صفحه نخست مواعظ و حکمت‌ها مسلمان از دیدگاه آیات و روایات
2.02 MB
925.58 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/67/1213
مسلمان از دیدگاه آیات و روای... نام كتاب:
عبدالرحمن الله‌وردی بلوچ نويسنده:
تالیف مترجم:
۱۸۰۵ تعداد دریافت: ۱۱۷۵۵ تعداد نمایش:
شنبه، ۲۳ بهمن (دلو) ۱۳۸۹ تاریخ افزودن:
دوشنبه، ۳۰ بهمن (دلو) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۲۷۵ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

ویژگی‌های و رفتارهای سلبی و ایجابی مسلمان و مؤمن حقیقی را بیان می‌کند. نویسنده در اثر حاضر با بهره‌گیری از آیات نورانی قرآن، سنت و سیره رسول مطهر- صلی الله علیه وسلم- و اقوال و کردار صحابه و تابعین- رضی الله عنهم- شرح می‌دهد که هر فرد مسلمان باید چه ویژگی‌های داشته باشد و آنها را تقویت کند و از چه اخلاق و منشی روگردان باشد. به تعبیر دیگر، با مطالعه این کتاب خواهیم دانست که اخلاق حسنه و رذیله کدام است و هر کدام چه مفهوم و مصادیقی دارد. وی بحث را با اهمیت نیت پاک در انجام اعمال آغاز کرده و سپس، 6 اثر و نتیجه سوء ریاکاری را برمی‌شمارد. آنگاه گناهان را در دو دسته‌بندیِ متفاوت بدنی و قلبی و صغیره و کبیره جای می‌دهد و سپس شرایط و ضوابط پذیرش توبه و عوامل دوری از گناه را ذکر می‌کند. در بخش بعد، وی علاوه بر توصیف یک صفت رذیله، اخلاق حسنه‌ای را معرفی و توصیف می‌کند که آن صفت رذیله را از بین می‌برد و باعث پالایش روانی و اعتقادات فرد می‌شود؛ به شرح زیر: دروغ و صداقت، تکبر و تواضع، بخل و سخاوت. او سپس فضایل زهد، قناعت و عفو و گذشت و مفاسد دنیاطلبی، غیبت، حسد، تعصب و قهر را توضیح می‌دهد. بحث در حقوق همسایه و پدر و مادر، صبر و استقامت در بلا و عواقب قتل و خودکشی، از دیگر موضوعات کتاب است.

 • مسلمان از دیدگاه آیات و روایات
  • مقدمه
   • چند تذكر در مورد این كتاب
  • اهميت نيت در اسلام
  • ریاكاری
   • الف: ریاكاری شرك است
   • ب: ریاكاری ثواب ندارد
   • ج: ریاكار ثوابش را از دیگران دریافت نماید!
   • د: ریاكار بدترین انسان نزد خداوند است
   • هـ ـ ریاكار داخل بهشت نمیگردد
   • و‌: ریاكار داخل جب الحزن میگردد
  • گناهان بدنی و قلبی
   • گناهان بدنی
   • گناهان قلبی
   • گناهان صغیره و كبیره
   • گناهان كبیره
    • الف: بزرگترین گناهان كبیره شرك است
    • ب‌: نافرمانی از والدین
    • ج: گواهی دادن به دروغ و پنهان نمودن گواهی به حق
    • د: مأیوس شدن از رحمت خداوند
    • هـ: كشتن انسان بیگناه
    • و: بر زنان پاكدامن تهمت زنا زدن
    • ز: خوردن مال یتیم
    • ح: خوردن ربا
    • ط: ‌سحر و جادوگری
    • ی: زنا
    • ك: معیار شناخت گناهان كبیره
   • ج: هر گناهی كه بیانگر بی اعتنائی و توهین به دین مقدس اسلام است
   • گناهان صغیره
   • كتمان گناه
  • قساوت قلب
  • توبه
   • شرایط توبه
   • الف: توبه فرض است
   • ب: توبه مشكلها را آسان میكند
   • ج: خداوند توبه پذیر است
   • د: خداوند كلیه گناهان توبه كاران را می بخشد
   • هــ: توبه كار بهترین انسان است
   • و: خداوند توبه كاران را دوست میدارد
   • ز: خداوند از توبه بنده خوشحال میشود
