صفحه نخست تاریخ فقه و اصول تحقیقی پیرامون اجتهاد ائمه
939.69 KB
513.43 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/39/1331
تحقیقی پیرامون اجتهاد ائمه نام كتاب:
شیخ الاسلام ابن تیمیه نويسنده:
احمد علی آریانژاد مترجم:
۴۴۱۷ تعداد دریافت: ۱۴۴۹۰ تعداد نمایش:
دوشنبه، ۰۷ آذر (قوس) ۱۳۹۰ تاریخ افزودن:
دوشنبه، ۳۰ بهمن (دلو) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۱۰۸ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

بیان علت و چگونگی پیدایش تنوع‌آرای متفاوت و گاه متضاد مجتهدین و ائمه حدیث است. نویسنده، این کتاب را با هدف رفع سرزنش از بزرگان دین و در زمانی نگاشته است که تعارض آرا و تفسیر برخی فقها از نصوصِ کتاب و سنت، اعتراض و سرزنش برخی از دین‌پژوهان را برانگیخته بود. وی ضمن بیان دلیل پیدایش چنین پدیده‌ای در امور دینی، رموز اختلاف فقهی را از دیدگاه علمی تبیین نموده و نشان می‌دهد که اختلاف فقها، ناشی از قواعد و اصول علمی است و تنوع و اختلاف آرای مذهبی امری طبیعی و  گریزناپذیر است و تلاش برای رفع این اختلافات نه ممکن است و نه مطلوب. وی در آغاز کتاب، ده دلیل در اسباب تنوع در اجتهاد بیان کرده و سپس به این پرسش می‌پردازد که چرا احادیثِ وعید، فقط شامل موارد اجتماعی می‌شود و اختلافات را در بر نمی‌گیرد. وی در بخش پایانی، اصطلاحات اصول فقه و علوم حدیث را به طول کامل شرح می‌دهد.

 • تحقیقی پیرامون اجتهاد ائمه
  • دیباچه
  • آشنایی با نویسنده
  • اسباب تنوع در اجتهاد
   • سبب اول: عدم آگاهی از وجود حدیث
   • سبب دوم: اختلاف نظر در خصوص اعتبار حدیث
   • سبب سوم: اعتماد به ضعف حدیث
   • سبب چهارم: شرایط خبر واحد
   • سبب پنجم: نسیان حدیث
   • سبب ششم: عدم آگاهی از دلالت حدیث
   • سبب هفتم: نفی وجود هرنوع دلالت در حدیث
   • سبب هشتم: تعارض دلالت‌ها
   • سبب نهم: وجود دلایل مبتنی برضعف، نسخ یا تأویل حدیث
   • سبب دهم: قواعد منحصر به فرد در باب تعارض ادله
  • یک پرسش و پاسخ آن: چرا احادیث وعید فقط شامل موارد اجماعی می‌شود و موارد اختلاف را در برنمی‌گیرد؟
   • 1- امور حرام، فقط محرمات مورد اجماع علما نیست
   • 2- استقلال حکم هرعمل از خود عمل و صفات آن
   • 3- فهم پیامِ نصوص مشروط به وجود اجماع نیست
   • 4- استناد به احادیث مستلزم اجماع امت نیست
   • 5- اتفاق نظر امت و اجماع علما پیش شرط احکام حرام نیست
   • 6- اختلاف‌نظر مجتهدین در باره ی احادیث وعید
   • 7- سؤال مطرح‌شده قابلیت تعارض با احادیث عام را ندارد
   • 8 - اولویت معنای ظاهر حدیث
   • 9- نفی لعنت‌کردن افراد معذور
   • 10- انتساب وعید به برخی از مجتهدین
   • 11- اتفاق نظر علما در باره ی وجوب عمل به احادیث وعید در مورد محرمات
   • 12- حرمت لعنت‌کردن شخص معین
   • چند حدیث در لعن برخی از گناهکاران
  • نمایۀ احادیث و روایات
  • اصطلاحات اصول فقه و علوم حدیث
   • اجماع
   • استصحاب
   • تخصیص
   • حدیث حسن
   • حدیث صحیح
   • حدیث ضعیف
   • حدیث متواتر
   • حدیث مرفوع
   • حدیث واحد (آحاد)
   • حقیقت
   • خاص
   • ظاهر
   • عام
   • قیاس
   • قیاس جلی
   • مشترک
   • مَجاز
   • مجمل
   • مطلق
   • مفهوم
   • مقید
   • نسخ
   • نص
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است