۱- تمتع:

عبارت از احرام به عمره در ماه‌های حج سﭘس احرام به حج در وقت آن (هشتم ذی الحجة) است این صورت برای کسی که قربانی همراهش نباشد بهتر است.