صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی آداب مساجد کارهای غیر از عبادت که در مسجد انجام می‌شود

کارهای غیر از عبادت که در مسجد انجام می‌شود

آیا می‌دانید انجام‌دادن بعضی کارها در مسجد درست است، ولی عبادت محسوب نمی‌شود؟

انجام‌دادن بعضی از کارها جائز است؛ زیرا به تقریر پیامبر ثابت شده است که پیامبر ج انجام آن کارها را در مسجد دیدند و منع نکردند.

۱- جواز استلقاء در مسجد: استلقاء یعنی خوابیدن به پشت که یکی از دو پا را بر روی پای دیگر بگذارد، این خواب به خاطر استراحت و رفع خستگی می‌باشد، به شرط اینکه لباس‌هایی پوشیده باشد که مانع برهنه‌شدن عورت او باشد. و عورت به میان ناف و زانو گفته می‌شود.

امام بخاری و مسلم روایت کرده‌اند که پیامبر ج در مسجد به پشت خوابید و یکی از دو پا را روی پای دیگر گذاشته بود.

۲- جواز خواب در مسجد: امام بخاری/ روایت می‌کند که عبدالله بن عمرس فرمود:

ما در زمان پیامبر ج در مسجد می‌خوابیدیم و قیلوله می‌کردیم، در حالی که جوان بودیم.

قیلوله خواب در وسط روز است.

نیز روایت می‌کند که پیامبر ج به مسجد تشریف آوردند و حضرت علیس خوابیده بود، ردای ایشان با تماس بر روی زمین خاک‌آلوده شده بود، پیامبر ج در حالیکه ردایش را پاک می‌کردند، فرمودند: «قُمْ يَا أَبَا تُرَابٍ». «بلند شو‌ای پدر خاک». از این هنگام کنیه ابوتراب به حضرت علی داده شد و می‌فرماید: من این کنیه را از هر کنیه‌ای بیشتر دوست دارم.

۳- بستری‌شدن در مسجد: اگر در آن محل بیمارستان یا جای مناسبی برای بیمار نباشد، جایز است، زیرا پیامبر ج برای حضرت معاذ که در جنگ خندق دستش زخمی شده بود، و بر اثر خونریزی سست و ضعیف شده بود، در مسجد خیمه‌ای نصب کرده بودند تا از نزدیک او را عیادت کنند.

۴- جواز خوردن و نوشیدن در مسجد: برای معتکف، روزه‌دار و مهمان زمانی که مکان مناسبی برای مهمان وجود نداشته باشد، و نیز خورد و نوش اسیری که در مسجد نگهداری می‌شود، و کسی که برای توبه از گناهی خود را در مسجد حبس کرده است، تا خدا توبه او را قبول کند جایز است، به دلیل روایت ابن ماجه از عبدالله بن حارثس که می‌گوید:

در زمان رسول خدا ج در مسجد نان و گوشت می‌خوردیم، نیز پیامبرج ثمامه عقیمی را به ستون مسجد به مدت سه روز بسته بودند که در همانجا می‌خورد و می‌نوشید.

نیز ابا لبابه خود را به سبب خطایی که در قضیه بنی قریظه از او سر زد شده بود، به ستون مسجد بست، تا اینکه قبول توبه‌اش نازل شد و رسول خدا ج او را از ستون باز کردند که اکنون آن ستون به نام ابولبابه معروف است.