1.66 MB
738.54 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/160/1216
تدبر در قرآن نام كتاب:
سلمان السنیدی نويسنده:
پدرام اندایش مترجم:
۴۳۳۶ تعداد دریافت: ۱۹۸۷۷ تعداد نمایش:
شنبه، ۲۳ بهمن (دلو) ۱۳۸۹ تاریخ افزودن:
دوشنبه، ۳۰ بهمن (دلو) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۱۸۲ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

راه‌های اندیشیدن در آیات قرآن و درک مفاهیم آن را بیان می‌کند. نویسنده در این کتاب کوشیده است تا با بهره‌گیری از آیات هدایتگرِ قرآن کریم، کلام گهربار نبوی و سخنان صحابه کرام و بزرگان دین شیوه‌های تدبر و تفکر در آیات قرآن را شرح داده و خواننده را به تفکر در پیام آیات ترغیب نماید. وی پس از بیان لغوی تدبر و بازنمودِ آن در آیات قرآن، اهمیت و ارزش آن را در پنج دلیل تبیین می‌کند. آنگاه، به توضیح اموری می‌پردازد که برای تدبر در قرآن و تأثیرگرفتن از آن وضع شده است. در بخش سوم، امور هفتگانه مرتبط با فهم معانی آیات را بازگو نموده و سپس یازده مانعی را که بر سر راه تدبر و برداشت درست آیات می‌شود، معرفی می‌کند. او سپس به درجات تدبر و رابطه قرآن و قاری آن اشاره کرده و در ادامه، پنج راه اصلی تدبر و غور در آیات قرآن را شرح می‌دهد.

 • تدبر در قرآن
  • مقدمه ی مترجم
  • مقدمه
  • آماده سازی
   • معنی کلمه‌ی تدبر
   • معنی تدبر در قرآن
   • معانی کلماتی که با تدبر در ارتباط میباشند
  • مبحث اول: اهمیت تدبر در قرآن
   • اول: برکت قرآن
   • دوم: نیاز قلب به تدبر در قرآن
   • سوم: ستایشی که از تدبر کننده در قرآن و تأثیر گرفته از آن وجود دارد
   • چهارم: مذمت کسی که تدبر در قرآن را ترک کند و از آن تاثیر نپذیرد
   • پنجم: تدبر در قرآن، خیرخواهی برای کتاب الله است
  • مبحث دوم: اموری که برای تدبر در قرآن و تاثیر گرفتن از آن وضع شده است
   • نازل کردن قرآن و عبادت با قرائتش
   • با ترتیل و لحن خوش قرائت کردن و دادن شکلی نیکو به آن قرائت
   • نماز شب و قرائت آن
   • درست تلاوت کردن و رعایت دقیق قوانین تجوید
   • پناه بردن به الله (استعاذه)
   • ساکت شدن به هنگام شنیدن قرآن
   • تلاوت کردن با صدای بلند
   • از جای مناسب شروع به قرائت کردن و تمام کردن آن در جای مطلوب
  • مبحث سوم: امور مرتبط با تدبر و فهمیدن معانی قرآن
   • عظمت پاداش تلاوت
   • کسب برکت از قرآن و بهره بردن قلب از آن
   • ترجیح دادن بین قرائت حفظی از درون سینه و یا قرائت از روی کتاب
   • ترجیح دادن بین قرائت در نماز و خارج آن
   • ترجیح دادن بین قرائت آشکار و یا مخفی کردن آن
   • الویت دادن صحیح به مسائل علمی
   • کوتاه کردن مدت ختم [قرآن]
  • مبحث چهارم: موانع تدبر کردن
   • امراض قلب و اصرار داشتن بر گناه
   • مشغولیت قلب و عدم تمرکز آن
   • کم کردن خشوع در حالتهای خاص و آیاتی معین
   • از روی ناآگاهی و به بهانه ی اینکه قرآن کلام الله است، تدبر را ترک کردن
   • کم کردن تدبر فقط به علت زیاد کردن مقدار قرائت
   • کوتاهی در قرائت درست و تلاوت نیکو و تمرکز حواس همراه با ترک تدبر در قرآن و سستی کردن در عمل به آن
   • بدون تدبر، ترتیب علم و عمل را رعایت نکردن و مشغول شدن به آن و فاصله گرفتن از تدبر