   • آیا شادی و خوشحالی شخص در این گونه حالات حساس و طاقت فرسا و مرز دارد؟ نه هرگز ولی خداوند كریم و رحیم هنگامیكه بنده عاصی و گناهكارش دست توبه و بازگشت بسوی درگاه او دراز میكند، چنان شاد و خوشحال میگردد كه با صاحب شتر قابل مقایسه نیست با توجه به اینكه خداوند
   • ح: توبه تا چه زمان؟
  • دروغ
   • الف: دروغگو ایمان ندارد
   • ب: دروغ حرام است
   • ج: دروغگو فاسق است
   • د: دروغ به فسق و فجور میكشاند
   • هـ: دروغگو منافق است
   • و: دروغ بر خدا و رسول
   • ز: دروغ آبروی شخص را میریزد
   • ح: دروغ بزرگترین خیانت است
   • ط‌: شهادت دروغ
   • ی: سوگند دروغ
   • ك: شوخی دروغ
   • ل: پخش كننده سخن بدون تحقیق، بزرگترین دروغگو است
   • م: ‌علل و انگیزههای دروغگوئی
    • الف: بی ایمانی
    • ب: جلوگیری از رسوائی
    • ج: سود جوئی
    • د: شخصیت طلبی
   • ن‌: زیانهای دروغ
    • الف‌: تباهی ایمان؛
    • ب: ‌رسوائی و ذلت در دنیا؛
   • س: درمان دروغگوئی
    • درمان علمی
    • درمان عملی
   • ع‌: دروغ های مشروع
    • الف: اصلاح در میان مردم
    • ب: دروغ با همسر
    • ج: ‌دروغ در میدان جنگ
    • د: دروغ هنگام خطر و زیان
   • توریه
  • راستگوئی
   • انواع صداقت
    • الف: صداقت در سخن
    • ب: صداقت در نیت
    • ج: صداقت در عهد و پیمان
    • د: صداقت در شهادت
    • هـ: صداقت در سوگند
  • تكبر
   • تكبر چیست؟
   • انواع تكبر
    • الف‌: تكبر در برابر خداوند
    • ب: تكبر در برابر پیامبران الهی
    • ج: تكبر در برابر مردم
   • درمان بیماری كبر و غرور
    • درمان علمی
    • درمان عملی
  • تواضع
   • تواضع چیست؟
   • الف: شخص متواضع در دنیا و آخرت پیروز میگردد
   • ب: خداوند افراد فروتن را دوست میدارد
   • فروتنی كجا خوب است؟
  • بخل
   • بخل چیست؟
   • الف: بخل موجب هلاكت است
   • ب: بخیل ایمان ندارد
   • مصادیق بخل
   • الف: بخل در مال
   • ب: بخل در علم و دانش
   • ج: بخل در قدرت و نفوذ
   • درمان بخل
    • درمان علمی
    • درمان عملی
  • سخاوت
   • سخاوت چیست؟
   • مصادیق سخاوت
    • الف: بخشندگی مال
    • ب: سخاوت در علم و هنر
    • ج: ‌سخاوت در قدرت و نفوذ
    • د: سخاوت در خیر خواهی
   • آثار ارزشمند سخاوت
    • الف: تكامل جامعه
    • ب: وحدت و صمیمیت
    • ج: بركت در مال
    • د: سعادت ابدی
    • هـ‌ـ: ‌آمرزش گناهان و نجات از جهنم
   • بهترین سخاوت ها
    • الف: ایثارگری
    • كیست كه خدا را وام نیكو دهد؟
    • ب: بخشش پنهانی
    • بخشش بهترین مال
   • سخاوت های ممنوع
    • الف: بخشندگی برای جلوگیری از حق
    • ب: ریاكاری
    • ج: انفاق در راه فساد و گناه و زیان اسلام
    • د: زیادهروی در بخشش
   • یك پرسش و پاسخ آن
   • انفاق چیز نامرغوب
  • دنیا و دنیا پرستی
   • دنیا چیست؟
   • اسلام وطلب دنیا
   • دنیای مذموم از دیدگاه آیات و روایات
    • الف: دنیا موجب هلاكت و نابودی است
    • الف: دنیا موجب هلاكت و نابودی است
    • ج: دنیا زندان مؤمن است
    • د: انسان دنیاپرست سیر نمیشود
    • هـ: دنیا فتنه امت اسلامی است
    • و: دنیا در برابر آخرت بیارزش است
    • ز: دنیا بیوفا است
   • مال انسان كدام است؟
   • درمان دنیا پرستی
    • درمان عملی
    • درمان عملی
  • شخصیت طلبی
   • عزت و شخصیت در چیست؟
   • معیار عزت و شخصیت از دیدگاه اسلام
