مقدمه

آنچه در این کتاب می‌خوانید گوشه‌هایی از تاریخ سر افراز امت اسلام است که بنده آن‌ها را گلچین نموده‌ام. تصویری از برخورد علما با حکام وقت، دو قشری که اصلاح و فساد امت به اصلاح و فساد آنان بستگی دارد.

من داستان هر یک از این صحنه‌ها را آنگونه که بوده است بدون تحلیل نقل کرده‌ام زیرا هر صحنه با خود پندها و عبرت‌های فراوان برای کسیکه پندپذیر باشد به همراه دارد. به امید اینکه غافلان را بیدار و فراموشکاران را یادآور باشد.

آرزو می‌کنم خداوند این رساله را مفید واقع بگرداند همانا او بر چنین کاری توانا است. سلام و درود خدا بر محمدص و اصحاب و پیروانش باد.

حجاز-۴ /صفر/۱۴۱۰- هـ

بنده‌ی محتاج خدا

وحید عبدالسلام بالی