صفحه نخست علوم قرآنی و تحقیقات و مطالب قرآنی الإتقان فی علوم القرآن - فارسی- جلد دوم
4.89 MB
1.76 MB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/15/1218
الإتقان فی علوم القرآن - فار... نام كتاب:
جلال الدین سیوطی شافعی نويسنده:
سیدمهدی حائری قزوینی مترجم:
۷۲۱۹ تعداد دریافت: ۲۴۹۵۴ تعداد نمایش:
جمعه، ۰۶ اسفند (حوت) ۱۳۸۹ تاریخ افزودن:
يکشنبه، ۱۸ خرداد (جوزا) ۱۳۹۳ به روز رسانی:
۱۶۳۶ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
دیگر جلدهای این کتاب
برچسب‌های این کتاب

اثر جامع و عالمانه‌ای است در معرفی علوم قرآنی و جنبه‌های گوناگون مطالعه و پژوهش درباره قرآن مجید. این کتاب، از جامع‌ترین و کامل‌ترین کتب در زمینه علوم قرآن و تحقیقات وابسته به آن است. سیوطی در مقدمه تفسیر خود بر قرآن کریم با نام «مجمع البحرین و مطلع البدرین» به بحث درباره بسیاری از مباحث علوم قرآن پرداخت و چون اهمیت و گسترش این مقدمه، از اصل کتاب بیشتر می‌شد، بر آن شد تا با بهره‌گیری از مباحث «البرهان» زرکشی، کتاب جداگانه‌ای بنویسد. این اثر که به نوعی، دائره المعارف قرآن و قرآن پژوهشی است، در دو جلد تدوین شده است. برخی از مباحث جلد نخست عبارتند از: شناخت آیات مکی و مدنی، آیات شبانه و روزانه، آیات تابستان و زمستانی، شأن نزول، آیاتی که مکرر نازل شدند، نحوه نزول قرآن، شناخت نام‌های قرآن و سوره‌ها، شیوه تدوین قرآن، شماره سوره‌ها و آیات و کلمات و حروف قرآن، معرفی حُفّاظ و راویان قرآن، درس‌هایی در تجوید، فواید فراگرفتن قرآن، 34 مسئله در آداب تلاوت قرآن، غریب القرآن، لهجه‌های غیر حجاز در قرآن، ادوات مورد نیاز مفسّر، اِعراب قرآن و قواعد مهم و کاربردی در تفسیر.

در جلد دومِ این دائرة المعارف قرآنی (الاتقان)، مباحثی در شناخت قرآن و ویژگی‌های آن مطرح شده است. برخی از آنها بدین شرح است: شناخت محکم و متشابه مقدم و مؤخر در قرآن، عام و خاصّ، مجمل و مبین، ناسخ و منسوخ، مشکل قرآن و موهم اختلاف و تناقض در آن، مطلق و مقیّد قرآن، مفهوم و منطوق، وجوه مخاطبات قرآن، حقیقت و مجاز، تشبیه و استعاره، کنایات و تعریض، حصر و اختصاصات، ایجاز و اطناب در قرآن و قواعد و گونه‌های آن، خبر و انشاء، بدایع قرآن، استدراک و استنثاء، سرآغاز و خواتم سوره‌ها، مناسبت آیات و سوره‌ها، اعجاز قرآن، امثال و سوگند در قرآن، آنچه از اسم‌ها و کنیه‌ها و القاب در قرآن آمده، مفردات، رسم الخط و آداب نگارش کلام الله مجید، شناخت تفسیر و تأویل قرآن، شروط مفسر و آداب تفسیر و طبقات مفسرین.

