاب دوست خوب
    • مهمانداری
   • دهم: حقوق جامعه اسلامی
    • اهتمام به مصالح و مسائل درجه اول
    • دعوت به توحید و تطبیق شریعت
    • دعوت به دادگری و آزادی و شوری
    • دعوت به خیر و فضیلت
    • دعوت به همکاری ملت‌ها و گفتگوی تمدن‌ها
    • دعوت به صلح و جهاد
  • بخش چهارم: فعالیت‌ها و مسئولیت‌های خانوادگی
  • فعالیت‌های خانوادگی
   • 1- تنظیم خانواده
    • تنظیم نسل
    • تحدید نسل و انفجار جمعیت
    • حکم «عزل» و منع بارداری
    • حکم سقط جنین
   • 2- عادات و رسوم جشن و عزا
    • مراسم عروسی
    • مراسم مهمانی
    • تعزیه و مسائل مربوط به آن
    • مجالس لهو و لعب
    • دیر خوابیدن
    • ترک قرائت قرآن
   • 3- فعالیت‌های ورزشی و تفریحی
    • ورزش
    • فوائد ورزش
    • ارائه خدمات به مادران و نوزادان
    • لباس و آراستگی
    • حدود عورت مردان و زنان
    • آراء علما در مورد حدود عورت
    • مردان
    • زنان
    • عورت کودکان
    • انواع زینت و آرایش
    • لباس
    • شروط لباس پوشیدن
    • انواع زینت و آراستگی
    • رفتارهای انسانی مشترک میان مرد و زن
   • 4- کار و مشغلت خانواده
    • رشوه دادن به مسئولین حکومتی
    • کار خارج از منزل
    • حفظ پوشش اسلامی
    • اجازه ولی یا شوهر
    • ضرورت کار کردن
    • کار مشروع
    • کار متناسب
    • کار سیاسی
    • کار قانون‌گذاری
    • امامت و قضاوت زنان
   • 5- ثروت و مالکیت از نظر اسلام
    • مالکیت مطلق نیست
    • ثروت و فساد
    • انتفاع از اموال
    • مشروعیت ثروت
    • سرمایه‌گذاری سازنده
    • اعتدال در خرج کردن
    • عدم تبعیض
    • شکر نعمت و تواضع
   • 6- روابط با غیرمسلمانان
    • مراقبت و مهربانی با حیوانات
  • بخش پنجم: پایان زندگی زناشویی و پیامدهای آن
  • پایان زندگی زناشویی و پیامدهای آن
   • موضوع اول: طلاق
    • تفاوت فسخ نکاح و طلاق
    • حکم طلاق
    • وجود زوجیت حکمی یا حقیقی
    • طلاق به صورت صریح یا کنایه
    • انواع طلاق
    • اول: به اعتبار کلمات
    • دوم: طلاق از نظر سنت و بدعت بودن
    • سوم: طلاق از نظر امکان بازگردانیدن یا عدم بازگردانیدن همسر
    • چهارم: طلاق تنجیز و تعلیق و اضافه
   • موضوع دوم: رجعت
    • انواع رجعت
    • احکام زن مرتجعه
   • موضوع سوم: خُلع
    • پیامدهای خلع
   • موضوع چهارم: جدایی از طریق دادگاه
    • ناتوانی شوهر در تهیه مخارج زندگی
    • جدایی به خاطر عیب و نقص شوهر
    • جدایی به خاطر بدرفتاری و بدخلقی شوهر
    • مفقودالاثر یا محبوس شدن طولانی شوهر
    • مرتد یا مسلمان شدن زن یا شوهر
   • موضوع پنجم: إیلاء
    • حکمت ایلاء
    • شروط ایلاء
    • حکم ایلاء
   • موضوع ششم: سوگند ظِهار
    • شروط ظهار
    • پیامدهای ظهار
   • موضوع هفتم: لِعان
    • حکمت لعان
    • شروط لعان
    • جدایی از طریق لعان
   • موضوع هشتم: عده زنان
    • حکمت عده
    • حکم شرعی و سبب عده
    • دلایل واجب بودن رعایت عده
    • قرآن
    • انواع عده
    • عده از طریق عادت زنانه
    • عده ماهیانه
    • وضع حمل
    • نفقه زنان در مدت عده
  • سخن پایانی
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است