صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی آداب مساجد مشروعیت منبر در مسجدهای جامع

مشروعیت منبر در مسجدهای جامع

آیا منبرگذاشتن در مسجدهای جامع درست است؟

بلی، در مسجدی که نماز جمعه اقامه می‌شود، باید منبری گذاشته شود تا امام بر روی آن خطبه بخواند، و مردم خطبه امام را که شامل امر و نهی و پند و تذکر است هفته‌ای یک مرتبه به خوبی بشنوند، و این یک امتیازی است که در اسلام وجود دارد، و ادیان دیگر فاقد آن بودند.

دلیل بر مشروعیت منبر روایت صحیحی است از پیامبر اکرم ج که بر روی تنه درخت خرمایی خطبه می‌خواندند، یکی از زنان مؤمن وقتی که این حالت را دید تصمیم گرفت به غلامش که نجار بود دستور دهد تا منبری که مناسب شأن رسول خدا باشد بسازد، پس از اینکه منبر ساخته شد، و پیامبرج روی منبر جدید رفتند تنۀ درخت خرما به گریه و زاری افتاد، و آرام نمی‌گرفت، تا اینکه پیامبر ج دست مبارک را به آن کشیده و ساکت شد.

پیامبر ج فرمودند:

«اگر دستم را بر او نمی‌کشیدم تا روز قیامت ناله می‌کرد».

شاید کسی بگوید: امروز بلندگو صدا را به همه مردم می‌رساند و نیازی به منبر نیست، جوابش این است که به بلند گوها نمی‌شود، اعتماد کرد؛ زیرا گاهی خراب می‌شوند، و در ثانی منبر یکی از بقایای آثار زمان رسول خدا است، و همچنین گذاشتن عصا بر روی منبر مشروع است تا گاهی خطیب در حال ضعف و سستی برآن تکیه کند.