    • الف: ایمان
    • ب: تقوی و پرهیزكاری
    • تقوی چیست؟
    • ج: جهاد و فداكاری
    • د: علم و دانش
    • هـ: فضائل اخلاقی و كمالات روحی
  • ریاست طلبی
   • ریاست و جاه طلبی چیست؟
   • علل و انگیزه های جاه طلبی
    • الف: شخصیت طلبی
    • ب: طمع و چشم داشت
   • مفاسد جاه طلبی
    • الف: تكبر و غرور و عجب
    • ب: عدم رشد فكر و تهذیب روح
    • ج: ستمگری
    • د: مرتكب گناه و زشتی
    • د: مرتكب گناه و زشتی
   • درمان بیماری جاه طلبی
    • درمان علمی
    • درمان عملی
   • ریاست های مشروع
  • گدائی
  • زهد
   • زهد پیامبران و رهبران الهی
   • زهد حضرت رسول الله
    • الف‌: غذای پیامبر اسلام
    • ب: بستر خواب رسول الله
   • پیامبر اسلام به زهد سفارش میكند
   • زهد موجب محبت میشود
   • ترك دنیا و رهبانیت
   • بدین عقل و دانش بباید گریست
    • آنچه از احادیث مذكور بدست میآید
   • زندگی ساده حضرت عمربن خطاب
  • قناعت
   • قناعت یعنی چه؟
   • بدگمانی چیست؟
   • سوء ‌ظن كجا حرام است؟
   • بدگمانی كجا جایز است؟
  • علل وانگیزه های بدگمانی
   • علل وانگیزه های بدگمانی
    • الف: ضعف ایمان
    • ب: ضعف نفس
    • ج: غرور و خودخواهی
   • مفاسد و زیانهای بدگمانی
    • الف: تباهی دین و دنیا
   • ب: تباهی اعمال
    • ج: ‌به گناه و معاصی وادار میكند
    • د: موجب اختلاف و تفرقه میگردد
   • درمان بیماری بدگمانی
    • درمان علمی
    • درمان عملی
  • غیبت و عیبگوئی
   • غیبت چیست؟
   • الف: غیبت ممنوع است
   • ب: غیبت حرام است
   • ج: غیبت از خوردن گوشت مردار بدتر است
   • د: غیبت از زنا بدتر است
   • هـ‌ : غیبت، خوردن گوشت برادر مسلمان است
   • و: غیبت كننده بر خود ستم میكند
   • ز: غیبت موجب تباهی و نابودی اعمال است
   • غیبت كجا جائز است؟
    • الف: شكایت مظلوم از ظالم
    • ب: اصلاح امور جامعه
    • ج: طلب فتوی
    • د: اخطاریه خصوصی
    • هـ: اخطاریه عمومی
    • و: معرفی نمودن افراد
  • سخن چینی
   • مفاسد سخن چینی
    • الف: ‌اختلاف و دشمنی
    • ب: فتنه گری و آتش افروزی
    • ج: ‌آلودگی به گناه
    • د: منفوری نزد خدا و رسول
   • بدترین سخن چینی ها
   • سخن چینی از دیدگاه آیات و روایات
    • الف: سخن چینی بدترین راستگوئی است
    • ب: سخنچین بدترین انسان روی زمین است
    • ج: سخن چین داخل بهشت نمیشود
   • درمان سخن چینی
    • علاج از ناحیه سخنچین
    • علاج از ناحیه شنونده
  • حسد
   • حسد چیست؟
   • نشانه های حسادت
   • علل و انگیزه حسادت
    • الف: ضعف ایمان
    • ب: بخل و تنگ نظری
    • ج: حرص شدید به دنیا
    • د: كینه و عداوت
   • مفاسد و زیانهای حسادت
    • الف: حسد از ویژگیهای كفار و منافقین است
    • ب: حسد اعمال خیر را نابود میسازد
    • ج: حسد ایمان را تباه میكند
    • د: ‌حسد موجب اندوه و رنج روحی میگردد
    • هــ: حسد موجب خیانت میگردد
   • غبطه
   • درمان حسد
  • تعصب
   • تعصب چیست؟
  • ناراضی و قطع رابطه
   • الف: ناراضی بیش از سه روز حرام است
   • ب: ناراضی امید شیطان است
   • ج: ناراضی كلید جهنم است
   • د: ناراضی موجب عدم مغفرت الهی است
   • هـ‌ـ: ‌ناراضی موجب تباهی و نابودی دین است
  • صلح و آشتی
