صفحه نخست حجیت و جایگاه حدیث و سنت بررسی حجیت اخبار آحاد در عقیده
2.23 MB
888.88 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/29/1337
بررسی حجیت اخبار آحاد در عقی... نام كتاب:
علی صارمی نويسنده:
تالیف مترجم:
۲۰۷۶ تعداد دریافت: ۱۱۹۶۳ تعداد نمایش:
يکشنبه، ۱۱ دی (جدی) ۱۳۹۰ تاریخ افزودن:
دوشنبه، ۳۰ بهمن (دلو) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۳۲۷ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

بررسی تفصیلیِ دلایل موافقان و مخالفان حجیت «خبر واحد» در مسایل اعتقادی است. خبر واحد، اصطلاحاً روایتی است که تعداد راویان یا روش‌های روایتِ آن، به حدّ تواتر نرسیده باشد. بدین دلیل، در مباحث سنت نبوی، برخی از اصولیین چنین خبری را «مظنون الصّدق» (دارای شک در صحت و درستی) تلقی کرده‌اند. حجیتِ خبر واحد در اثبات عقاید اسلامی، محل اختلاف است؛ یعنی گروهی از علما چنین خبری را در حوزه عقاید غیر قابل استناد می‌دانند و گروهی دیگر، آن را موجب حصول علم و قابل احتجاج. نویسنده در این اثر، ادله هر دو گروه را به صورت مشروح بررسی کرده و درباره اختلاف آنان به قضاوت می‌نشیند. وی پس از توضیحِ معنای خبر و تبیین مفهومِ حصرِ خبر در صدق و کذب، اقسام خبر را معرفی کرده و به تشریح معنای عقیده و ظنّ می‌پردازد. در فصل بعد، چگونگی عمل به اخبار آحاد و حکم آن را شرح داده و آنگاه ادراک حاصل از خبر واحد و تأثیر آن را در عقیده بازگو می‌کند. استفاده از خبر واحد و متواتر در افاده علم، تفاوت عقول در حصول یقین، اختلاف دیدگاه محدثین با متکلمین اصولی در این مورد، رویکرد مهاجرین و انصار به خبر واحد و اصلاح دیدگاه مسلمانان در تعامل با سنت نبوی از جمله دیگر موضوعات کتاب است.

 • بررسی حجیت اخبار آحاد در عقیده
  • مقدمه
  • فصل اول: کلیات
   • 1-1- مفهوم خبر
    • 1-1-1- خبر در لغت
    • 1-1-2- تعریف خبر از نظر علما
   • 1-2- حصر خبر در صدق و کذب
    • 1-2-1- نظر جمهور
    • 1-2-2- نظر نظام
    • 1-2-3- نظر جاحظ
    • 1-2-4- نظر راغب
    • 1-2-5- اثر اختلاف حصر خبر در صدق و کذب
   • 1-3- اقسام خبر
    • 1-3-1- اقسام خبر از حیث صدق و کذب
    • 1-3-2- اقسام خبر از حیث تعداد راوی
   • 1-4- عقیده
    • 1-4-1- تعریف لغوی
    • 1-4-2- تعریف اصطلاحی
    • 1-4-3- ماهیت عقیده
   • 1-5- مفهوم ظن
    • 1-5-1- ظن در لغت
    • 1-5-2- ظن در قرآن
    • 1-5-3- ظن در احادیث
  • فصل دوم: خبر واحد و عمل به آن
   • 2-1- خبر واحد
    • 2-1-1- تعریف اصولیین
    • 2-1-2- تعریف محدثین
    • 2-1-3- اختلاف علما در تعریف خبر واحد
   • 2-2- حکم عمل به اخبار آحاد
    • 2-2-1- دلایل حجیت خبر واحد
    • 2-2-2- منکرین عمل به خبر واحد
  • فصل سوم: ادراک حاصل از خبر واحد و تأثیر آن در عقیده
   • (پیشگفتار)
   • 3-1- افاده‌ی علم یا ظن
    • 3-1-1- شرایط صحت احادیث آحاد
    • 3-1-2- قائلین به افاده‌ی ظن و عدم حجیت خبر واحد در عقیده
    • 3-1-3- جمع بندی دلایل
    • 3-1-4- نقد دلایل قائلین به افاده‌ی ظن
    • 3-1-5- قائلین به افاده‌ی علم و حجیت خبر واحد در عقیده
    • 3-1-6- دلایل قائلین به افاده‌ی علم
   • 3-2- علم ضروری و علم نظری
    • 3-2-1- فرق بین علم ضروری و نظری
    • 3-2-2- علم مستفاد از خبر واحد
    • 3-2-3- ظاهر و باطن علم
   • 3-3- خبر واحد و متواتر در افاده‌ی علم
   • 3-4- خبر واحد و قرائن مربوط به آن
    • اعتراضات بر این بحث و جواب آن‌ها
    • 3-4-1- قرائن و تأثیر آن‌ها در افاده‌ی علم
    • 3-4-2- ظنی‌بودن قرائن
    • 3-4-3 ملاک، قبول امت یا قبول اهل علم
    • 3-4-4- قبول امت، اجماع یا به منزله‌ی اجماع
    • 3-4-5- تلقی به قبول از سوی امت قرینه‌ی صحت خبر
   • 3-5- تفاوت عقول در حصول یقین
    • 3-5-1- عقل نزد معتزله
    • 3-5-2- عقل نزد اشاعره
   • 3-6- اخذ به خبر واحد در عقیده از سوی منکرین آن
   • 3-7- بررسی اجماع‌های ناظر بر اخبار آحاد
   • 3-8- وجوب عمل به خبر واحد صحیح در عقیده و احکام
    • 3-8-1- عدم تفکیک در وجوب عمل به خبر واحد صحیح در عقیده و احکام
   • 3-9- تفاوت دیدگاه محدثین با متکلمین اصولی در این باره
   • 3-10- ورود فلسفه و کلام سبب انحراف در مباحث خبر واحد
   • 3-11- ماهیت اخبار فرستادگان پیامبر صلی الله علیه و سلم
   • 3-12- بطلان قیاس خبر شرعی بر اخبار دیگر در افاده‌ی علم
   • 3-13- پذیرش اخبار آحاد از سوی مهاجرین، انصار و تابعین
   • 3-14- عدم تکفیر منکرین حجیت اخبار آحاد در عقیده
  • فصل چهارم: اصلاح دیدگاه مسلمانان در تعامل با سنت نبوی
   • 4-1- اسلام و عقل
   • 4-2- رابطه‌ی عقل و نقل و محدوده‌ی آن‌ها
   • 4-3- ارتباط جرح اسناد اخبار آحاد با ظنی‌بودن آن‌ها
   • 4-4 تضعیف جایگاه اخبار آحاد به علت تحلیل آن‌ها به صورت فردی
   • 4-5- ادعای بی‌نیازی قرآن از سنت نبوی
   • 4-6- عدم تعارض اخبار آحاد با قرآن
   • 4-7- قواعد اساسی در تعامل با سنت نبوی
   • 4-8- نگرش نو در فهم سنت نبوی
  • نتیجه‌گیری
  • منابع و مآخذ
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است