صفحه نخست اهل بیت، صحابه و تابعین حکایات صحابه یا حماسه سازان تاریخ
1.86 MB
807.9 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/94/1094
حکایات صحابه یا حماسه سازان ... نام كتاب:
محمد زکریا کاندهلوی نويسنده:
عبدالمجید مرادزهی‌ خاشی‌ مترجم:
۴۸۱۰ تعداد دریافت: ۲۰۹۹۰ تعداد نمایش:
چهارشنبه، ۲۲ اردیبهشت (ثور) ۱۳۸۹ تاریخ افزودن:
جمعه، ۰۱ دی (جدی) ۱۳۹۱ به روز رسانی:
۲۴۸ تعداد صفحات: ۱۷x۲۴ وزیری اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب
کلیدواژه‌های این کتاب

حکایات صحابه یا حماسه‌سازان تاریخ
(محمد زکریا – ترجمه: ابوالحسین عبدالمجید مرادزهی خاشی)
داستان‌هایی از زهد و درستکاری و ایثارگری صحابه کرام پیامبر گرانقدر اسلام صلی الله علیه وسلم را روایت می‌کند. نویسنده در این اثر تلاش کرده است تا با نشان‌دادن جنبه‌های مختلف اعتقادی، اخلاقی و شخصیتی یاران صدیق رسول خدا و توصیفاتی که پیامبر از مکارم اخلاقی آنان کرده است، الگوهایی نمونه و راستین در اختیار مسلمانان امروز قرار دهد. وی حکایت‌های مختلفی را از اصحاب رسول در دوازده موضوع مختلف جمع‌آوری و عرضه نموده است. عنوان این موضوعات عبارت‌اند از: تحمل سختی در راه دین، خوف الهی، زهد و فقر اصحاب، تقوای یاران پیامبر، شوق نماز و خشوع در آن، ایثار و همدردی و انفاق در راه الله، شجاعت و عشق به شهادت، شوق فراگیری علم، اطاعت از فرمان پیامبر، احساسات دینی زنان، احساسات دینی کودکان و محبت با رسول اکرم.

 • حکایات صحابه یا حماسه سازان تاریخ
  • پیشگفتار مترجم
   • صحابه در پرتو آیات قرآن
   • صحابه در پرتو احادیث رسول اکرم
   • آشنایی با مؤلف کتاب
  • مقدمه
  • بخش اول: تحمل سختی ها و مشکلات در راه دین
   • داستان سفر آن حضرت به طائف
   • داستان شهادت حضرت انس بن نضر
   • صلح حدیبیه و داستان ابو جندل و ابو بصیر
   • اسلام آوردن بلال حبشی و تحمل مشکلات و مصائب
   • مسلمان شدن حضرت ابوذر غفاری
   • مصائب حضرت خباب بن الأرت
   • داستان حضرت عمار و والدین او
   • اسلام آوردن حضرت صهیب رومی
   • اسلام آوردن حضرت عمر فاروق
   • هجرت مسلمانان به حبشه
   • محاصرۀ اقتصادی مسلمانان
  • بخش دوم: خوف و خشیت از الله تعالی
   • حال آن حضرت هنگام طوفان و تاریکی
   • حال حضرت انس هنگام طوفان
   • عمل آن حضرت هنگام خورشید گرفتگی
   • گریۀ آن حضرت در تمام شب
   • خوف و خشیت حضرت ابوبکر صدیق از الله تعالی
   • حال حضرت عمر فاروق
   • نصیحت حضرت عبدالله بن عباس
   • گذر بر آبادی قوم ثمود
   • غیبت حضرت کعب در غزوۀ تبوک و اعلام قبولی توبۀ او
   • تذکر آن حضرت بر خندۀ صحابه و یادآوری مرگ
   • بیم و هراس حضرت حنظله از نفاق
   • داستانهای مختلفی از خوف و خشیت الله
  • بخش سوم: زهد و فقر اصحاب کرام
   • خودداری رسول اکرم از پذیرفتن کوه های طلا
   • دارایی آن حضرت و تذکر ایشان به حضرت عمر