 • الإتقان فی علوم القرآن - فارسی- جلد دوم
  • فهرست مطالب
  • سخن مترجم
  • پیشگفتار
   • 1- جلال‌الدین سیوطی
   • 2- کتاب الإتقان فی علوم القرآن
   • 3- تحقیق کتاب
  • مقدمه ی کتاب
  • نوع اول: شناخت آیات مکی و مدنی
   • سوره‌هایی که مورد اختلاف است
   • آیاتی که از سوره‌های مکی و مدنی استثنا شده است
   • چند قاعده درباره ی مکی و مدنی
   • فائـده
   • تذکر
  • نوع دوم: در شناخت آیات سفری و حضری
  • نوع سوم: شناخت آیاتی که در شب یا روز نازل شده
   • شاخه‌ای از همین بحث
   • تذکّر
  • نوع چهارم: آیات تابستانی و زمستانی
  • نوع پنجم: آیات فراشی و نومی
  • نوع ششم: آیات زمینی و آسمانی
  • نوع هفتم: نخستین قسمتی که از قرآن نازل شد
   • شاخه‌ای از بحث
   • شاخه‌ای از بحث گذشته
  • نوع هشتم: شناخت آخرین آیه
   • توجه
  • نوع نهم: شناخت سبب نزول
   • توجه
   • تذکر
  • نوع دهم: آنچه از قرآن بر زبان بعضی از اصحاب نازل شد
   • دنباله‌ای از بحث گذشته
  • نوع یازدهم: آیاتی که مکرر نازل شده است
   • تذکر
   • توجه
  • نوع دوازدهم: آیاتی که حکم آنها پس از نزول یا نزولشان بعد از حکم بوده است
  • نوع سیزدهم: سوره‌هایی که پراکنده و سوره‌هایی که جمعاً نازل شد
  • نوع چهاردهم: آیاتی که با مشایعت فرشتگان و آیاتی که به طور انفراد نازل شد
   • توجه
   • فایده
  • نوع پانزدهم: آنچه بر بعضی از پیامبران پیشین نازل شده و آنچه بر هیچ‌یک از پیامبران پیشین نازل نشده
   • فائده
  • نوع شانزدهم: قرآن چگونه نازل شد؟
   • مسأله ی اول:
   • در چگونگی نزول قرآن از لوح محفوظ به سه قول اختلاف شده است
   • چند تذکر
   • دنباله‌ای از بحث گذشته
   • شاخه‌ای از بحث گذشته
   • مسأله ی دوم: چگونگی وحی و نزول قرآن
   • فصلی در چگونگی وحی
   • فائده
   • فائده ی دوم
   • فائده ی سوم
   • فائده ی چهارم
   • مسأله ی سوم: حروف هفتگانه‌ای که قرآن بر آنها نازل شد
   • اختلاف اقوال در نزول قرآن بر حروف هفتگانه
   • توجه: آیا مصحف‌های عثمانی تمام حروف سبعه را متضمن است یا نه
  • نوع هفدهم: در شناخت نام‌های قرآن و نام‌های سوره‌ها
   • فایده
   • فایده ای دیگر
   • فصلی در نام سوره‌ها
   • فصلی در اسامی سوره‌ها
   • توجه
  • نکته
   • خاتمه
  • نوع هیجدهم: در جمع و ترتیب قرآن است
   • سخن درباره ی اینکه قرآن سه مرتبه جمع شد
   • فایده
   • فصلی در بیان توقیفی بودن آیات
   • فصلی در اینکه ترتیب سوره‌ها توقیفی است یا به اجتهاد اصحاب؟
   • خاتمه
   • فایده
   • توجه
   • فائده‌ای در [ترتیب مصحف‌های اُبی و ابن مسعود]
  • نوع نوزدهم: در شماره ی سوره‌ها، آیات، کلمات و حروف قرآن
   • توجه
   • فایده
   • فصلی در شمارش آیات قرآن
   • چند ضابطه
   • دنباله‌ای از بحث
   • فایده 1
   • فائده 2
   • فصل
   • فصلی دیگر
   • فایده
  • نوع بیستم: در شناختن حفاظ و راویان قرآن
   • توجه
   • فایده
   • فصلی: درباره‌ی کسانی که به آموزش قرآن مشهورند
  • نوع بیست و یکم: شناخت اسانید عالی و نازل آن
