صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی آداب مساجد خرید و فروش و اعلام گم‌شده در مسجد حرام است

خرید و فروش و اعلام گم‌شده در مسجد حرام است

مساجد خانه‌های خداست و برای عبادت خداوند ساخته شده است، و کسی که برای هدف دیگر از مساجد استفاده کند، ستمگر و ظالم است.

امام ترمذی به روایت ابوهریره از رسول الله ج روایت می‌کند:

«إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِى الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لاَ أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا: لاَ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ».

«هرگاه دیدید کسی در مسجد خرید و فروش می‌کند، بگوئید: خداوند در تجارت تو سودی ندهد، و هرگاه دیدید کسی در مسجد گمشده‌ای را اعلام می‌کند، بگوئید: خدا آن را به تو برنگرداند». این حدیث ثابت می‌کند که خرید و فروش در مسجد به طور مطلق حرام است، کما اینکه حرمت اعلام گم‌شده ثابت شده است.

چنین اعلان‌هائی که باعث آزار مسلمانان شده گناه محسوب می‌شود؛ زیرا اذیت‌کردن مسلمان حرام است، خواه نسبت به آبرو باشد یا خون و یا مال. بنا به این حدیث فقها اجماع کردند که خرید و فروش و پهن‌کردن بساط و وسایل تجارت در مسجد حرام است، چرا هدف از ساختن مساجد آموزش علم و ادای عبادات مشروعه است، و هرگز مسجد مناسب برای کارهای دیگر نیست، به جز کارهائی که در بحث‌های گذشته این رساله جواز آن‌ها بیان شد.