   • در نظر گرفتن معنای کامل آیات در مواقعی که سخن از قوم گذشتهای و یا احوال خاصی که گذشته است، به میان میآید
   • مشغول شدن به چیزهای مبهم
   • نگریستن با درک کم به قرآن
   • کوتاهی کردن در قرائت قرآن، مگر در حالتهای خاص
  • مبحث پنجم: درجات تدبر
   • درجه اول: تفکر و نظر و اعتبار
   • درجه دوم: تأثیر گرفتن و خشوع قلب
    • از خشوع های رسول الله
    • از خشوع های سلف
    • راه کسب خشوع
    • اثرگذاری خشوع و علم بر یکدیگر
   • درجه سوم: پذیرفتن و خضوع داشتن
    • نهایت و هدف
    • شرف عمل کنندگان به قرآن و فضیلت آنها
    • ترک عمل به قرآن از بزرگترین فاصله گرفتنها از قرآن میباشد
    • هدایت در سلف علم و عمل بود
    • محاسبه نفس از حیث عمل به قرآن
   • درجه چهارم: استخراج حِکمَت ها و استنباط حُکم ها
    • منزلت این درجه
    • از ملزومات علم (آگاهی) میباشد
    • این عمل قلب را به کمال و نور بصیرت هدایت میکند
    • حقایق ایمان را در قلب به ثمر میرساند
    • شناخت شرط های استنباط و استخراج احکام
    • فرق بین تفسیر و تاویل
    • روش استنباط حِکمَتها و استنباط احکام
  • مبحث ششم: رابطه خواننده با قرآن
   • بُعد زندگی کردن [و همنشینی] با قرآن
   • بعد زبان
    • اهمیت دانستن زبان عربی برای تدبر در قرآن
    • برای چه به تفسیر قرآن نیاز داریم؟
  • مبحث هفتم: راه های تدبر قرآن
   • اول: زندگی با معانی آیات
   • دوم: در نظر داشتن حالت و زمانی که آیات نازل می شدند
   • سوم: فهم معانی کلمات و الفاظ
    • انگیزه برای فهم کتاب الله
    • فضیلت فهمیدن کتاب الله و یادگیری احکام آن
    • جدیت سلف در آموختن کتاب الله و فهم معانی آن
    • برتری مردم بر اساس برتری آنها در فهم و بهره بردن از قرآن
    • راهی بسوی فهمِ کتابِ الله
    • الف: به خوبی گوش فرادادن
    • ب: سعی در فهمیدن
    • ج: درست کردن نیت
    • د- الله تعالی راه را برای کسی که طالب تدبر است، آسان میکند
    • مذمت رویگردانی از فهمیدن کتاب الله
   • چهارم: دقیق شدن در آیات
    • نوع اول: دقت در لفظ و ترتیل دادن به قرائت
    • شکل ترتیل و انگیزه داشتن نسبت به آن
    • آهنگ دادن به قرآن
    • انجام قرائت به آهستگی و نهی از عجله کردن در آن
    • زمان ختم قرآن
    • بخش دوم: دقت در معانی
    • روش دقت و ایستادن بر معانی و انگیزه داشتن به آن میباشد
    • نمونه‌هایی از توقف سلف در معانی
    • تکرار آیه
    • راه توقف بر معانی
   • بخش دوم: دقت در معانی
   • پنجم: شناخت اسلوب های قرآنی
   • ششم: درس دادن قرآن
    • درس آموختن قرآن توسط رسول الله
    • درس آموختن قرآن توسط صحابه
  • مبحث هشتم: مواردی از تدبر در قرآن
   • التزام داشتن به انجام اوامر آن
   • به یاد آوردن آیه در مقتضای آن
   • تبعیت از بهترین ها
   • من دوست دارم که الله مرا بیامرزد
   • موضوع سوره
   • ارتباط بین آیات
   • توصیف الله با توجه به مقتضای آیه
   • خداوند پر جلال و جبروت بر چه کسی غضب کرد که قسم خورد
   • ترس از عقوبت
   • آیه‌ای مرا تا صبح بیدار نگهداشت
  • خاتمه: مواردی برای قرائت مؤثر
  • مهمترین مراجع
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است