  • نوع بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و پنجم، بیست و ششم و بیست و هفتم: در شناخت متواتر و مشهور و آحاد و شاذ و موضوع و مدرج
   • چند تذکر
   • خاتمه ی بحث
  • نوع بیست و هشتم: در شناخت وقف و ابتدا
   • (فصلی در انواع وقف)
   • چند نکته
   • چند قاعده
   • یک قاعده
   • چگونگی وقف بر اواخر کلمات
   • قاعده
  • نوع بیست و نهم: الفاظی که لفظاً متصل و معنی منفصل‌اند
  • نوع سی‌ام: در اماله و فتح
   • وجوه اماله
   • خاتمه
  • نوع سی و یکم: ادغام، اظهار، اخفاء و اقلاب
   • ادغام کبیر
   • دو نکته
   • ضابطه
   • ادغام صغیر
   • یک قاعده
   • فایده
   • دنباله ای از بحث
  • نوع سی و دوم: در مدّ و قصر
   • قاعده
   • قاعده ی دیگر
   • قاعده ی دیگر
  • نوع سی و سوم: در تخفیف همزه
  • نوع سی و چهارم: در چگونگی فرا گرفتن قرآن
   • فصلی در چگونگی قرائت‌ها
   • توجه
   • فصلی در تجوید قرآن
   • فائده
   • فصلی در چگونگی فرا گرفتن یک قرائت یا چند قرائت به طور مجموع
  • نوع سی و پنجم: در آداب تلاوت قرآن و برنامة تلاوت‌کنندة آن
   • فصلی در بیان اقتباس و مانند آن
   • خاتمه
  • نوع سی و ششم: غریب قرآن
   • فصلی در همین موضوع
   • فصلی: [در استدلال به شعر بر غریب قرآن]
   • [سوالهاي نافع بن ازرق]
  • نوع سی و هفتم: آنچه به غیر لهجه حجاز در قرآن واقع شده
  • نوع سی و هشتم: آنچه در آن به غیر لغت عرب واقع است
  • نوع سی و نهم: در شناخت وجوه و نظائر
   • فصلی دیگر
   • شاخه‌ای از بحث
  • نوع چهلم: در شناخت أدواتی که مفسر به آنها نیاز دارد
  • نوع چهل و یکم: در شناخت اعراب قرآن
   • چند نکته
   • دنباله‌ای از بحث
   • فائده
   • فائده
  • نوع چهل و دوم: در قواعد مهمی که مفسر به شناخت آنها نیازمند است
  • فهرست جلد دوم
  • فهرست مطالب
  • نوع چهل و سوم: در شناخت محکم و متشابه
   • و در تعیین محکم و متشابه اقوال مختلفی گفته‌اند
   • فصل
   • فصلی در آیات صفات
   • بیان آنچه درباره آیه یاد شده به شیوه اهل سنت به دست آورده‌ام
   • توجه
   • فصلی: در اینکه فواتح سور از متشابه است
   • خاتمه
  • نوع چهل و چهارم: در مقدم و مؤخر قرآن
   • توجه
  • نوع چهل و پنجم: در عام و خاص قرآن
   • فصلی در بیان أقسام عام
   • فصلی در بیان یکی از اقسام خاص
   • شاخه‌های پراکنده‌ای از بحث در رابطه با عموم و خصوص
  • نوع چهل و ششم: در مجمل و مبین قرآن
   • فصلی در اقسام مبین
   • توجه: در مورد آیاتی از قرآن اختلاف شده که آیا از قبیل مجمل است یا نه؟
   • تذکر
  • نوع چهل و هفتم: در ناسخ و منسوخ قرآن
   • فواید پراکنده
   • توجه
   • تذکر
   • توجه
  • نوع چهل و هشتم: در مشکل قرآن و موهم اختلاف و تناقض در آن
   • فصلی در أسباب اختلاف
   • توجه
   • فایده
   • فایده
   • فصلی در آنچه به اعتباری حقیقت و به اعتبار دیگری مجاز است
   • فصلی در واسطه بین حقیقت و مجاز
   • خاتمه
  • نوع چهل و نهم: در مطلق و مقیّد قرآن
   • چند تذکر
  • نوع پنجاهم: در مفهوم و منطوق قرآن
   • فصلی در بیان مفهوم
  • نوع پنجاه و یکم: در وجوه مخاطبات قرآن
   • فایده
  • نوع پنجاه و دوم: در حقیقت و مجاز قرآن