   • الف: صلح افضلترین عمل است
   • ب: بهترین شخص همان است كه در صلح و آشتی سبقت جوید
  • عفو و گذشت
   • الف: عفو و گذشت موجب ایمان و آرامش قلب است
   • ب: عفو و گذشت جایزه اش حور است
   • ج: عفو و گذشت موجب پرده پوشی از گناهان است
   • د: عفو و گذشت موجب محبت خداوند است
   • هـ: عفو و درگذشت موجب دخول بهشت است
   • و: عفو و گذشت موجب افزونی عزت و آبرو است
   • ز: داستان هایی از مسلمانان واقعی
   • درمان و علاج خشم
    • الف‌: تغییر حالت شخص خشمگین
    • ب: گرفتن وضو هنگام خشم
    • ج: سكوت در هنگام خشم
    • د: پناه بردن به خدا از شر شیطان
    • هـ: توجه به آثار مهلك خشم
  • اخوت و برادری
   • الف: مؤمنان برادر یكدیگرند
   • ب: اخوت ایمانی نشانه ایمان است
   • ج: دوستی برای خدا در سایه خدا است
   • د: ‌انبیاء و شهدا غبطه میخورند
   • هـ: اطلاع محبت به برادر مسلمان
   • و: مسلمانان اعضای یك بدن اند
   • ز: دوستی با چه كسی؟
  • دیدار بینی
   • ملاقات دوستان در روز قیامت
  • مهمانی
   • آداب مهمانداری
   • آداب مهمان
  • تحفه و هدیه
   • هدیه دادن به مسئولان دولت
   • رجوع از هدیه
  • عهد و پیمان
   • وفا به عهد چیست؟
   • وفاداری در عهد و پیمان چیست؟
   • وعده و پیمان شكنی
    • الف: وعده و پیمان شكن ایمان ندارد
    • ب: وعده شكنی منافق است
    • ج: ‌وعده شكن منفور و ملعون است
   • وعده شكنی با بچه ها حرام است
   • وعده شكن رسوا میگردد
  • سلام از دیدگاه آیات و روایات
   • الف: سلام كلید ایمان و محبت است
   • ب: سلام كلید بهشت است
   • ج: ثواب و كیفیت سلام دادن
   • د: آداب سلام دادن
   • هـ‌: سلام تكرار گردد
   • و: سلام از خدا ترسان آغاز گردد
   • ز: ‌سلام بر خانواده
   • ح: سلام زن به مرد
   • ط: سلام بر زنان بیگانه
   • ی: سلام بر كودكان
   • ك: سلام هنگام ورود و خروج از مجلس
   • ل: حكم سلام و پاسخ آن
   • م: سلام بر كفار
  • مصافحه
  • معانقه
   • بلند شدن و قیام برای احترام
   • به پاس احترام سردار و سرورتان بپاخیزید
  • بوسیدن دست بزرگان
  • لبخند در صورت مؤمن
  • خویشاوندی و صله رحم
   • صله رحم از دیگاه آیات و روایات
    • الف: پیوند و دوستی با خویشاوندان نشانه ایمان است
    • ب: صله رحم موجب فراوانی رزق و طولانی عمر میگردد
    • ج: ‌صله رحم سرزمین ها را آباد و ثروتها را زیاد میگرداند
    • د: ‌صله رحم موجب مغفرت گناهان میگردد
    • هـ‌: صله رحم موجب ترفیع و بلندی درجات میگردد
    • و: صله رحم از مرگ ناخوشایند نجات میدهد
    • ز: صله رحم موجب دخول بهشت است
    • ح: ثواب نیكی به خویشاوندان چند برابر است
    • ط‌‌: رحم موجب چهار چیز میگردد
    • ی: از شجره نسب آگاهی داشتن ضروری است
  • قطع رحم
   • الف: قاطع رحم ملعون است
   • ب: قومی كه قاطع رحم در آن باشد از رحمت خداوند محروم است
   • ج: قاطع رحم داخل بهشت نمیشود
   • د: اعمال خیر قاطع رحم قبول نمیشود
   • هـ:‌ خداوند به قاطع رحم نگاه رحمت نمیكند
   • و: جلسهای كه قاطع رحم در آن باشد فرشتگان رحمت وارد نمیشوند
   • ز: دعای بد رحم
   • ح‌: صله رحم كدام است؟
   • ط: حرمت قطع رابطه تا چه زمان؟
   • در تاریخ اسلامی نمونه های بسیاری در این زمینه وجود دارد