   • حضرت ابوهریره در حال گرسنگی
   • حقوق حضرت ابوبکر صدیق از بیت المال
   • حقوق حضرت عمر فاروق از بیت المال
   • وام گرفتن بلال از یکی از مشرکان برای پیامبر اکرم
   • حضرت ابوهریره در حال گرسنگی
   • سؤال حضرت رسول از صحابه نسبت به دو نفر
   • مبتلاشدن دوستداران پیامبر به فقر و فاقه
   • فقر و فاقه در سریۀ العنبر
  • بخش چهارم: تقوا و پرهیزکاری یاران پیامبر
   • بازگشت آن حضرت از تشییع جنازه و دعوت یک زن
   • بیداری آن حضرت در تمام شب بر اثر تناول خرمای صدقه
   • استفراغ حضرت ابوبکرصدیق از غذای یک کاهن
   • استفراغ حضرت عمر از شیر شتر زکات
   • وقف احتیاطی حضرت ابوبکرصدیق یک باغ را
   • خشک کردن نوشته با خاک خانه اجاره‌ای
   • گذر حضرت علی بر یک قبر
   • خوردن مال حرام باعث قبول نشدن دعا
   • منع حضرت عمر، همسر خود را از وزن مشک
   • اقدام عمر بن عبدالعزیز در عزل یک حاکم
  • بخش پنجم: شوق نماز و خشوع در آن
   • نمازهای نفلی وسیله قرب الهی
   • نمازخواندن تمام شب رسول اکرم
   • خواندن آن حضرت شش جزء را در چهار رکعت
   • چگونگی نماز بعضی از بزرگان صحابه
   • نگهبانی دو نفر از مهاجرین و انصار در نماز
   • ابوطلحه و وقف باغ
   • خودداری عبدالله بن عباس از جراحی چشم
   • بستن مغازه‌ها
   • شهادت حضرات زید، عاصم و خبیب
   • شرط همراهی با پیامبر در بهشت
  • بخش ششم: ایثار، همدردی و انفاق در راه الله
   • خاموش کردن چراغ به خاطر میهمان
   • دادن بهترین شتر به عنوان زکات
   • مسابقه شیخین بدر صدقه
   • جان‌دادن از تشنگی به خاطر نجات دیگران
   • کفن حضرت حمزه
   • صحنه‌ای شگفت‌آور از ایثار و سخاوت
   • درسی آموزنده از سیره حضرت عمر فاروق
   • حضرت ابوطلحه و وقف عزیزترین باغ
   • عتاب حضرت ابوذر به خادمش
   • داستان حضرت جعفر
  • بخش هفتم: شجاعت و عشق به شهادت
   • دعای ابن جحش و ابن سعد
   • شجاعت حضرت علی در جنگ اُحد
   • شهادت حضرت حنظله
   • آرزوی شهادت عمرو بن جموح
   • شهادت حضرت مصعب بن عمیر
   • نامه حضرت سعد در جنگ یرموک
   • شهادت حضرت وهب بن قابوس در احد
   • جنگ بئر معونه
   • هجرت حضرت عمر
   • اگر خرماها را بخورم
   • داستان غزوه موته
  • بخش هشتم: شوق فراگیری علم و دانش
   • کسانی که در رشتۀ فتوا انجام وظیفه می‌کردند
   • از بین بردن گنجینه‌ای از روایات
   • تبلیغ حضرت مصعب ابن عمیر
   • تعلیم و آموزش حضرت ابی ابن کعب
   • توجه حضرت حذیفه به فتنه‌ها
   • ابوهریره چگونه احادیث را حفظ می‌کرد؟
   • جمعآوری قرآن و کشته‌شدن مسیلمه کذاب
   • احتیاط ابن مسعود در نقل حدیث
   • سفر برای به دست‌آوردن یک حدیث
   • حضرت ابن عباس نزد مرد انصاری می‌رود
  • بخش نهم: اطاعت از فرمان پیامبر اکرم
   • حضرت عبدالله بن عمرو، شالش را به آتش می‌کشد!
   • مرد انصاری منزلش را تخریب می‌کند!
