مشخصات کتاب

مناظرۀ دکتر یوسف القرضاوی و رفسنجانی
برنامه:

شبکه الجزیره


مترجم:

عبدالعزیز سلیمی