  • حقوق پدر و مادر از دیدگاه آیات و روایات
   • الف: حق مادر بر پدر مقدم است
   • ب: بهشت زیر پای مادر است
   • ج: احسان به والدین محبوبترین عمل نزد خداوند است
   • د: احسان به والدین موجب بهشت است
   • هــ: رضای خداوند در خوشنودی والدین است
   • و: خدمت به والدین از جهاد و عمره افضلتر است
   • ز: والدین جنت و دوزخ فرزند هستند
   • ح: احسان به والدین موجب نجات در دنیا و آخرت است
   • ط: خاله به منزله مادر است
   • ی: عمو به منزله پدر است
   • ك: برخورد حضرت پیامبر اسلام با پدر و مادر و برادرش
   • ل: احسان به والدین كافر
   • م: نكوئی و احسان به والدین پس از مرگ
   • ن: دوستی و محبت با دوستان والدین
   • نافرمانی از والدین
    • الف: نافرمانی از والدین حرام است
    • ب: نگاه خشم آلود بر والدین موجب تباهی اعمال است
    • ج: سخن ناراحت كننده و نهیب زدن به والدین حرام است
    • د: نافرمانی از والدین بزرگترین گناه است
    • هـ: نافرمانی از والدین نافرمانی از خداوند است
    • و: نافرمان والدین داخل بهشت نمیگردد
    • ز: دشنام و ناسزا گفتن به والدین حرام است
    • ح: نافرمان والدین در دنیا رسوا میگردد
    • ط: نافرمان والدین عبادتش قبول نمیشود
    • ی: نافرمان از والدین و مشكلات سكرات الموت
    • ك: دعای بد حضرت جبریل و حضرت پیامبر به نافرمان والدین
    • ل: اطاعت از والدین تا كجا؟
    • م: خلاصه آیات و روایات در حق والدین
  • همسایه
   • الف: همسایه كیست؟
   • ب: اهمیت همسایه
   • ج: اذیت و آزار همسایه
    • آزار و اذیت چیست؟
   • د: كمك و احسان به همسایه
   • هدیه دادن به همسایه
   • هدیه بكدام همسایه؟
   • تحمل اذیت و آزار همسایه
   • انواع همسایگان
   • بهترین همسایه
  • قداست و حرمت ناموس مسلمان
   • پرده پوشی
   • پرده پوشی كجا؟
   • آثار ارزشمند راز داری و پرده پوشی
   • دفاع از آبروی مسلمان
  • ظلم و ستم
   • الف: ‌تكبر و طغیانگری
   • ب: استبداد و خود رأیی
   • ج: فساد و فتنه انگیزی و ذلیل كردن افراد گرانمایه و ارجمند
   • د: برتری جویی و تفرقه اندازی در میان مردم
   • هـ: اسراف و زیاده روی
   • و: خود را یگانه مالك كشور دانستن
   • ح: زندگی و مرگ مردم را وابسته به فرمان و حكم خود دانستن
   • ط: در بحث و گفتگو از آوردن دلیل و برهان درماندن
   • ی: حقایق را تكذیب دلایل و برهان آشكار را انكار نمودن
   • ك: ادعای خدایی كردن
   • ل: تظاهر به دلسوزی و دینداری و لازم دانستن حكومت خود برای حفظ نظم، دین و آئین
   • م: تبعید اصلاح طلبان مؤمن و متعهد
   • ن: برچسبهای ناچسب و تهمت ناروا به مردان حق
   • س: ارعاب و تهدید و شكنجه مخالفان
   • ع: كشتن جوانان و به خدمت گرفتن زنان
   • ف: مقایسه ای كوتاه در میان فرعونهای دیروز و امروز
   • ص: تطمیع دنیا پرستان و جلب افراد پست فطرت بسوی خود
   • ق: نیكو پنداشتن كرده های زشت خویش
   • ر: نداشتن ایمان به روز رستاخیز
   • آثار و مفاسد شوم ستمگری از دیدگاه آیات و روایات
    • الف: خداوند ظلم و ستم نمیكند
    • ب: ظلم حرام است
    • ج: ظلم موجب تاریكی ها میگردد
    • د: ظلم موجب تباهی ملك و ملت است
    • هـ: ستمگر بدترین مخلوق روی زمین است
    • و: خداوند ستمگران را هدایت نمیدهد
    • ز: ستمگران هرگز موفق نمیشوند