   • صحابه شالهای سرخ‌رنگ را بیرون می‌آورند
   • حضرت وائل موهای خود را کوتاه می‌کند
   • حضرت سهیل و کوتاه‌کردن موهای حضرت خریم
   • حضرت ابن عمر با فرزندش سخن نمی‌گوید
   • سؤالی از عبدالله بن عمر
   • حضرت عبدالله بن مغفل با برادرزاده‌اش حرف نمی‌زند
   • عهد و پیمان حضرت حکیم بن حزام
   • حضرت حذیفه برای تجسس می‌رود
  • بخش دهم: احساسات دینی زنان
   • تسبیحات حضرت فاطمه
   • صدقه حضرت عایشه
   • عبدالله بن زبیر حضرت عایشه را از صدقه منع می‌کند
   • خداترسی حضرت عایشه
   • دعا و هجرت شوهر امسلمه
   • شرکت ام زیاد و چند تن دیگر از بانوان در غزوه خیبر
   • آرزوی حضرت ام حرام برای شرکت در غزوۀ البحر
   • صبر و رضای حضرت ام سلیم
   • منع پدر از نشستن در جای رسول الله
   • دفاع حضرت زینب از حضرت عایشه در واقعه افک
   • شرکت حضرت خنساء با چهار فرزندش در جهاد
   • قتل یکی از یهود به دست حضرت صفیه
   • استفتای حضرت اسماء در باره پاداش زنان
   • اسلام آوردن امعماره و شرکت او در جنگ
   • اسلام‌آوردن حضرت ام حکیم و شرکت او در جنگ
   • شهادت حضرت سمیه مادر حضرت عمار
   • زندگی زاهدانۀ حضرت اسماء بنت ابوبکر
   • حضرت اسماء و تسلی خاطر پدر بزرگ
   • سخاوت حضرت اسماء
   • هجرت و وفات حضرت زینب دختر رسول الله
   • حمیت و غیرت دینی حضرت ربیع بنت معوذ
   • همسران رسول الله
   • فرزندان رسول اکرم
  • بخش یازدهم: احساسات دینی کودکان
   • عادت‌ دادن کودکان به روزه
   • استعداد فراگیری علم حضرت عایشه
   • اظهار علاقه حضرت عمیر برای شرکت در جهاد
   • شرکت پنهانی حضرت عمیر در غزوه بدر
   • کشته‌ شدن ابوجهل به دست دو نوجوان انصاری
   • مبارزۀ حضرت رافع و حضرت جندب
   • ترجیح حضرت زید به خاطر قرآن
   • رحلت پدر حضرت ابوسعید خدری
   • حملۀ حضرت سلمه بن اکوع بر غابه
   • جلوه های عشق به شهادت در غزوه بدر
   • برخورد عبدالله با پدرش عبدالله بن ابی
   • شرکت حضرت جابر در حمراء الاسد
   • شجاعت عبدالله بن زبیر در جنگ روم
   • فراگیری قرآن در حالت کفر
   • ابن عباس پاهای غلام خود را میبندد
   • حفظ قرآن حضرت ابن عباس در خردسالی
   • حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص و حفظ حدیث
   • حفظ قرآن و حضرت زید بن ثابت
   • حضرت امام حسن و اشتیاق فراگیری علم
   • حضرت امام حسین و اشتیاق به فراگیری علم
  • بخش دوازدهم: محبت با رسول اکرم
   • حضرت ابوبکر و تحمل رنج و محرومیت
   • غم و اندوه حضرت عمر هنگام وفات رسول الله
   • نگرانی یک بانو در باره پیامبر
   • حضرت ابوبکر و حضرت مغیره در صلح حدیبیه
   • حضرت ابن زبیر خون محبت می‌نوشد
   • حضرت مالک بن سنان خون عشق و محبت می‌نوشد
   • حضرت زید بن حارثه پدرش را نمی‌شناسد
   • فداکاری حضرت انس بن نضر در جنگ احد
   • پیام سعد بن ربیع در جنگ احد
   • داستانهای متفرق عشق و محبت
  • خاتمه: فضایل اجمالی صحابه و نحوه برخورد با آنان
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است