   • فصل در انواعی که مجاز بودنشان اختلافی است
  • نوع پنجاه و سوم: در تشبیه و استعاره‌های قرآن
   • أقسام تشبیه
   • قاعده
   • فایده
   • شاخه‌ای از بحث
   • خاتمه
  • نوع پنجاه و چهارم: در کنایات و تعریض
   • دنباله‌ای از بحث
   • فصلی (در فرق بین کنایه و تعریض)
  • نوع پنجاه و پنجم: در حصر و اختصاص
   • فصلی (در راههای حصر)
   • توجه
  • نوعی پنجاه و ششم: در ایجاز و اطناب
   • فصلی (در دو نوع ایجاز)
   • قاعده‌ای در حذف مفعول اختصاراً و اقتصاراً
   • شروط آن
   • فصلی در أنواع حذف
   • فصلی (در دو نوع اطناب)
  • نوع پنجاه و هفتم: در خبر و انشاء
  • نوع پنجاه و هشتم: در بدایع قرآن
  • استدراک و استثناء
  • نوع پنجاه و نهم: در فواصل آیات
   • فصلی در تناسب آیات
   • فصلی در اقسام فواصل قرآن
   • فصلی در انواع فواصل
   • تشریع و التزام
   • چند تذکر
   • قاعده
   • توجه
   • فصلی در تناسب فواتح و خواتم سور
   • فصلی در آغاز کردن به حروف مقطعه
   • در تناسب نامهای سوره‌ها
   • فواید پراکنده‌ای در مناسبات
   • چند تذکر
  • نوع شصتم: در سرآغاز سوره‌ها
  • نوع شصت و یکم: در خواتم سوره‌ها
  • نوع شصت و دوم: در مناسبت آیات و سوره‌ها
   • فصلی درباره مناسبت
  • نوع شصت و سوم: در آیات متشابه
  • نوع شصت و چهارم: در اعجاز قرآن
   • فصلی در چگونگی اعجاز قرآن
  • نوع شصت و پنجم: در علوم استنباط شده از قرآن
   • فصلی دربارة آیات احکام
  • نوع شصت و ششم: در امثال قرآن
   • فصلی در اقسام امثال قرآن
   • فایده
  • نوع شصت و هفتم: در سوگندهای قرآن
  • نوع شصت و هشتم: در جدل قرآن
   • فصلی درباره انواعی از علم جدل
  • نوع شصت و نهم: آنچه در قرآن از اسمها و کنیه‌ها و القاب آمده
  • نوع هفتادم: در مبهمات است
   • علل ابهام در قرآن
   • توجه
   • فصلی در بیان آیات مبهم
  • نوع هفتاد و یکم: دربارة نامهای کسانی که آیاتی قرآنی درباره‌شان نازل شده
  • نوع هفتاد و دوم: در فضایل قرآن
   • فصل اول: در آنچه به طور کلی در فضایل قرآن آمده
   • فصل دوم آنچه درباره سوره‌های خاصی رسیده
  • نوع هفتاد و سوم: در بیان افضل و فاضل قرآن
   • دنباله‌ای از بحث
  • نوع هفتاد و چهارم: در مفردات قرآن
  • نوع هفتاد و پنجم: در ویژگی‌های قرآن
   • توجه
   • مسأله
  • نوع هفتاد و ششم: در رسم‌الخط و آداب نوشتن
   • فصل
   • قاعده ی اول: [در حذف]
   • قاعده ی دوم: [در زیاده]
   • قاعده ی سوم [در همزه]
   • قاعده ی چهارم: [در بدل]
   • قاعده ی پنجم: [در وصل و فصل]
   • قاعده ی ششم: [آنچه دو قراءت در آن هست و مطابق یکی از آن دو نگاشته شده]
   • فصلی در آداب نوشتن قرآن
  • نوع هفتاد و هفتم: در شناخت تفسیر و تأویل قرآن و بیان فضیلت و نیاز به آن
  • نوع هفتاد و هشتم: در شناخت شروط مفسر و آداب تفسیر
   • [فصلی در امهات مآخذ تفسیر]
   • [فصلی در تفسیر صوفیان]
   • فصلی [در آنچه بر مفسر واجب است]
  • نوع هفتاد و نهم: در غرایب تفسیر
  • نوع هشتادم: در طبقات مفسرین
   • [تفسیر صحابه]
   • طبقه ی تابعین
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است