    • ح: مجازات شدید برای ستمگران
    • ط: ستمگران در روز قیامت یاور و مددكار ندارند
    • ی: لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر ستمگران است
    • ك: ستمگران اهل جهنم اند
    • ل: ستمگران مفلسان واقعی در روز قیامت اند
    • م: در روز قیامت حق مظلوم از ظالم و ستمگر گرفته میشود
    • ن: مسلمان واقعی بر مسلمان ظلم نمیكند
    • س: ستمگران آرزوی بیهوده دارند
    • ع: ظلم اولین چیز است كه در روز قیامت از آن قصاص گرفته میشود
    • ف: ظلم دلها را ویران میگرداند
    • ص: دعای مظلوم در حق ظالم رد نمیشود
   • همكاری با ستمگران
    • الف: نشست و برخواست با ستمگران حرام است
    • ب: همكاری با ستمگران دوری از رحمت خداوند است
    • ج: همكار ستمگران بدترین انسانها است
    • د: همكاری با ستمگران ستمگری است
    • هـ‌ : همكاری با ستمگران خروج از اسلام است
    • و: ذرهای تمایل به ستمگر موجب دخول جهنم است
    • ز: همكاران ستمگران سگهای جهنم اند
    • ح: همكاران ستمگران از حوض كوثر محروم اند
    • ط: یاوران ستمگران بدست ستمگران نابود میگرداند!
    • ی: سرانجام ستمگران، هلاكت و نابودی است
    • ك: آیا بیتفاوتی و سكوت در برابر حكام ستمگر جایز است؟
    • ل: وظیفه مسلمان در برابر ستمگران چیست؟
    • م: نجات ستمگران از قهر الهی عذر خواهی از مظلومان است
  • امتحان و آزمایش الهی
   • چند پرسش در مورد امتحان الهی
   • پاسخ پرسشها را از قرآن كریم خواهیم داد كه سند بینش مسلمانان است
   • آیا جلوگیری از وقوع امتحان الهی ممكن است؟
   • آیا امتحان الهی روزی متوقف میشود؟
   • مراتب امتحان
   • زمینه های امتحان
   • سختیها و مشكلات
    • الف: ابتلاء و آزمایش بخیر انسان است
    • ب: مشكلات دنیا، ناراحتیهای قیامت را از بین میبرد
    • ج: ابتلاء و آزمایش خداوند نشانه محبت است
    • د: تعجیل كیفر و مجازات بخیر انسان است
    • هـ: ابتلاء‌ و مصایب موجب بلندی درجات است
    • و: مصایب زیاد موجب افزونی پاداش است
    • ز: عافیت یافتگان آرزوی مصیبت و ابتلاء‌ را دارند
  • نعمتها
   • انواع صبر
   • صبر در امت های گذشته
   • الف: صبر هدیه ای الهی است
   • ب: صبر موجب سرخ روئی در روز قیامت است
   • ج: صبر بهترین اسلحه مؤمن است
   • د: صبر نصف ایمان است
   • هـ: خداوند با صابران است
   • و: صبر موجب پیروزی است
   • ز: خداوند صابران را دوست میدارد
   • ح: صابران بهترین پاداش را دارند
   • ط: درود و رحمت خداوند بر صابران است
   • ی: صبر پاداش بسیار دارد
   • ك: پاداش صابران ضایع نمیگردد
   • ل: صابران به درجه امامت و رهبری میرسند
   • م: سلام فرشتگان بر صابران
   • ن: صبر كفاره گناهان است
  • صبر و استقامت
   • س: صبر در چه هنگام؟
   • ع: و اما هجرت به كجا؟
  • كشتن مسلمانان
   • الف: كشتن مسلمان كفر است
   • ب: مشرك و قاتل بخشیده نمیشوند
   • ج: قاتل و مقتول هر دو اهل دوزخ اند
   • د: نابودی تمام جهان از كشتن یك مسلمان آسانتر است
   • هـ‌: اولین چیز مورد باز خواست در روز قیامت از قتل است
   • و: اشاره با اسلحه حرام است
   • ز: ترساندن مسلمان حرام است
   • ح: تماشاگران نیز مجرم اند
  • خودكشی
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است