۱- احرام:

عبارت از نیت دخول در عمره با صیغه «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِعُمْرَة» است.

شخص معتمر از لباس مفصل و دوختۀ خود بیرون آمده و لباس احرام معمول که لنگ ﭙا و دوش است می‌ﭘوشد، سپس در حالت ایستاده و روی به طرف قبله با صدای بلند شروع به «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ» می‌کند و آن را تا انجام طواف ادامه می‌دهد، چنانچه به علت پیش‌‌آمدی احتمال قطع عمره‌اش می‌دهد صیغۀ «اللهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» به آن بیفزاید، در اینصورت قربانی بر او نیست، و می‌تواند در آينده حج و یا عمره نماید جز حج فرض که باید قضا کند.

غسل‌زدن و استعمال بوی خوش قبل از احرام سنت است.

زنان هرنوع لباسی جز لباس زینتی را می‌ﭘوشند و از ﭘوشیدن دست‌کش و نقاب صورت خودداری می‌نمایند، بهتر است که احرام بعد از نماز فرض و یا سنتی منعقد شود، خود احرام دارای نماز به خصوصی نیست، پس از ورود به إحرام هفت چیز بر مردان و زنان محرم و دو چیز فقط بر مردان محرم حرام می‌شود.

۱- تراشیدن و کوتاه‌کردن موی سر و هر موی دیگر بدن.

۲- کوتاه‌کردن ناخن دست و پا.

۳- استعمال بوی خوش.

۴- عقد ازدواج چه برای خود و چه برای دیگران.

۵- بوسه‌زدن و لمسی که شهوت‌برانگیز باشد.

۶- آمیزش‌نمودن با همسر خود.

٧- شکارکردن حیوانات بری و وحشی حلال‌گوشت مانند آهو و شکارکردن پرنده.

انجام این هفت چیز بر زنان و مردان محرم حرام است، دو چیز دیگر از محرمات مختص به مردان است:

۱- پوشیدن موی سر.

۲- پوشیدن لباس مفصل و دوخته‌شده.

سنت است که محرم جهت ورود به مکه غسل زند، و به مسجد الحرام که رسید پای راستش راجلو و با خواندن دعای «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَسَلَمْ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ» وارد مسجد الحرام شود، به محض دیدن خانه کعبه دستش را بلند و دعای «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحَيينَا رَبَّنَا بِالْسَلاَمْ» خوانده و به طرف حجر الأسود رفته و طواف خود را شروع کند.