صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی آداب مساجد شرط جواز نماز در معبد اهل کتاب

شرط جواز نماز در معبد اهل کتاب

آیا نمازخواندن در معابد یهود و کلیسای نصاری درست است؟

نمازخواندن در کنیسه (معبد نصاری) و بیعه (معبد یهود) در صورت ضرورت درست است، و هدف از ضرورت این است که:

در آن نزدیک مسجد یا محل مناسبی برای نماز وجود ندارد، و ترس فوت‌شدن نماز باشد، و این اجازه به شرطی است که در آن معبد مجسمه یا تصویری نباشد، و حتی اگر یک عکس یا یک مجسمه هم وجود داشته باشد نمازخواندن در آنجا درست نیست، اگرچه آن عکس یا مجسمه بر دیوار یا پارچه یا کاغذی باشد.

در این باره از ابن عباسب روایت شده است که در معابدی نماز می‌خواند که تصویر و مجسمه نداشته است

از حضرت عمرس روایت است که می‌فرمود:

«إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيه صور».

«ما (مؤمنین) به معابد نصاری داخل نمی‌شویم؛ زیرا در آن‌ها مجسمه‌های تصویردار است».

و باید دانست که معابد نصاری، یهود، مجوس، و مشرکین را می‌توان به مسجد تبدیل کرد، چون روایات صحیح آمده است:

«أن النبي ج أمر أن تجعل مساجد الطائف حيث كانت طواغيتهم».

«پیامبر ج دستور فرمودند که مساجد طائف اماکنی باشد که قبلا بت‌های مشرکان در آن قرار داشته است، و دستور بدین صورت بود که بت‌های مشرکین را از آنجا بیرون نموده و سپس آن اماکن را به مسجد تبدیل کنند».