صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی آداب مساجد کراهیت تعیین جای مخصوص در مسجد برای افراد

کراهیت تعیین جای مخصوص در مسجد برای افراد

آیا مکروه است که فردی مکانی را در مسجد برای خود مشخص نماید، و فقط در همان مکان نماز بخواند؟

بلی؛ زیرا پیامبر اکرم ج از این کار نهی فرمودند:

ابن ماجه با سندی صحیح از رسول خدا ج روایت می‌کند که از سه چیز نهی کردند:

۱- نَقْرَةِ الْغُرَابِ: نوک‌زدن مانندکلاغ که هدف انجام سجده بدون تعدیل و آرامش است، زیرا سجده کامل عبارت است از گذاشتن پیشانی و بینی به زمین و سه مرتبه گفتن تسبیح «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى» و اگر سجده کامل نشد، سبب بطلان نماز می‌گردد.

۲- وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبُعِ: فرش‌کردن بازوها به زمین مانند درنده در سجده و این عمل در سجده حالت زشتی دارد و در نماز درست نیست.

۳- تَوْطِينِ الْمَكَانِ فِى الْمَسْجِدِ: اختصاص‌دادن جای معینی برای خود در مسجد که یک نوع احتکار در خانه خداست، و این کار مخالف معنای مسجد است، چون مساجد مال خداست و مال هیچیک از بندگان نیست که در آن احتکار کنند.